a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn

  Buddugoliaeth i Gymru!

  Bydd Rob Howley ac aelodau'r tîm hyfforddi yn cysgu'n dawel heno gan edrych ymlaen at y gêm olaf yn erbyn Ffrainc ym Mharis wythnos i fory.

  Diolch am ddilyn y gêm ar Cymru Fyw - ymunwch â ni eto yr wythnos nesaf.

  Rhys Webb a'r tîm yn dathlu
  George North yn sgorio cais
 2. Sylwebu'n troi'n farddoni

  Sylwebaeth gan Gareth Charles ar Camp Lawn ar S4C yn plesio'r bardd Aneirin Karadog.

  View more on twitter
 3. Cymru'n dathlu

  Bethan Clement

  Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

  "Wel, joies i honna! Wy ddim yn siŵr y bydde'r nifer fwyaf o bobl 'di darogan buddugoliaeth - o'r sgôr yna hefyd - i'r crysau Cochion. 

  "Wy'n falch on i'n anghywir 'fyd! Hwb aruthrol i'r garfan sy'n cadw'u lle yn 8 ucha' detholion y byd. A fe fydd y momentwm 'da nhw hefyd i ddod â'u hymgyrch i ben 'da buddugoliaeth arall (gobeithio!) mas ym Mharis y Sadwrn nesaf.

  " Ond ma'r canlyniad hefyd yn golygu bo' Lloegr yn ishte'n hapus ar frig tabl y 6 Gwlad.

  " Ond am heno - rhyddhad. A dathlu! Gwych Cymru!! 

 4. Buddugoliaeth: Cymru 22-9 Iwerddon

  Amddiffyn arwrol a Chymru yn sicrhau buddugoliaeth yng Nghaerdydd. 

 5. Cymru am bwynt bonws!

  George North ar rediad cryf arall yn yr eiliadau olaf.

 6. Post update

  Bethan Clement

  Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

  "Arwrol gan Gymru!! Cymru yn wych yn cadw'u disgyblaeth! A'r hen ben Jamie Roberts yn taflu'i hunan dros y llinell!! Joio hon! "

 7. Cymru 22-9 Iwerddon

  Cic Halfpenny yn rhoi Cymru ymhellach ar y blaen. 

 8. Cais i Gymru. Cymru 22-Iwerddon 9

  Cais i Jamie Roberts. Ar ôl yr holl bwysau, Cymru'n torri'n rhydd. 

  Jamie Roberts yn dathlu ei gais
 9. Dal i amddiffyn

  Sgrym 5 i Iwerddon, Cymru yn parhau i amddiffyn ond am ba hyd?

 10. 'Nerfau'n rhacs'

  Bethan Clement

  Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

  "Mowredd!! Ma' nerfau i'n rhacs a ma' dros 10 munud i fynd! 

  "Ma'n rhaid i Gymru geisio cadw'u nerfau nhw fan hyn - gobeitho y caiff yr eilyddion argraff gadarnhaol ar y gêm.

  "Falch gweld Faletau 'mla'n. Welwn ni Sam Davies tybed?"

 11. Pwysau ac eilyddio

  Gwaith amddiffynnol cryf gan Halfpenny yn atal y Gwyddelod eto. Ond Cymru yn methu â chlirio a'r pwysau yn parhau.  Jamie Roberts yn cymryd lle Scott Williams yn y canol. Taulupe Faletau hefyd ar y cae. 

  Halfpenny
 12. Eilyddio

  Luke Charteris yn cymryd lle Jake Ball yn yr ail reng.

 13. Parhau'n agos

  I mewn i'r chwarter olaf, ac un sgôr sydd ynddi. Tacl bwysig gan Moriarty yn atal Sexton. Pwyso gan Iwerddon ond Cymru yn adennill y bêl ac yn cicio i fyny'r cae. Amser am seibiant.

 14. Cymru 15-9 Iwerddon

  Cic gosb i Iwerddon, a'r Gwyddelod yn ôl o fewn chwe phwynt. 

 15. Sexton yn ôl

  Jonathan Sexton ôl ar y cae ar ôl ei gerdyn melyn. Iwerddon yn dechrau ymosod eto.

  Cymru
 16. 'Dechrau perffaith'

  Bethan Clement

  Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

  "Y dechre perffaith i'r ail hanner! Amynedd, pwyso, manteisio ar Iwerddon lawr i 14 dyn - a George North yn ymateb i'w feirniadaeth yn y modd gorau posib!

  "Ma' Cymru ar dân - a ma' nghwpan i'n hanner llawn tro 'ma! Gwych! 

 17. Cymru 15-6 Iwerddon

  Leigh Halfpenny yn rhoi Cymru naw pwynt ar y blaen.

  Leigh Halfpenny yn trosi
 18. Ail gais i North: Cymru 13-6 Iwerddon

  Ail gais i North ac i Gymru. Cymru yn torri'n rhydd ar ôl bod yn amddiffyn. Cwrsio da gan Halfpenny yn sicrhau safle a llinell fanteisiol i Gymru.

  George North a Rhys Webb yn dathlu ail gais
  Image caption: George North a Rhys Webb yn dathlu ail gais
 19. Cymru 8-5 Iwerddon.

  Y gêm yna i'r ddau dîm ei hennill. Iwerddon yn dechrau’r ail hanner. 

 20. 'Digon o ymdrech'

  Bethan Clement

  Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

  "Diwedd cyffrous i'r hanner cyntaf, a Chymru a'u trwynau ar y bla'n. 

  "Ry' ni 'di gweld digon o ymdrech gan Gymru yn ymosodol ac amddiffynnol yn y 40 munud agoriadol, mewn gêm gystadleuol a chyffrous. 

  "Edrych 'mlaen at yr ail hanner!"