a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw.

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory. 

 2. Dod o hyd i gorff ym Mhenrhyn Gŵyr

  Heddlu De Cymru

  Dywed Heddlu'r De eu bod nhw wedi dod o hyd i gorff dyn ym Mhenrhyn Gŵyr.

  Dydi'r corff ddim wedi cael ei adnabod yn ffurfiol ond mae'r heddlu wedi cysylltu â theulu Robert Brandon sydd wedi bod ar goll o ardal Townhill Abertawe ers echdoe. 

 3. Achos Hen Golwyn: Cyhuddo dau arall

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn a dynes wedi eu cyhuddo o gynorthwyo troseddwr mewn cysylltiad  ag achos llofruddiaeth David Kingsbury yn Hen Golwyn ar 5 Ionawr. 

  Bydd Stephen Henry Cody, 53 o Hen Golwyn yn ymddangos gerbron Ynadon Caernarfon fory a bydd Susannah Buckley, 40 o Hen Golwyn yn ymddangos gerbron Ynadon Llandudno ar 20 Chwefror. 

  Fe wnaeth tri dyn ymddangos gerbron llys yr wythnos diwethaf mewn cysylltiad â marwolaeth Mr Kingsbury, a chafodd y tri eu cadw yn y ddalfa. 

  Hen Golwyn
 4. Apêl am ferch 17 oed o Faesteg

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu'r De yn apelio am wybodaeth wrth geisio dod o hyd i ferch 17 oed o Faesteg.

  Cafodd Megan Sparey ei gweld diwethaf ar ddydd Sul, 29 Ionawr. 

  Mae hi'n 5'1" o daldra, gyda gwallt melyn hir. Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu'n ddienw ar 0800 555 111.

  Megan
 5. P'nawn sych

  Tywydd, BBC Cymru

  Wedi bore tamp gyda chawodydd trwm i rai bydd gweddill y p'nawn yn sych ac yn brafiach.

  Mae hi'n fwyn ond yn teimlo'n oerach yn y gwyntoedd o'r de orllewin. Bydd y gwyntoedd yn parhau heno gydag ambell gawod hefyd.

  Rhagor o wybodaeth ar y wefan dywydd.

 6. Gohirio rasys ceffylau Casgwent

  South Wales Argus

  Mae rasio yng Nghasgwent ddydd Gwener wedi ei ohirio meddai'r South Wales Argus am fod gormod o law wedi syrthio ar y trac.

  Ceffylau
 7. Heddlu yn awyddus i holi dyn

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd wedi trydar llun o ddyn y maen nhw am ei holi mewn cysylltiad â chyfres o ladradau yn ardal Yr Wyddgrug.

  View more on twitter
 8. Rheithfarn o hunanladdiad

  BBC Cymru Fyw

  Clywodd cwest i farwolaeth fyfyrwraig 20 oed oedd yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd iddi anfon neges ar Facebook i'w ffrind am ei bwriad i ladd ei hun.

  Dywedodd Daisy Ho yn ei neges i ffrind yn California "mae'n bum munud i hanner nos, os nad ydwi'n anfon neges arall ymhen pum awr, cymra fy mod i wedi mynd. Diolch am bopeth."

  Dywedodd y crwner, wrth gofnodi rheithfarn o hunanladdiad, fod gan Ms Ho hanes o iselder.

 9. Prif rannau Tiger Bay i ddwy ferch leol

  BBC Cymru Fyw

  Mae dwy ferch leol wedi eu dewis i brif rannau cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru, Tiger Bay the Musical.

  Bydd Louise Harvey (9 oed) o Riwbeina a Ruby Llewelyn (11 oed) o Lantrisant yn rhannu rhan Ianto – bachgen amddifad, sy’n ferch mewn gwirionedd, ac sy’n breuddwydio am fywyd gwell.

  Louise a Ruby
  Image caption: Bydd sioe Tiger Bay the Musical yn cael ei berfformio fis Tachwedd.
 10. Heddlu yn cysylltu â theulu Sandie Bowen

  BBC Cymru Fyw

  Mae BBC Cymru yn deall fod yr heddlu sy'n ymchwilio i olion dynol gafodd eu canfod mewn cronfa ddŵr yn Sir Fynwy wedi cysylltu â theulu Sandie Bowen. 

  Yn ôl Anita Giles, merch Sandie Bowen, mae'r heddlu wedi cysylltu â hi gan ddweud fod yna bosibilrwydd mai olion eu mam sydd wedi eu darganfod. Aeth Sandie Bowen ar goll o'i chartref yn Llandogo yn Awst 1997.

  Y flwyddyn ganlynol cafwyd ei gwr, oedd yn gyn-weithiwr coedwigaeth, yn euog o'i llofruddio.

  Sandie Bowen
 11. Mwy am Lampard

  BBC Sport Wales

  ...a bu bron i'r cysylltiad Cymreig yna barhau tan y diwedd! Yn ôl BBC Sport Wales fe wnaeth rheolwr newydd Abertawe, Paul Clement, geisio arwyddo Lampard eto cyn iddo ymddeol heddiw.

  View more on twitter
 12. Lampard: Y cysylltiad Cymreig!

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn chwaraewr canol cae Chelsea a Lloegr Frank Lampard wedi ymddeol yn 38 oed. Ond pwy sy'n cofio ei ymddangosiad cyntaf? 

  Chwaraeodd ei gem broffesiynol gyntaf tra ar fenthyg gydag Abertawe nol yn 1995.

  Lampard
 13. Rhybudd am ddilyn bws

  My Rhondda News

  Mae dyn o Tylorstown yn y Rhondda wedi cael rhybudd gan yr heddlu ar ôl i yrrwr bws eu ffonio i ddweud fod y dyn yn ymddwyn yn amheus yn ôl gwefan My Rhondda News.

  Sylwodd y gyrrwr bws fod y dyn wedi bod yn dilyn y bws yn ei gar drwy'r dydd. Cyfaddefodd wrth yr heddlu ei fod wedi bod yn dilyn y bws gyda'i laptop er mwyn defnyddio ei wi-fi i lawrlwytho ffilmiau yn anghyfreithlon o'r we. 

 14. Apêl wedi lladrad arfog

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu'r De wedi cyhoeddi lluniau o gamera cylch cyfyng ar ôl i leidr fygwth gweithiwr siop gyda morthwyl ym Mhontarddulais.

  Digwyddodd y lladrad yn garej Shell ar Heol Sant Teilo tua 18:35 ddydd Mawrth, 31 Ionawr. Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

  Lladrad