a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser. 

 2. Cythruddo'r Cymry

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  "Pam bod rhai pobl fyddai'n casáu cael eu galw yn hiliol yn meddwl ei bod hi'n iawn i wneud sylwadau gwrth-Gymreig ffiaidd?"

  Dyna gwestiwn ofynnodd Robert Peston, Golygydd Gwleidyddol Newyddion ITV, ar Twitter heddiw.

  Dywedodd y newyddiadurwr, gafodd ei addysg ym mhrifysgol Aberystwyth, ei fod yn casáu'r arferiad.

  Yn aml iawn, rhai newyddiadurwyr a cholofnwyr blaenllaw sydd ar flaen y gad pan mae hi'n dod i godi gwrychyn y Cymry, ac mae adran gylchgrawn Cymru Fyw wedi casglu cyfres o enghreifftiau .

  Jeremy Clarkson
 3. Gwynt a glaw yn cilio

  Tywydd, BBC Cymru

  Er bod y rhybudd oren o wynt mewn grym nes 20:00 heno bydd y gwynt yn gostegu wrth i storm Doris symud i'r dwyrain a bydd y glaw yn cilio heno hefyd.

  Bydd ambell gawod eira yn syrthio ar y bryniau heno a gallai rewi ar rai ffyrdd gwledig uchel.

  Am ragolygon pellach ewch i'r wefan dywydd.

 4. Teyrnged Rhys Ifans i'w gyn athro

  Twitter

  Mae'r actor Rhys Ifans wedi talu teyrnged i'w gyn athro celf yn Ysgol Maes Garmon, yr Wyddgrug, Alan Victor-Jones.

  Mae hefyd yn ymddiheuro i'r holl athrawon eraill wnaeth ei ddysgu!

  View more on twitter
 5. Ydych chi wedi ennill £1m?

  BBC Wales News

  Bydd person sydd wedi ennill £1m ar y loteri yn colli'r arian oni bai eu bod yn gwneud cais amdano cyn hanner nos heno .

  Cafodd y tocyn ei brynu ym Merthyr Tudful neu Rhondda Cynon Taf cyn y loteri ar 27 Awst y llynedd.

  Os nad yw'r person sydd â'r tocyn buddugol yn gwneud cais amdano, bydd yr arian yn mynd at achosion da.   

 6. Galw am ddiogelu cyn-safle bomiau

  BBC Cymru Fyw

  Mae ymgyrchwyr sy'n protestio yn erbyn datblygiad ynni yn  galw ar y Weinyddiaeth Amddiffyn i ddiogelu cyn-safle bomiau , gan ddweud fod y Weinyddiaeth wedi cadarnhau fod arfau cemegol wedi eu darganfod yno yn y gorffenol.

  Dywedoedd y grŵp Pryderu Am Glyn Rhonwy wrth raglen Manylu BBC Radio Cymru bod glanhau'r ardal yn ormod o waith i gwmni preifat, a'i bod yn hanfodol iddo gael ei wneud yn iawn rhag llygru un o lynoedd mwyaf adnabyddus Cymru.

  Cwmni Snowdonia Pumped Hydro sy'n gobeithio datblygu cynllun ynni dŵr storfa bwmp yn hen chwarel Glyn Rhonwy ger Llanberis.

  Gallwch wrando 'nôl ar y rhaglen ar wefan Radio Cymru.

  Glyn Rhonwy
 7. Storm Doris: 12,000 yn parhau heb bŵer

  Scottish Power

  Mae Scottish Power yn dweud bod 12,000 o gartrefi yng Nghymru yn parhau heb drydan o ganlyniad i storm Doris.

  Mae 40,000 o gartrefi wedi bod hwb gyflenwad am o leiaf cyfnod o'r diwrnod.

  Mae'r llefydd sy'n parhau i gael eu heffeithio yn cynnwys rhannau o Wynedd, Ynys Môn a'r canolbarth.

 8. Dioddefwyr twyll 'wedi colli £2.6m'

  BBC Cymru Fyw

  Mae dioddefwyr yng Nghymru wedi colli mwy na £2.6m trwy dwyll yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf , yn ôl y ffigyrau diweddaraf gan Action Fraud.

  Ond mae Safonau Masnach yn rhybuddio bod y nifer o bobl sydd wedi eu heffeithio yn debygol o fod 10 neu 20 gwaith yn uwch na'r ffigwr yma, gan nad yw llawer yn dweud wrth yr awdurdodau.

  Collodd un unigolyn o ogledd Cymru dros £100,000 o'i gynilion trwy dri chynllun buddsoddi gwahanol.

  Ffurflenni
 9. £53,000 i wahardd prif weithredwr iechyd

  BBC Cymru Fyw

  Mae gwahardd prif weithredwr bwrdd iechyd cymunedol wedi costio dros £53,000 mewn taliadau cyflog ychwanegol .

  Cafodd Tony Rucinski ei wahardd fel pennaeth Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymunedol Cymru ym mis Chwefror 2016.

  Yn y cyfamser mae dau uwch swyddog yn gweithredu fel prif weithredwyr.

  Mae Dr Rucinski yn parhau i fod ar gyflog llawn o £90,000 y flwyddyn.

  Tony Rucinski
 10. 400 o ffoaduriaid o Syria yng Nghymru

  BBC Wales News

  Mae o leiaf 397 o ffoaduriaid o Syria wedi ymgartrefu yng Nghymru bellach, yn ôl ffigyrau'r Swyddfa Gartref .

  Roedd pob cyngor oni bai am un â ffoaduriaid o'r wlad ar ddechrau'r flwyddyn.

  Mae'r ffigyrau'n dangos bod cyfanswm o 5,454 o ffoaduriaid o Syria bellach wedi ymgartrefu yn y DU.

  Ffoaduriaid yn Aberysywth
  Image caption: Mae ffoaduriaid gafodd eu cartrefu yn Aberystwyth wedi diolch i'r gymuned am y croeso
 11. Gwynt yn gostegu

  Tywydd, BBC Cymru

  "Ar ôl bore o broblemau yn sgil storm Doris, fe fydd hi’n parhau’n wyntog iawn yn ystod y prynhawn, ond ddim cynddrwg," meddai Gwennan Evans.

  "Bydd rhai cawodydd, ambell un aeafol ar dir uchel, ambell lygedyn o heulwen a bydd hi’n teimlo’n oerach na’r bore. Y tymheredd uchaf yn 10C."

  Cadwch lygad ar y rhagolygon ar ein gwefan dywydd.

 12. Enillwyr yr Urdd ar eu ffordd i Disneyland

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae pump o enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint ar fin teithio i Disneyland Paris i gymryd rhan yn eu penwythnos Cymreig i ddathlu Gŵyl Ddewi rhwng 3 – 5 Mawrth.

  Y pump fydd yn teithio i Baris eleni fydd Beca o'r Wyddgrug, Rhys o Lanrwst, Alaw o Bontyberem, Siwan o Lanfairpwll a Daniel o Gaerdydd. Yn ymuno gyda nhw allan yno bydd Côr Aelwyd Waun Ddyfal, Caerdydd. 

  Rhai o aelodau;r Urdd fydd yn mynd i Disneyland Paris
  Image caption: Daniel, Alaw a Beca gyda chynrychiolydd o Disneyland Paris
 13. Cân mewn awr

  Twitter

  Rydyn ni wedi clywed am sesiynau unnos ond mae'r perfformwyr Hywel Pitts a'r Welsh Whisperer ar fin ceisio creu cân mewn awr. Pob lwc i'r ddau!

  View more on twitter
 14. Canslo digwyddiad oherwydd problemau trên

  Twitter

  Mae digwyddiad BAFTA Kids yn Galeri, Caernarfon, wedi cael ei ganslo p'nawn 'ma oherwydd problemau ar y trenau rhwng Llundain a Bangor.

  Dywed y ganolfan eu bod yn ceisio aildrefnu'r digwyddiad.

  View more on twitter