a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
  3. Datganiadau 90 Eiliad
  4. Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 23 mewn perthynas â Deisebau'r Cyhoedd
  5. Dadl gan Aelodau Unigol ar yr Economi Sylfaenol
  6. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig ar iechyd plant
  7. Dadl Plaid Cymru: Cronfa'r Teulu
  8. Dadl Fer: Sefydlu Cyfnewidfa Stoc i Gymru