a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Philip Hammond yn cyhoeddi manylion y gyllideb.
  2. Menywod o Gymru i ymuno â phrotest yn Llundain yn erbyn newidiadau i'r drefn bensiynau.
  3. Maes carafanau'r Genedlaethol wedi "llenwi'n gynt nag erioed".

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Iau.

Gobaith am ychydig o haul!

Tywydd, BBC Cymru

"Fe fydd hi'n dal yn fwyn iawn dros nos, ac yn sych dros ran helaeth o’r wlad, er yn dal ychydig yn damp rhwng Sir Benfro a Sir Fynwy," meddai Rhian Haf.

"Ond fedrwn ni i gyd edrych ymlaen at ddiwrnod sych ac eitha’ braf fory, yn enwedig yn y gogledd, efo fawr o awel."

Am ragolygon pellach ewch i'r wefan dywydd.

50 mlynedd ers cap cyntaf y cawr

Twitter

Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn ein hatgoffa ei bod hi'n 50 mlynedd i'r diwrnod ers i John Charles wneud ei ymddangosiad cyntaf i Gymru.  

View more on twitter

Canfod lluniau o swyddogion Natsïaidd yng Nghymru

Daily Mirror

Mae'r Mirror yn adrodd fod casgliad o luniau o swyddogion Natsïaidd mewn gwersyll rhyfel ym Mhen-y-bont wedi dod i'r fei ar ôl 70 mlynedd.

Ymhlith y swyddogion roedd Gerd von Rundstedt, cadlywydd byddin yr Almaen yng ngorllewin Ewrop, gafodd ei ddal yno tra'n aros i fynd o flaen achosion llys Nuremburg.

Cafodd y lluniau yn ogystal â dogfennau a llythyron eu cadw gan swyddog cuddwybodaeth y gwersyll y Capten Ted Lees.

Gwrthdrawiad 'ddifrifol' yn ardal Trefriw

Heddlu Gogledd Cymru

Heddlu'r Gogledd yn ymateb i wrthdrawiad 'ddifrifol' yn ardal Trefriw.

View more on twitter

Ymateb Cyllideb: AS yn ymddiheuro

Twitter

AS Aberconwy, Guto Bebb yn ymddiheuro ar raglen y Post Prynhawn.

View more on twitter

Gwahardd cŵn yn y Waun

news north wales

News North Wales

Mae News North Wales yn adrodd bod Cyngor Wrecsam wedi cyflwyno mesurau newydd i wahardd cŵn o rai mannau o'r Waun yn dilyn cwynion am faw cŵn ar strydoedd. 

Mae cŵn wedi ei gwahardd o feysydd chwaraeon, cyrtiau tennis, parciau sglefrio a pharciau chwarae ar gyfer plant.

Cyllideb: Ymateb Ysgrifennydd Cymru

BBC Cymru Wales

Mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns AS wedi ymateb i'r gyllideb drwy ddweud ei fod yn gobeithio bydd Llywodraeth Cymru yn gwario'r arian ychwanegol o'r gyllideb ar gefnogi busnesau bach. 

Dywedodd Mr Cairns wrth BBC Cymru: "Rwy'n gobeithio bydd Llywodraeth Cymru yn dewis gwario'r arian i gefnogi busnesau bach fel bydd y Canghellor yn ei wneud yn Lloegr."

Alun Cairns
BBC

Cofio Maer Comiwnyddol y Rhondda

Cylchgrawn, Cymru Fyw

A hithau'n 100 mlynedd ers chwyldro comiwnyddol Rwsia a arweiniodd at sefydlu'r Undeb Sofietaidd yn 1917 mae BBC Cymru Fyw yn cofio cyn faer comiwnyddol y Rhondda, Annie Powell.

Cafodd ei hethol fel maer yn y Rhondda, ardal oedd yn cael ei hadnabod fel 'Moscow fach' yn 1979 pan oedd yn ei saithdegau.

Annie Powell
BBC

Heddlu yn darganfod corff ar draeth yn Abertawe

Metro

Mae'r Metro yn adrodd bod Heddlu'r De yn ymchwilio ar ôl dod o hyd i gorff ar draeth yn Abertawe fore Mercher.

Yn ôl adroddiadau mae darnau o'r traeth wedi cau wrth i'r Heddlu gynnal eu hymchwiliad.

Ymgyrch Cwpan y byd Cymru'n fyw ar S4C

BBC Cymru Fyw

Mae S4C wedi cadarnhau y bydd y gweddill ymgyrch Cymru i gyrraedd Cwpan y Byd 2018 yn Rwsia yn cael ei ddarlledu'n fyw ar y sianel. 

Bydd hynny'n dechrau gyda'r gêm yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn Nulyn nos Wener, 24 Mawrth. 

Fe fydd gweddill gemau'r ymgyrch - yn erbyn Serbia, Awstria, Moldofa, Georgia a Gweriniaeth Iwerddon unwaith eto - oll yn fyw yn Gymraeg ar S4C.

Bale
BBC

Cau Banc ym Mhrestatyn

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bydd cangen banc Santander yn cau ym Mhrestatyn ddiwedd mis Mehefin.

Mae hyn yn dilyn cyhoeddiad diweddar gan fanc Natwest a'r Yorkshire Building Society y bydden nhw'n cau eu canghenau yn y dref hefyd.

Gofal ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Yn ôl Heddlu Dyfed Powys mae gwrthdrawiad wedi digwydd yn ardal Ceri ym Mhowys ar yr A489. 

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau bod gwrthdrawiad yn Nhreforys, Abertawe. Mae Lôn Mamlad wedi ei chau ar ôl gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd ger ffordd Caemawr.

Awyr las i rai

Tywydd, BBC Cymru

"Yn y gogledd fe fydd hi'n dal yn sych efo tipyn o awyr las p'nawn 'ma, yn enwedig yn Eryri," neddai Rhian Haf, "ond yn y de fe fydd hi'n ddigon cymylog efo 'chydig o law.    

"Mae hi'n eitha mwyn i ni gyd p'nawn 'ma wrth i'r gwynt ddal i chwythu o'r de orllewin. Y tymheredd wedi cyrraedd 13C ym Mhenarlag a Brynbuga ac fe fydd hi'n aros yn fwyn dros nos.

Am ragolygon pellach ewch i'r wefan dywydd.

Cymeradwyo cynllun hydro Eryri

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Prydain wedi rhoi sêl bendith ar gynllun datblygu ynni hydro yn Eryri. 

Mae Snowdonia Pumped Hydro wedi cael caniatad i ddatblygu dwy hen chwarel yng Nglyn Rhonwy a Llanberis yn gronfeydd dwr i ddarparu trydan i 200,000 o gartrefi.

Mae rhai ymgyrchwyr yn gwrthwynebu'r datblygiad , oherwydd ofnau bod arfau cemegol wedi eu storio yno.  

Glyn Rhonwy
ERIC JONES/GEOGRAPH

Tybed beth fydd y 'newyddion cyffrous'?

Sgorio, S4C

Cyfarwyddwr newydd Gwasg Prifysgol Cymru

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd mai Natalie Williams, cafodd ei magu yng Nghaerdydd yw Cyfarwyddwr newydd Gwasg Prifysgol Cymru.

View more on twitter

Merched Cymru'n colli yn erbyn Yr Alban

Twitter

Wedi gêm hynod o agos aeth i giciau o'r smotyn, colli wnaeth merched Cymru yn erbyn yr Alban yng Nghwpan Cyprus.

Mae'r canlyniad yn golygu fod Cymru'n gorffen yn chweched yn y bencampwriaeth.

View more on twitter

Chwaraewr Abertawe yn dychwelyd o anaf

BBC Sport Wales

Cadarnhad bod chwaraewr canol cae Abertawe, Ki Sung-yueng yn ymarfer yn ôl yn dilyn anaf ym mis Ionawr. Fe allai fod ar gael ar gyfer y gêm yn erbyn Hull ddydd Sadwrn.

View more on twitter

Pump o "ferched ysbrydoledig"

Y Lolfa

Mae gwasg Y Lolfa wedi creu rhestr o bump o "ferched ysbrydoledig o hanes Cymru" y dylai pawb wybod amdanyn nhw.

View more on twitter

Cyllideb: 'Braidd dim manylion'

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Ar raglen Taro'r Post, dywedodd Aelod Seneddol Plaid Cymru, Jonathan Edwards ei fod yn synnu fod "braidd dim yn y gyllideb i amlinellu sut roedd y Llywodraeth yn mynd i arwain yr economi i fod yn barod i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd".

"Roeddwn i'n synnu braidd i weld y diffyg manylder.

"Dyw dwy flynedd ddim yn amser hir i wneud newidiadau economaidd sylfaenol."

Jonathan Edwards
BBC

Cnoi cil ar y gyllideb

BBC Cymru Fyw

Mae'r traddodi ar ben a'r cnoi cil wedi dechrau ar gynnwys cyllideb y canghellor Phillip Hammond.

Gan fod nifer o feysydd wedi eu datganoli i Lywodraeth Cymru, doedd nifer fawr o agweddau'r gyllideb ddim yn berthnasol i Gymru, ond fe gyhoeddodd y Canghellor y byddai Llywodraeth Cymru'n derbyn £200m yn ychwanegol dros bedair blynedd. Ychwanegodd fod y DU "yn gryfach gyda'n gilydd".

Mewn ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru Mark Drakeford ar Twitter: "Dal dim eglurder ar doriadau gwariant o £3.5bn y DU sydd uwch ein pennau - gallai chwalu £175m o gyllideb Cymru'

Cyllideb
BBC

'Angen y refeniw ychwanegol' medd Drakeford

Twitter

Cyhuddo'r canghellor o fod yn 'hunanfoddhaus'

BBC Cymru Fyw

Mae'r Canghellor Philip Hammond wedi gorffen draddodi'r gyllideb ac arweinydd y blaid Lafur, Jeremy Corbyn bellach ar ei draed.

Cyhuddodd Mr Hammond o fod yn "hunanfoddhaus am gyflwr yr economi, gwasanaethau cymdeithasol, a bywydau pob dydd pobl".

Corbyn
BBC

Cynnydd o 0.3% yn 2017-18

Twitter

£200m ychwanegol Llywodraeth Cymru dros bedair blynedd

Twitter

Cyllid Cymru mewn persbectif

Twitter

'Cryfach gyda'n gilydd'

BBC Cymru Fyw

Wrth gyhoeddi'r £200m ychwanegol i Gymru, y Canghellor Phillip Hammond yn pwysleisio ein bod ni'n "gryfach gyda'n gilydd" fel Teyrnas Unedig

Hammond
BBC

Cyllideb: £200m yn ychwanegol i Lywodraeth Cymru

Mae'r Canghellor Phillip Hammond, yn ei gyllideb, wedi cadarnhau bydd Llywodraeth Cymru yn derbyn £200m yn ychwanegol.

Phillip Hammond
BBC
View more on twitter

Nodi canrif ers i fenywod gael y bleidlais.

BBC Cymru Fyw

Y Canghellor yn cyhoeddi cynllun £20m i gefnogi ymgyrch yn erbyn trais yn erbyn menywod, £5m i gynorthwyo pobl yn ôl i'r gwaith ar ôl seibiant o'r gweithle, a £5m yn ychwanegol i ariannu prosiectau i ddathlu canrif y flwyddyn nesa, ers i fenywod ennill y bleidlais yn 1918.

Suffragettes
BBC

Cyllideb: Dim newid i drethi Alcohol a Cigarettes

Y Canghellor Phillip Hammond yn cyhoeddi bydd dim newid i'r cynlluniau i newid trethi ar Alcohol a Cigarettes

Alcohol
BBC

Protestio yn erbyn newidiadu i bensiwn gwladol menywod

BBC Cymru Fyw

Ar ddiwrnod rhyngwladol y menywod a diwrnod y gyllideb, mae cannoedd o fenywod o Gymru wedi teithio i Lundain i gymryd rhan mewn rali i brotestio yn erbyn y newidiadau i'r system bensiwn gwladol .

Mae'r newidiadau yma'n anghyfiawn yn ôl nifer o ASau Cymreig - yn eu plith Carolyn Harris, cadeirydd pwyllgor trawsbleidiol yn y senedd.

"Mae nifer o'r menywod yma mewn sefyllfa anghenus, maen nhw'n mynd i fanciau bwyd, a'n colli eu cartrefi," meddai Carolyn Harris.

protest
BBC

Cynyddu yswiriant gwladol yr hunan gyflogedig

Twitter

Galw am helpu busnesau yng Nghymru

Twitter

AS Ceidwadol Mynwy, David Davies yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddilyn arweiniad y Canghellor Phillip Hammond o gynnig help i fusnesau.

View more on twitter

Lleddfu'r baich ar dafarndai

BBC Cymru Fyw

Y Canghellor yn cyhoeddi y bydd y rhan fwyaf o dafarndau yn gael gostynigad o £1,000 ar eu cyfraddau busnes, fel rhan becyn o fesurau gwerth £435m i leddfu'r baich ar fusnesau bach.

tafarnau
BBC

Diweithdra yng Nghymru wedi gostwng

Yn rhan o'i araith ar gyfer cyllideb y gwanwyn, mae'r Canghellor Phillip Hammond wedi cyhoeddi bod lefel diweithdra wedi gostwng gyflymaf yn Humber ac yng Nghymru yn y flwyddyn ddiwethaf.

Phillip Hammon
BBC

'Gormod o deuluoedd yn dal i deimlo'r wasgfa'

BBC Cymru Fyw

Bron i ddegawd ers y cwymp ariannol, mae'r Canghellor yn dweud fod "gormod o deuluoedd yn dal i deimlo'r wasgfa".

"Mae gormod o bobl ifanc yn gadael addysg ffurfiol heb y sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw ar gyfer y farchnad lafur heddi.

"Felly dyw'n gwaith ni ddim drosodd."

Yn stiwdio Taro'r Post i drafod y gyllideb..

Twitter

Barclays i gau canolfan forgeisi yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Bydd 180 o swyddi'n diflannu yng Nghaerdydd wedi i fanc Barclays gyhoeddi y bydd yn cau canolfan forgeisi yn y ddinas. 

Cafodd gweithwyr yn y ganolfan yn Llanisien wybod am y penderfyniad y bore 'ma. 

Dywedodd llefarydd ar ran Barclays y bydd 60 o swyddi'n dod i ben, tra bydd 144 yn cael cynnig adleoli i ganolfannau yn Lerpwl a Leeds. 

Barclays
BBC

Hammond yn paratoi Prydain am 'ddyfodol llewyrchus'

Twitter