a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Philip Hammond yn cyhoeddi manylion y gyllideb.
 2. Menywod o Gymru i ymuno â phrotest yn Llundain yn erbyn newidiadau i'r drefn bensiynau.
 3. Maes carafanau'r Genedlaethol wedi "llenwi'n gynt nag erioed".

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Iau.

 2. Gobaith am ychydig o haul!

  Tywydd, BBC Cymru

  "Fe fydd hi'n dal yn fwyn iawn dros nos, ac yn sych dros ran helaeth o’r wlad, er yn dal ychydig yn damp rhwng Sir Benfro a Sir Fynwy," meddai Rhian Haf.

  "Ond fedrwn ni i gyd edrych ymlaen at ddiwrnod sych ac eitha’ braf fory, yn enwedig yn y gogledd, efo fawr o awel."

  Am ragolygon pellach ewch i'r wefan dywydd.

 3. 50 mlynedd ers cap cyntaf y cawr

  Twitter

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn ein hatgoffa ei bod hi'n 50 mlynedd i'r diwrnod ers i John Charles wneud ei ymddangosiad cyntaf i Gymru.  

  View more on twitter
 4. Canfod lluniau o swyddogion Natsïaidd yng Nghymru

  Daily Mirror

  Mae'r Mirror yn adrodd fod casgliad o luniau o swyddogion Natsïaidd mewn gwersyll rhyfel ym Mhen-y-bont wedi dod i'r fei ar ôl 70 mlynedd.

  Ymhlith y swyddogion roedd Gerd von Rundstedt, cadlywydd byddin yr Almaen yng ngorllewin Ewrop, gafodd ei ddal yno tra'n aros i fynd o flaen achosion llys Nuremburg.

  Cafodd y lluniau yn ogystal â dogfennau a llythyron eu cadw gan swyddog cuddwybodaeth y gwersyll y Capten Ted Lees.

 5. Gwrthdrawiad 'ddifrifol' yn ardal Trefriw

  Heddlu Gogledd Cymru

  Heddlu'r Gogledd yn ymateb i wrthdrawiad 'ddifrifol' yn ardal Trefriw.

  View more on twitter
 6. Ymateb Cyllideb: AS yn ymddiheuro

  Twitter

  AS Aberconwy, Guto Bebb yn ymddiheuro ar raglen y Post Prynhawn.

  View more on twitter
 7. Gwahardd cŵn yn y Waun

  news north wales

  News North Wales

  Mae News North Wales yn adrodd bod Cyngor Wrecsam wedi cyflwyno mesurau newydd i wahardd cŵn o rai mannau o'r Waun yn dilyn cwynion am faw cŵn ar strydoedd. 

  Mae cŵn wedi ei gwahardd o feysydd chwaraeon, cyrtiau tennis, parciau sglefrio a pharciau chwarae ar gyfer plant.

 8. Cyllideb: Ymateb Ysgrifennydd Cymru

  BBC Cymru Wales

  Mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns AS wedi ymateb i'r gyllideb drwy ddweud ei fod yn gobeithio bydd Llywodraeth Cymru yn gwario'r arian ychwanegol o'r gyllideb ar gefnogi busnesau bach. 

  Dywedodd Mr Cairns wrth BBC Cymru: "Rwy'n gobeithio bydd Llywodraeth Cymru yn dewis gwario'r arian i gefnogi busnesau bach fel bydd y Canghellor yn ei wneud yn Lloegr."

  Alun Cairns
 9. Cofio Maer Comiwnyddol y Rhondda

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  A hithau'n 100 mlynedd ers chwyldro comiwnyddol Rwsia a arweiniodd at sefydlu'r Undeb Sofietaidd yn 1917 mae BBC Cymru Fyw yn cofio cyn faer comiwnyddol y Rhondda, Annie Powell.

  Cafodd ei hethol fel maer yn y Rhondda, ardal oedd yn cael ei hadnabod fel 'Moscow fach' yn 1979 pan oedd yn ei saithdegau.

  Annie Powell
 10. Heddlu yn darganfod corff ar draeth yn Abertawe

  Metro

  Mae'r Metro yn adrodd bod Heddlu'r De yn ymchwilio ar ôl dod o hyd i gorff ar draeth yn Abertawe fore Mercher.

  Yn ôl adroddiadau mae darnau o'r traeth wedi cau wrth i'r Heddlu gynnal eu hymchwiliad.

 11. Ymgyrch Cwpan y byd Cymru'n fyw ar S4C

  BBC Cymru Fyw

  Mae S4C wedi cadarnhau y bydd y gweddill ymgyrch Cymru i gyrraedd Cwpan y Byd 2018 yn Rwsia yn cael ei ddarlledu'n fyw ar y sianel. 

  Bydd hynny'n dechrau gyda'r gêm yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn Nulyn nos Wener, 24 Mawrth. 

  Fe fydd gweddill gemau'r ymgyrch - yn erbyn Serbia, Awstria, Moldofa, Georgia a Gweriniaeth Iwerddon unwaith eto - oll yn fyw yn Gymraeg ar S4C.

  Bale
 12. Cau Banc ym Mhrestatyn

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn adrodd bydd cangen banc Santander yn cau ym Mhrestatyn ddiwedd mis Mehefin.

  Mae hyn yn dilyn cyhoeddiad diweddar gan fanc Natwest a'r Yorkshire Building Society y bydden nhw'n cau eu canghenau yn y dref hefyd.

 13. Gofal ar y ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Yn ôl Heddlu Dyfed Powys mae gwrthdrawiad wedi digwydd yn ardal Ceri ym Mhowys ar yr A489. 

  Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau bod gwrthdrawiad yn Nhreforys, Abertawe. Mae Lôn Mamlad wedi ei chau ar ôl gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd ger ffordd Caemawr.

 14. Awyr las i rai

  Tywydd, BBC Cymru

  "Yn y gogledd fe fydd hi'n dal yn sych efo tipyn o awyr las p'nawn 'ma, yn enwedig yn Eryri," neddai Rhian Haf, "ond yn y de fe fydd hi'n ddigon cymylog efo 'chydig o law.    

  "Mae hi'n eitha mwyn i ni gyd p'nawn 'ma wrth i'r gwynt ddal i chwythu o'r de orllewin. Y tymheredd wedi cyrraedd 13C ym Mhenarlag a Brynbuga ac fe fydd hi'n aros yn fwyn dros nos.

  Am ragolygon pellach ewch i'r wefan dywydd.

 15. Cymeradwyo cynllun hydro Eryri

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Prydain wedi rhoi sêl bendith ar gynllun datblygu ynni hydro yn Eryri. 

  Mae Snowdonia Pumped Hydro wedi cael caniatad i ddatblygu dwy hen chwarel yng Nglyn Rhonwy a Llanberis yn gronfeydd dwr i ddarparu trydan i 200,000 o gartrefi.

  Mae rhai ymgyrchwyr yn gwrthwynebu'r datblygiad , oherwydd ofnau bod arfau cemegol wedi eu storio yno.  

  Glyn Rhonwy
 16. Cyfarwyddwr newydd Gwasg Prifysgol Cymru

  Golwg 360

  Mae Golwg 360 yn adrodd mai Natalie Williams, cafodd ei magu yng Nghaerdydd yw Cyfarwyddwr newydd Gwasg Prifysgol Cymru.

  View more on twitter
 17. Merched Cymru'n colli yn erbyn Yr Alban

  Twitter

  Wedi gêm hynod o agos aeth i giciau o'r smotyn, colli wnaeth merched Cymru yn erbyn yr Alban yng Nghwpan Cyprus.

  Mae'r canlyniad yn golygu fod Cymru'n gorffen yn chweched yn y bencampwriaeth.

  View more on twitter
 18. Chwaraewr Abertawe yn dychwelyd o anaf

  BBC Sport Wales

  Cadarnhad bod chwaraewr canol cae Abertawe, Ki Sung-yueng yn ymarfer yn ôl yn dilyn anaf ym mis Ionawr. Fe allai fod ar gael ar gyfer y gêm yn erbyn Hull ddydd Sadwrn.

  View more on twitter
 19. Pump o "ferched ysbrydoledig"

  Y Lolfa

  Mae gwasg Y Lolfa wedi creu rhestr o bump o "ferched ysbrydoledig o hanes Cymru" y dylai pawb wybod amdanyn nhw.

  View more on twitter