a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
  2. Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad
  3. Datganiadau 90 Eiliad
  4. Cynnig yn ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Mesur Aelod ynghylch Diogelu Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru
  5. Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru
  6. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: 'Llywodraeth Cymru o dan arweiniad Llafur yn methu o ran pobl Cymru'
  7. Dadl Fer: Cais Tyddewi i fod yn Ddinas Ddiwylliant y DU