a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cynllun lleddfu unigedd yn dod i ben
  2. Taliad o £3,000 am esgeulustod cynilion
  3. Brexit 'yn bygwth' prosiectau iaith

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd llif byw newyddion Cymru Fyw yn dychwelyd am 08:00 fore Llun, ond cofiwch am lif byw arbennig o'r gêm Cymru v Iwerddon heno.

Barod i herio'r Gwyddelod ?

Dilynwch y Chwe Gwlad mewn tair iaith!

View more on twitter

Lansio cylchgrawn llenyddol newydd

Golwg 360

Dywed golwg360 bod cylchgrawn llenyddol newydd sbon yn cael ei lansio ddiwedd y mis gan bedwar llenor ifanc sy’n “gweld yr angen am lwyfan newydd i annog eraill i gyhoeddi eu gwaith”.

Mae rhai o erthyglau cylchgrawn Y STAMP eisoes wedi cael eu cyhoeddi ar-lein ond mae’r golygyddion wedi penderfynu mynd ati i sefydlu cylchgrawn papur, gyda’r bwriad o lansio pob rhifyn mewn lleoliad gwahanol yng Nghymru.

Noson fwyn

Tywydd, BBC Cymru

Fydd hi'n gymylog dros nos gydag ychydig niwl ar y bryniau, ond gall fod cyfnodau clir mewn mannau. Gwyntoedd ysgafn gyda tymheredd o 9C.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru .

Cau celloedd Dolgellau o achos cost a diogelwch

BBC Cymru Fyw

Fe fydd Heddlu Gogledd Cymru'n cau rhai o'u celloedd yng Ngwynedd gan eu bod yn rhy ddrud i'w cadw ar agor - gyda rhai'n ddrytach na gwestai moethus.

Mae'r gost o gadw pobl yn y ddalfa yn un o gelloedd swyddfa'r heddlu yn Nolgellau'n £623 y noson, tra bod noson yng ngwesty'r Savoy yn Llundain yn £464.

heddlu
google

Tagfeydd traffig yng Nghaerdydd cyn y gêm

Teithio BBC Cymru

Mae rhybudd i deithwyr yng Nghaerdydd ddydd Gwener gan fod disgwyl torf fawr i wylio Cymru'n herio Iwerddon yn Stadiwm Principality.

Eisoes mae tagfeydd traffig ar y ffyrdd i mewn i'r brifddinas. Yn ôl adroddiadau mae tagfa oddeutu saith milltir ar draffordd yr M4 ger twnnel Brynglas yng Nghasnewydd.

Bydd rhai ffyrdd ar gau ynghanol y ddinas o 18:00 tan 23:00 wrth i Gymru herio Iwerddon.

Neges McBryde cyn y gêm heno

Syr Dave Brailsford 'ddim am ymddiswyddo' o Team Sky

BBC Cymru Fyw

Mae Syr Dave Brailsford wedi dweud na fydd yn ymddiswyddo fel pennaeth Team Sky dros y 'pecyn dirgel' gafodd ei roi i Bradley Wiggins.

Mae'r tîm seiclo wedi bod dan y lach am fethu â darparu cofnodion i brofi mai moddion cyfreithiol oedd yn y pecyn meddygol gafodd ei gludo i'w prif feiciwr yn ras Criterium du Dauphine yn 2011.

Fe gyfaddefodd Team Sky bod "camgymeriadau wedi eu gwneud", ond maen nhw wedi gwadu torri rheolau gwrth-gyffuriau.

brailsford
bbc

Gwaddol Eisteddfod y Fenni – “hyder”

Golwg 360

Mae golwg360 wedi adrodd fod criw o fenywod lleol wedi ffurfio parti canu merched ar ôl cael eu hysgogi gan Eisteddfod Genedlaethol y Fenni’ r llynedd.

Yn ôl Mererid Lewis Davies, sylfaenydd y parti, mae cael yr Eisteddfod wedi golygu bod “mwy o hyder” gan drigolion yr ardal i gynnal pethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Heddlu yn parhau i ymchwilio i farwolaeth 'anesboniadwy'

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn parhau i ymchwilio farwolaeth anesboniadwy dyn 64 oed ym Mhencoed.

Cafodd swyddogion eu galw i'r eiddo yng Nghae Glas am oddeutu 08:30 ddydd Iau.

Mae dynes 58 oed, a gafodd ei arestio mewn cysylltiad â'r ymchwiliad, wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth.

Diwrnod mynediad i'r anabl yn y Cynulliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Fe fydd y Cynulliad Cenedlaethol yn nodi Diwrnod Mynediad i'r Anabl dros y dyddiau nesaf. 

Pwrpas y digwyddiad yw hyrwyddo'r Senedd fel lleoliad hygyrch, a bydd y teithiau hyn yn hyrwyddo'r ffaith bod tywyswyr teithiau'r Cynulliad yn gallu cynnig teithiau gydag addasiadau rhesymol ar unrhyw adeg.

ty hywel
BBC

Dilyn y gêm mewn tair iaith

BBC Cymru Fyw

Ydych chi'n barod i herio'r Gwyddelod / Éireannaigh / Irish heno?

Dilynwch y Chwe Gwlad mewn tair iaith!

Cofiwch am lif byw arbennig Cymru Fyw, fydd yn dechrau am 19:35 heno.

Rygbi
BBC

Maisie'n mynd ymlaen

Twitter

Carcharu dyn am ddwyn o dai

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod dyn wnaeth ddwyn o dai yng ngogledd Cymru, a hynny dan ddylanwad cyffuriau, wedi ei garcharu am dros dair blynedd .

Oedi ar yr M4 cyn y gêm rygbi

Teithio BBC Cymru

Mae'n debyg bod traffig yn ciwio am rhai milltiroedd.

View more on twitter

Cloc Anti Sophie

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Pan wnaeth casglwr clociau yn Iwerddon apelio am wybodaeth am berchennog cloc ar Facebook, cafodd ei syfrdanu gan yr ymateb.

Mae hanes ei helfa yn adran gylchgrawn Cymru Fyw .

cloc
BBC

£900,000 i ganolfan i'r celfyddydau

BBC Wales News

Bydd canolfan i'r celfyddydau newydd yng Nghonwy yn dilyn grant o £900,000 gan Gronfa Treftadaeth y Loteri .

Bydd yr adeilad £3m yn gartref i lyfrgell y dref, hwb i'r celfyddydau ac archifau.

Canolfan
BBC

Corff Abertawe: Heddlu'n parhau i ymchwilio

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn parhau i ymchwilio wedi i gorff gael ei ddarganfod ar draeth ger Abertawe.

Mae'r heddlu wedi cadarnhau mai corff dynes gafodd ei ddarganfod, ac yn parhau i geisio darganfod pwy oedd hi. 

Troi'n sych, ond diflas i'r mwyafrif

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi'n parhau'n fwyn prynhawn 'ma, 14C ar ei uchaf, ac yn troi'n sych i bawb, ond neith hi bara'n gymylog, gyda'r gorau o'r cyfnodau clir yn y gogledd ddwyrain.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

'Gwirfoddoli yn yr Eisteddfod yn brofiad arbennig'

Golwg 360

Mae Golwg360 wedi adrodd fod apêl wedi ei lansio er mwyn dod o hyd i wirfoddolwyr ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Môn eleni.

Mae’r Eisteddfod yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu mewn llwythi o feysydd gan gynnwys croesawu ymwelwyr i’r maes, cefnogi’r rhai sy’n mynd i’r Lle Celf a Maes D ac i weithio fel llysgenhadon ‘Yma i Helpu’.

Blog: Força Barça

Ar y Marc

BBC Radio Cymru

Ar flog Ar y Marc, mae Glyn Griffiths yn son am y gêm gofiadwy rhwng Barcelona a Paris St. Germain yn ystod yr wythnos, ac yn cofio ambell i gêm gofiadwy arall yn Ewrop dros y blynyddoedd.

Barca
BBC

RhAG yn galw am Ffair Ieithoedd i Gymru

BBC Cymru Fyw

Mae Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gynnal Ffair Ieithoedd yng Nghymru.

Daw'r alwad wedi i drefnwyr yn yr Alban baratoi i gynnal ffair y Language Show Scotland 2017 yn ninas Glasgow heddiw ac yfory.

Mae Ffair Iaith yr Alban yn ddigwyddiad ar gyfer unrhyw un sydd yn ymddiddori mewn ieithoedd ac mae’n cynnwys seminarau, dosbarthiadau blasu iaith, fforymau byw a pherfformiadau diwylliannol.

Heddlu'n apelio wedi ymosodiad ci yn Abertawe

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am wybodaeth yn dilyn digwyddiad yn ymwneud a chi yn Abertawe.

Cafodd dynes ei hanafu gan yr anifail am tua 13:00 ar 28 Chwefror yn ardal Uplands.

Dywedodd y ddynes bod y ci ar dennyn ac yn cerdded gyda dyn. Hoffai'r heddlu siarad gydag unrhyw un welodd y digwyddiad.

Ffrae dros daflenni uniaith Saesneg ymgeisydd etholiad

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd am ffrae yn Sir Gaerfyrddin dros daflenni uniaith Saesneg ymgeisydd yn yr etholiadau lleol ym mis Mai. 

Heddiw mewn hanes

Wicipedia

Ar y dydd hwn yn 1747, ganwyd Edward Williams, sy'n fwy adnabyddus dan ei enw barddol, Iolo Morganwg .

Ef sy'n gyfrifol am y rhan helaeth o seremonïau'r Eisteddfod Genedlaethol, ac ef hefyd sefydlodd Gorsedd Beirdd Ynys Prydain.

Iolo Morgannwg
Wicipedia

Rhybudd i deithwyr cyn gêm Cymru v Iwerddon

BBC Cymru Fyw

Mae rhybudd i deithwyr yng Nghaerdydd ddydd Gwener gan fod disgwyl torf fawr i wylio Cymru'n herio Iwerddon yn Stadiwm Principality. 

Dywedodd Cyngor Caerdydd bydd cyfyngiadau yn y ddinas gyda ffyrdd ynghau rhwng 18:00 a 23:00. 

Mae Trenau Arriva Cymru yn cynghori teithwyr i gyrraedd tair awr cyn y gic gyntaf ac i brynu tocyn tren cyn teithio. 

Torf
BBC

Dyn yn ffodus ar ôl damwain awyren

Western Telegraph

Mae'r Western Telegraph yn dweud bod dyn wedi bod yn ffodus iawn i beidio â chael ei anafu neithiwr ar ôl i'w awyren ysgafn ddisgyn i Afon Cleddau

'Diolch' gan swyddog heddlu am neges dienw

Twitter

Mae un swyddog heddlu yn ne Cymru wedi bod yn destun trafod ar ôl defnyddio Twitter i ymateb i unigolyn adawodd neges wedi ei 'sgrifennu mewn llwch ar ei char.

Diolchodd y swyddog am y neges, am ei hatgoffa pam ei bod yn gwneud y swydd.

View more on twitter

Chwaraewr hynaf Cymru

Bore Cothi

Ar Bore Cothi heddiw , roedd cyfle i ni gyfarfod â Peter Rees, gŵr 92 oed a'r dyn hynaf sydd dal yn fyw sydd wedi ennill cap i Gymru. 

Mae'n 70 mlynedd ers iddo ennill ei gap cyntaf.

Peter Rees, 92 oed.

Dathlu un o'r cymunedau 'mwyaf cymysg sy'n bodoli'

The Guardian

Tre-biwt yng Nghaerdydd yw testun erthygl yn y Guardian heddiw, ardal y mae Nadifa Mohamed yn dweud oedd yn amlddiwylliannol cyn i'r gair fodoli hyd yn oed .

Dywed bod Tre-biwt yn ardal sydd yn "croesawu dieithriaid" gan greu cymuned "sy'n un o'r rhai mwyaf cymysg" sy'n bodoli.

Tre-biwt
BBC

Dadansoddiad craff gan Scott Williams

Twitter

Cynllun dŵr tanddaearol i gynhesu tai

BBC Wales News

Gall dwr sy'n cael ei gynhesu o dan y ddaear gael ei ddefnyddio i gynnig gwres rhatach i bron i 1,000 o dai yn ne Cymru .

Mae Cyngor Pen-y-bont yn ymchwilio i weld os oes modd defnyddio dŵr o hen byllau glo Caerau fel ffynhonnell o ynni.

Er i'r cynllun fod yn y camau cynnar, mae cynghorydd wedi dweud y gallai'r budd i'r ardal fod yn "enfawr".

Adduned blwyddyn newydd hwyr, neu gynnar?

Twitter

Bachgen yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad

BBC Wales News

Mae bachgen yn ei arddegau yn yr ysbyty gydag anafiadau difrifol ar ôl cael ei daro gan gerbyd yn Sir Fynwy .

Cafodd y bachgen 17 oed ei daro yng Nghil-y-coed am tua 18:30 nos Iau.

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth am Vauxhall Corsa coch gafodd ei weld yn yr ardal ar y pryd.

Cil y coed
Google

Gareth Edwards yn byw mewn gobaith

BBC Sport Wales

Mae Syr Gareth Edwards o'r farn fod y gêm yn erbyn Iwerddon ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad heno yn gyfle olaf i rai o chwaraewyr Cymru greu argraff ar Warren Gatland cyn taith Y Llewod I Seland Newydd dros yr haf, ac y gall hynny fod yn ddigon i ysbrydoli tim Rob Howley i fuddugoliaeth.

Mae Cymru wedi colli dwy gêm yn olynol, tra fod Iwerddon angen ennill i gadw eu gobeithion o ennill y bencampwriaeth yn fyw.

Bydd cyfle i chi ddilyn y gêm yn fyw ar S4C, BBC Radio Cymru ac ar lif byw Cymru Fyw.

Gareth Edwards
BBC

Y llefydd gorau i fyw yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Yn ôl rhestr sydd wedi ei lunio gan y Sunday Times, Y Bontfaen yw'r lle gorau i fyw yng Nghymru.

Mae 12 man arall yn y rhestr , ydy eich tref neu'ch pentref chi'n ymddangos?

Y Bontfaen
bbc

Trafod rôl capeli mewn cymunedau Cymraeg

BBC Cymru Fyw

Bydd aelodau o gyngor Undeb yr Annibynwyr yn cyfarfod gyda Chomisiynydd y Gymraeg ddydd Gwener i drafod rôl capeli mewn cymunedau Cymraeg.

Bydd tua 30 aelod o'r cyngor yn trafod syniadau gyda Meri Huws yng Ngregynog er mwyn cyfrannu tuag at nod Llywodraeth Cymru o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

MH
BBC

Matthew Rhys yn siarad Cymraeg â'r baban

Mae'r actor Matthew Rhys wedi bod yn siarad ar sioe sgwrsio yn America am ei faban newydd gyda'i bartner, Keri Russell.

Un o'r ffeithiau wnaeth ddatgan oedd bod e'n siarad Cymraeg yn unig gyda'r babi, mewn ymgais i ddysgu bach o'i famiaith iddo.

Matthew Rhys
BBC

Brexit 'yn bygwth' prosiectau iaith

BBC Cymru Fyw

Mae ysgolhaig wedi rhybuddio y byddai Brexit caled yn bygwth prosiectau i amddiffyn ieithoedd lleiafrifol. 

Daw'r sylwadau wrth i fardd o Gwrdistan ddod i Brifysgol Aberystwyth i gyfieithu rhai o chwedlau'r Mabinogi. 

Yn ôl yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones o Sefydliad Mercator, ni fyddai mentrau o'r fath yn digwydd heb arian Ewropeaidd.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU eu bod yn gwneud "llawer iawn i gefnogi a hyrwyddo'r iaith Gymraeg" ac y bydd hyn yn "parhau ar ôl i ni adael yr UE". 

Brexit
BBC