a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd llif byw newyddion Cymru Fyw yn dychwelyd am 08:00 fore Llun, ond cofiwch am lif byw arbennig o'r gêm Cymru v Iwerddon heno.

 2. Lansio cylchgrawn llenyddol newydd

  Golwg 360

  Dywed golwg360 bod cylchgrawn llenyddol newydd sbon yn cael ei lansio ddiwedd y mis gan bedwar llenor ifanc sy’n “gweld yr angen am lwyfan newydd i annog eraill i gyhoeddi eu gwaith”.

  Mae rhai o erthyglau cylchgrawn Y STAMP eisoes wedi cael eu cyhoeddi ar-lein ond mae’r golygyddion wedi penderfynu mynd ati i sefydlu cylchgrawn papur, gyda’r bwriad o lansio pob rhifyn mewn lleoliad gwahanol yng Nghymru.

 3. Noson fwyn

  Tywydd, BBC Cymru

  Fydd hi'n gymylog dros nos gydag ychydig niwl ar y bryniau, ond gall fod cyfnodau clir mewn mannau. Gwyntoedd ysgafn gyda tymheredd o 9C.

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru .

 4. Cau celloedd Dolgellau o achos cost a diogelwch

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd Heddlu Gogledd Cymru'n cau rhai o'u celloedd yng Ngwynedd gan eu bod yn rhy ddrud i'w cadw ar agor - gyda rhai'n ddrytach na gwestai moethus.

  Mae'r gost o gadw pobl yn y ddalfa yn un o gelloedd swyddfa'r heddlu yn Nolgellau'n £623 y noson, tra bod noson yng ngwesty'r Savoy yn Llundain yn £464.

  heddlu
 5. Tagfeydd traffig yng Nghaerdydd cyn y gêm

  Teithio BBC Cymru

  Mae rhybudd i deithwyr yng Nghaerdydd ddydd Gwener gan fod disgwyl torf fawr i wylio Cymru'n herio Iwerddon yn Stadiwm Principality.

  Eisoes mae tagfeydd traffig ar y ffyrdd i mewn i'r brifddinas. Yn ôl adroddiadau mae tagfa oddeutu saith milltir ar draffordd yr M4 ger twnnel Brynglas yng Nghasnewydd.

  Bydd rhai ffyrdd ar gau ynghanol y ddinas o 18:00 tan 23:00 wrth i Gymru herio Iwerddon.

 6. Syr Dave Brailsford 'ddim am ymddiswyddo' o Team Sky

  BBC Cymru Fyw

  Mae Syr Dave Brailsford wedi dweud na fydd yn ymddiswyddo fel pennaeth Team Sky dros y 'pecyn dirgel' gafodd ei roi i Bradley Wiggins.

  Mae'r tîm seiclo wedi bod dan y lach am fethu â darparu cofnodion i brofi mai moddion cyfreithiol oedd yn y pecyn meddygol gafodd ei gludo i'w prif feiciwr yn ras Criterium du Dauphine yn 2011.

  Fe gyfaddefodd Team Sky bod "camgymeriadau wedi eu gwneud", ond maen nhw wedi gwadu torri rheolau gwrth-gyffuriau.

  brailsford
 7. Gwaddol Eisteddfod y Fenni – “hyder”

  Golwg 360

  Mae golwg360 wedi adrodd fod criw o fenywod lleol wedi ffurfio parti canu merched ar ôl cael eu hysgogi gan Eisteddfod Genedlaethol y Fenni’ r llynedd.

  Yn ôl Mererid Lewis Davies, sylfaenydd y parti, mae cael yr Eisteddfod wedi golygu bod “mwy o hyder” gan drigolion yr ardal i gynnal pethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

 8. Heddlu yn parhau i ymchwilio i farwolaeth 'anesboniadwy'

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu De Cymru yn parhau i ymchwilio farwolaeth anesboniadwy dyn 64 oed ym Mhencoed.

  Cafodd swyddogion eu galw i'r eiddo yng Nghae Glas am oddeutu 08:30 ddydd Iau.

  Mae dynes 58 oed, a gafodd ei arestio mewn cysylltiad â'r ymchwiliad, wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth.

 9. Diwrnod mynediad i'r anabl yn y Cynulliad

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Fe fydd y Cynulliad Cenedlaethol yn nodi Diwrnod Mynediad i'r Anabl dros y dyddiau nesaf. 

  Pwrpas y digwyddiad yw hyrwyddo'r Senedd fel lleoliad hygyrch, a bydd y teithiau hyn yn hyrwyddo'r ffaith bod tywyswyr teithiau'r Cynulliad yn gallu cynnig teithiau gydag addasiadau rhesymol ar unrhyw adeg.

  ty hywel
 10. Dilyn y gêm mewn tair iaith

  BBC Cymru Fyw

  Ydych chi'n barod i herio'r Gwyddelod / Éireannaigh / Irish heno?

  Dilynwch y Chwe Gwlad mewn tair iaith!

  Cofiwch am lif byw arbennig Cymru Fyw, fydd yn dechrau am 19:35 heno.

  Rygbi
 11. Carcharu dyn am ddwyn o dai

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn dweud bod dyn wnaeth ddwyn o dai yng ngogledd Cymru, a hynny dan ddylanwad cyffuriau, wedi ei garcharu am dros dair blynedd .

 12. Oedi ar yr M4 cyn y gêm rygbi

  Teithio BBC Cymru

  Mae'n debyg bod traffig yn ciwio am rhai milltiroedd.

  View more on twitter
 13. Cloc Anti Sophie

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Pan wnaeth casglwr clociau yn Iwerddon apelio am wybodaeth am berchennog cloc ar Facebook, cafodd ei syfrdanu gan yr ymateb.

  Mae hanes ei helfa yn adran gylchgrawn Cymru Fyw .

  cloc
 14. £900,000 i ganolfan i'r celfyddydau

  BBC Wales News

  Bydd canolfan i'r celfyddydau newydd yng Nghonwy yn dilyn grant o £900,000 gan Gronfa Treftadaeth y Loteri .

  Bydd yr adeilad £3m yn gartref i lyfrgell y dref, hwb i'r celfyddydau ac archifau.

  Canolfan
 15. Corff Abertawe: Heddlu'n parhau i ymchwilio

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu De Cymru yn parhau i ymchwilio wedi i gorff gael ei ddarganfod ar draeth ger Abertawe.

  Mae'r heddlu wedi cadarnhau mai corff dynes gafodd ei ddarganfod, ac yn parhau i geisio darganfod pwy oedd hi. 

 16. Troi'n sych, ond diflas i'r mwyafrif

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd hi'n parhau'n fwyn prynhawn 'ma, 14C ar ei uchaf, ac yn troi'n sych i bawb, ond neith hi bara'n gymylog, gyda'r gorau o'r cyfnodau clir yn y gogledd ddwyrain.

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.