a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw. 

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory. 

 2. Pryder am ferch 14 oed

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed Powys yn dweud eu bod yn bryderus am ferch 14 oed o ardal y Trallwng, Powys. 

  Fe gafodd Jasmin Dunnett ei gweld am y tro olaf ar ddydd Gwener am 13:30. 

  Mae ganddi gysylltiadau hefyd â Llundain (Croydon yn benodol) a Manceinion. 

  Jasmin
 3. Gwerthu hawliau pysgota

  BBC Cymru Fyw

  Bydd yr hawliau pysgota ar gyfer rhan o'r Afon Hafren ger Casnewydd sy'n dyddio nôl i'r chweched ganrif yn mynd ar werth mewn arwerthiant yn ddiweddarach yr wythnos.

  Mae'r hawliau dan sylw, sy'n dyddio nôl i diroedd brenhinoedd Morgannwg a Gwent, yn mynd o gyrion yr aber ger Casnewydd i Portshead ger Bryste.

  Does dim amcan bris wedi ei osod ar gyfer yr hawliau.

  Hafren
 4. Pigion i ddysgwyr

  BBC Radio Cymru

  Mae blog  Pigion i ddysgwyr , sef rhestr o eiriau defnyddiol o rai o raglenni BBC Radio Cymru dros yr wythnos ddiwetha', wedi ei gyhoeddi ar y wefan. 

  Aled Hughes
 5. Diwrnod llwyd ar ei ffordd 'fory

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd 'na chydig o awyr las mewn mannau weddill y dydd ac fe fydd hi'n dal yn fwyn, ond yn cymylu dros rhan helaeth y wlad.

  Bydd 'na rywfaint o niwl môr, ac er y bydd hi'n troi'n gliriach heno, fydd na ffrynt gwan yn lledu o'r gogledd orllewin dros nos. 

  Bydd hi'n ddiwrnod eitha' llwyd yr olwg 'fory 'efo cymylau isel a niwl, a mymryn o law mân ar y bryniau.

  Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

 6. Bwrdd BBC: Enw gwrthodedig

  BBC Cymru Fyw

  Dr Carol Bell oedd yr ymgeisydd wnaeth Llywodraeth Cymru roi feto arni ar gyfer lle ar fwrdd newydd y BBC.

  Dr Bell, cyn aelod o awdurdod S4C ac arbenigwraig yn y diwydiant olew, oedd prif ddewis yr Ysgrifennydd Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon ar gyfer cynrcyhioli Cymru ar y bwrdd newydd.

  Ar y pryd dywedodd Llywodraeth Cymru mai'r brif flaenoriaeth oedd sicrhau fod bwrdd y BBC yn "adlewyrchu anghenion pobl Cymru'n gywir". 

  Bydd y swydd yn cael ei ail hysbysebu. 

  BBC
 7. Diwrnod dathlu Dylan 2017

  Llenyddiaeth Cymru

  Mae Llenyddiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi trydydd Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas

  Yn ôl y wefan, nod y diwrnod, sef 14 Mai, yw "dathlu a chodi proffil gwaith Thomas yng Nghymru a thramor drwy amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys digwyddiadau, adnoddau addysgol a gweithgarwch ar gyfryngau cymdeithasol." 

  View more on twitter
 8. Cymru yn rhif chwech

  BBC Sport Wales

  Mae Cymru wedi symud i safle rhif chwech o ran rhestr detholion rygbi'r byd ar ôl eu buddugoliaeth yn erbyn Iwerddon nos Wener.

  Pe bai Cymru wedi colli roedd pryder y byddant mewn peryg o syrthio allan o'r wyth safle uchel ac felly cael grŵp anffafriol yng Nghwpan y Byd yn Japan yn 2019

  Cymru
 9. Yr Egin: 'Yn barod erbyn diwedd gwanwyn 2018'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Is-ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi bod yn rhoi tystiolaeth i un o bwyllgorau Tŷ’r Cyffredin ar brosiect yr Egin, sef cartref pencadlys newydd S4C yng Nghaerfryddin.

  Dywedodd Medwin Hughes ei fod yn gobeithio y bydd yr adeilad yn barod erbyn diwedd gwanwyn 2018. 

  Clywodd y pwyllgor nad oedd unrhyw gwmnïau, ar wahân i S4C, wedi arwyddo cytundebau les, ar gyfer yr adeilad newydd. 

  Dywedodd yr Is Ganghellor ei fod o'n gobeithio y byddai 60% o'r adeilad wedi ei rhoi ar les o fewn y ddau fis nesa, ond o bosib y byddai angen mwy na hynny er mwyn i'r prosiect dalu ffordd.

  Llun
 10. Enillydd Oscar ym Mhrifysgol Aberystwyth

  Y Cymro

  Yn ôl gwefan Y Cymro , fe fydd Walter Murch, golygydd ffilm a sain sydd wedi ennill tair Oscar am ei waith, yn cynnal sesiwn cwestiwn ac ateb ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 23 Mawrth.

  Bydd dangosiad arbennig o’r ffilm Apocalypse Now yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth gyda'r sesiwn holi ac ateb yn dilyn. 

  .

 11. Lori wedi troi drosodd ar yr A40 yn Nhrefynwy

  Teithio BBC Cymru

  Yn Nhrefynwy mae'r A40 wedi ei chau ar ôl i lori droi drosodd ger cylchfan Dixton.

  Mae'r tagfeydd hyd at Llanfihangel Troddi, felly dylai teithwyr o dde Cymru sy'n mynd i gyferiad canolbarth Lloegr ddefnyddio'r M4 tua'r dwyrain a wedyn yr M5.

 12. Mirain Haf yn Ateb y Galw

  BBC Cymru Fyw

  Y gantores a'r actor Mirain Haf sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, yn adran Gylchgrawn Cymru Fyw.

  Mirain Haf
 13. Canfod corff dynes yng Nghaerdydd

  Wales Online

  Mae corff dynes wedi cael ei ddarganfod yng Nghaerdydd tua wyth wythnos ar ôl i gymdogion ddweud bod arogl drwg yn dod o'r fflat, meddai WalesOnline.

  Cafodd y corff ei ddarganfod mewn fflat yn Adamsdown.

 14. 'Gall Wylfa ddiogelu gwasanaeth awyr'

  BBC Cymru Fyw

  Gallai'r gwasanaeth awyr rhwng Caerdydd ac Ynys Môn gael ei ddiogelu wrth i'r galw gynyddu yn sgil cynlluniau fel Wylfa Newydd, yn ôl gweinidog Llywodraeth Cymru.

  Mae Eastern Airways wedi cymryd rheolaeth gan Citywing, sydd wedi mynd i'r wal wedi 14 mis yn cynnal teithiau rhwng y gogledd a'r de.

  Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, y byddai adolygiad o'r cymhorthdal blynyddol o £1.2m yn fuan, ond y gallai buddsoddiad yn y gogledd fod yn rheswm i gefnogi'r gwasanaeth.

  Dywedodd: "Yn enwedig ar ôl Brexit mae angen i ni fod a gwell cysylltiadau gyda dinasoedd eraill a chanolfannau o weithgaredd economaidd."

  Citywing
 15. Yr Alban: Ymateb Carwyn Jones

  BBC Cymru Fyw

  Wrth ymateb i gadarnhad Nicola Sturgeon ei bod yn ceisio am ail refferendwm ar annibyniaeth i'r Alban, dywedodd llefarydd ar ran Prif Weinidog Cymru bod "dyfodol cyfansoddiadol Yr Alban yn fater i bobl Yr Alban".

  Ychwanegodd y llefarydd: "Ond mae'r prif weinidog yn glir bod pedair gwlad y DU yn gryfach gyda'n gilydd nac ar wahan."

 16. Beirniadu cofeb rygbi uniaith Saesneg

  Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Mae cofeb newydd ar hen gae Parc y Strade yn Llanelli wedi ei beirniadu gan nad yw'n ddwyieithog.

  Dywedodd un cefnogwr rygbi bod y garreg, sy'n cofio "cartref ysbrydol" rygbi, yn siomedig gan fod gan y Scarlets, oedd yn arfer chwarae ar Barc y Strade, gysylltiad cryf gyda'r iaith.

  Cyn gefnwr Llanelli, Cymru a'r Llewod, Terry Davies, wnaeth gynnig y syniad, a dywedodd ar Taro'r Post bod yr iaith yn bwysig iddo, ond nad oedd lle ar y garreg am fwy o wybodaeth.

  Ychwanegodd y byddai plac yn nodi'r hanes yn cael ei osod gerllaw yn fuan, fyddai'n ddwyieithog.

  Cofeb
 17. Dechrau taith baton y Gymanwlad

  BBC Cymru Fyw

  Ar Ddiwrnod y Gymanwlad, mae'r Frenhines wedi lansio taith y baton mewn seremoni ym Mhalas Buckingham .

  Bydd y baton yn ymweld â Chymru ym mis Medi fel rhan o'i daith 388 diwrnod drwy'r Gymanwlad.

  Mae disgwyl iddi deithio 230,000 cilomedr drwy holl wledydd a thiriogaethau'r Gymanwlad ar ei daith tuag at Gemau'r Gymanwlad yn Awstralia ym mis Ebrill 2018.

  Alex Jones
 18. Yr Alban: Refferendwm yn creu 'rhaniadau creulon'

  BBC Cymru Fyw

  Wrth ymateb i gadarnhad Nicola Sturgeon ei bod yn ceisio am ail refferendwm ar annibyniaeth i'r Alban, mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi galw ar yr SNP i roi diddordebau'r wlad cyn diddordebau'r blaid.

  "Fel eu cyd-genedlaetholwyr Plaid Cymru, dim ond un peth mae'r SNP eisiau: annibyniaeth," meddai Andrew RT Davies.

  "Mae popeth maen nhw'n ei wneud er mwyn hynny - er i'r mwyafrif o bobl ddweud dro ar ôl tro nad ydyn nhw am ddychwelyd i'r rhaniadau creulon ddaw gyda refferendwm."

  RT Davies