a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Ashley Talbot

Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn wynebu gwrandawiad yn Llys y Goron am gyhuddiadau'n ymwneud â iechyd a diogelwch.

Darllen mwy
Cartwn o dai bach cyhoeddus

Tair awdurdod yng Nghymru yn ariannu dim un tŷ bach cyhoeddus, a nifer wedi eu trosglwyddo i ofal cynghorau trefi a chymuned.

Darllen mwy
Council tax demand

Llywodraeth Cymru yn ystyried cael gwared ar garchar fel cosb am beidio talu treth y cyngor.

Darllen mwy
Paul Davies

Chwaraewr tennis bwrdd Paralympaidd yn dweud y gallai ei yrfa ddod i ben oherwydd diffyg darpariaeth gofal gan ei gyngor lleol.

Darllen mwy
Dyn yn amddiffyn ei hun

Elusen trais yn y cartref yn dweud bod mwy o ddynion yn defnyddio'u canolfannau galw heibio a gofyn am gymorth.

Darllen mwy
Graphic of council logos

Llywodraeth Cymru wedi atgyfodi cynlluniau a allai weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn cael eu torri i gyn lleied â deg awdurdod.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy
Workers at the mine site in Caerau

Bydd dŵr o hen bwll glo'n cael ei bwmpio i gartrefi ar ôl cael ei gynhesu gan y ddaear.

Darllen mwy
Ashley Talbot

Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr i wynebu cyhuddiad iechyd a diogelwch yn dilyn marwolaeth disgybl ysgol yn 2014.

Darllen mwy
Biniau ar ystad Wildmill

Cynnydd o fwy na 1,400% mewn cwynion sbwriel ym Mhen-y-Bont yn sgil newidiadau dadleuol ym mis Mehefin.

Darllen mwy
Cadair Olwyn a Thacsi

Rhieni plant anabl yn dweud eu bod yn gorfod rhoi'r gorau i'w gwaith neu symud tŷ yn sgil pryderon am ddiogelwch cludiant ysgol.

Darllen mwy
plant mewn cae

Plant mewn gofal ym Mhen-y-bont yn cael eu lleoli filltiroedd o'u cartrefi am nad yw'r llysoedd yn ymddiried yng nghartrefi'r cyngor, medd adroddiad.

Darllen mwy
Tai

Swyddfa Archwilio Cymru yn dweud bod hi'n bosib fod Cyngor Pen-y-bont wedi talu gwerth £2m o fudd-daliadau tai yn anghywir.

Darllen mwy
Pen-y-bont

Rhybudd y gallai unrhyw doriadau pellach i wasanaethau casglu sbwriel Pen-y-bont olygu fod y cyngor yn torri rheolau amgylcheddol.

Darllen mwy
Elvis fans in Porthcawl

Disgwyl tua 35,000 o gefnogwyr yng Ngŵyl Elvis fwya'r byd ym Mhorthcawl er gwaetha' trafferthion trwyddedu i fasnachwyr.

Darllen mwy

CANLYNIAD LLAWN: Pen-y-bont ar Ogwr

Etholiadau Lleol 2017

Mae Llafur wedi colli rheolaeth o Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr a does yr un blaid â rheolaeth lwyr o'r cyngor bellach.

pen y bont
BBC

Sedd arall i Blaid Cymru ym Mhen-y-bont

Twitter

PC yn cadw sedd ym Mhen-y-bont

Twitter

Ceidwadwr yn cadw sedd ym Mhen-y-bont

Twitter

Sedd arall Llafur yn diflannu ym Mhen-y-bont

Twitter

Llafur yn colli sedd ym Mhen-y-bont

Twitter

Aelod Cynulliad yn hyderus ym Mhen-y-bont

Twitter

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.