a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cartwn o dai bach cyhoeddus

Tair awdurdod yng Nghymru yn ariannu dim un tŷ bach cyhoeddus, a nifer wedi eu trosglwyddo i ofal cynghorau trefi a chymuned.

Darllen mwy
Caerffili

Cais i gynghorwyr yng Nghaerffili neilltuo rhagor o arian i dalu costau anghydfod, gan ddod â'r bil i drethdalwyr i £3.6m.

Darllen mwy
Treth

Elusennau'n galw ar weinidogion i roi'r gorau i'r anghysondeb eithrio treth y cyngor sy'n bodoli i bobl sy'n gadael gofal.

Darllen mwy
Graphic of council logos

Llywodraeth Cymru wedi atgyfodi cynlluniau a allai weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn cael eu torri i gyn lleied â deg awdurdod.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy
Christopher Baylis

Dyn oedd yn cael ei dalu gan Gyngor Caerffili i waredu gwastraff yn gorfod ad-dalu £300,000 am dorri rheolau amgylcheddol.

Darllen mwy
WhatsApp

Cartref plant ger Caerffili'n cau wrth i ymchwiliad gael ei gynnal am honiadau o negeseuon "amhriodol" rhwng aelodau o staff.

Darllen mwy
Pwll y Pant

Effaith gwaith ffordd yng Nghaerffili wedi amddifadu'r economi lleol o bron i £400,000, yn ôl un amcan.

Darllen mwy
Nigel Barnett a Daniel Perkins

Cyngor Caerffili'n cytuno i dalu bron £300,000 i ddau uwch swyddog wedi anghydfod hir sydd wedi costio £3.2m.

Darllen mwy
Anthony O'Sullivan, Nigel Barnett a Daniel Perkins

Cyfarfod arbennig o Gyngor Caerffili i drafod cymeradwyo setliad ariannol ar gyfer uwch swyddogion sydd wedi eu hatal o'r gwaith.

Darllen mwy
Hafodyrynys

Gallai tai gael eu dymchwel fel rhan o gynllun i wella ansawdd aer yn Hafodyrynys - un o'r ardaloedd sydd â'r lefel uchaf o lygredd aer yn y DU.

Darllen mwy

Caerffili: Dadansoddi wedi'r canlyniad

Etholiadau Lleol 2017

Gohebydd y BBC, Paul Heaney sydd yn crynhoi yr hyn ddigwyddodd yng Nghaerffili:

Roedd hi'n agos mewn sawl ward yng Nghaerffili rhwng y blaid Lafur a Phlaid Cymru. 

Dywedodd cyn ddirprwy arweinydd y Cyngor, David Poole, y bydd ei blaid yn cyfarfod ddydd Llun i ethol arweinydd newydd i'r cyngor. 

Mae'n bwriadu ymgeisio ei hun am y rôl. 

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru yn y cyngor, Colin Mann wedi dweud ei fod yn "siomedig" na wnaeth y blaid gipio mwy o seddi ond bod yna hefyd arwyddion positif. 

CANLYNIAD LLAWN: Caerffili

Cyngor Caerffili

Llafur yn cadw eu gafael ar y cyngor:

Llafur 50 (-)

Plaid Cymru 18 (-2)

Annibynnol 5 (+2)

Cyfartal mewn ward yng Nghaerffili

Llafur yn hyderus yng Nghaerffili

Cyngor Caerffili

Caerffili: Y cyfrif yn dechrau am 09.30

Mae disgwyl canlyniad amser cinio.

View more on twitter

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.

Casnewydd

Tomos Livingstone

Uned Wleidyddol, BBC Cymru

Y cynghorau i gadw golwg arnynt ym mis Mai pan fydd yr etholiadau ar gyfer awdurdodau leol yn cael eu cynnal.

Darllen mwy

Arweinydd Cyngor Caerffili wedi marw

Cyngor Caerffili

Mae Cyngor Sir Caerffili wedi cyhoeddi bod Arweinydd y cyngor, Keith Reynolds, wedi marw yn 71 oed .

Dechreuodd ei yrfa wleidyddol yn 1979, gan gynrychioli ardal Aberbargod ac yna arwain y cyngor ers 2014.

Dywedodd Dirprwy Arweinydd y cyngor, David Poole, bod Mr Reynolds yn "benderfynol o wneud ei orau i'w gymuned leol a'i sir". 

Keith Reynolds
BBC