a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Pont Hafren

  Cynghorau sir Caerdydd, Casnewydd a Bryste wedi galw am "bwerdy cydweithio" economaidd fyddai'n cysylltu de ddwyrain Cymru a gorllewin Lloegr.

  Darllen mwy
  next
 2. Aled ap Dafydd

  Prif Ohebydd Newyddion 9

  Plant yn dringo yn Llangrannog

  Aled ap Dafydd

  Prif Ohebydd Newyddion 9

  Rhybudd bod angen mynd i'r afael â'r ffordd mae gwasanaethau cymdeithasol plant yn cael eu hariannu.

  Darllen mwy
  next
 3. Daniel Davies

  Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

  Fflatiau Llanrhymni

  Daniel Davies

  Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

  Mae tai cyngor yn cael eu hadeiladu mewn rhannau o Gymru am y tro cyntaf mewn degawdau.

  Darllen mwy
  next
 4. Lydia Griffith

  Newyddion BBC Cymru

  Julia a Sarah

  Lydia Griffith

  Newyddion BBC Cymru

  Artistiaid yn y brifddinas yn lansio ymgyrch i daclo'r broblem o ddiffyg gofodau celf fforddiadwy yng Nghaerdydd.

  Darllen mwy
  next
 5. Elin Clarke

  Gohebydd BBC Radio Cymru

  Glantaf, Plasmawr a Bro Edern

  Elin Clarke

  Gohebydd BBC Radio Cymru

  Arweinydd Cyngor Caerdydd yn disgwyl y bydd pedwaredd Ysgol Uwchradd Gymraeg yn cael ei hagor yn y ddinas o fewn degawd.

  Darllen mwy
  next
 6. Video content

  Video caption: Cyngor 'methu bodloni'r galw' am addysg Gymraeg

  Mabli Jones o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dweud bod Cyngor Caerdydd "methu â bodloni'r galw" am addysg Gymraeg yn y ddinas.