a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Sion Pennar

  Gohebydd BBC Cymru

  safle bws

  Sion Pennar

  Gohebydd BBC Cymru

  Rhieni mewn dwy sir yn y gogledd yn honni fod polisïau trafnidiaeth yn atal disgyblion rhag cael addysg uwchradd gwbl Gymraeg.

  Darllen mwy
  next
 2. Ysgol Caer Drewyn

  Cymuned yn cofio Eisteddfod Genedlaethol Corwen 1919 - y gyntaf i gael ei chynnal ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf.

  Darllen mwy
  next
 3. Sion Pennar

  Gohebydd BBC Cymru

  gwylanod

  Sion Pennar

  Gohebydd BBC Cymru

  Cyngor Sir Ddinbych yn dweud bod mesurau i geisio cyfyngu ar bresenoldeb gwylanod yn nhrefi glan môr yr ardal yn gweithio.

  Darllen mwy
  next
 4. Nia Thomas

  BBC Radio Cymru

  Borth-y-gest

  Nia Thomas

  BBC Radio Cymru

  Pryder bod nifer cynyddol o berchnogion ail gartrefi yn osgoi talu treth y cyngor drwy newid statws eu heiddo i lety gwyliau.

  Darllen mwy
  next
 5. Video content

  Video caption: System ail gartrefi'n cael ei 'gamddefnyddio'n ddybryd'

  AC Arfon, Sian Gwenllian yn dweud bod y system o allu cofrestru ail gartrefi fel busnesau'n cael ei "gamddefnyddio'n ddybryd".

 6. Siôn Pennar

  Gohebydd BBC Cymru

  Llanrhaeadr

  Siôn Pennar

  Gohebydd BBC Cymru

  Pwyllgor cynllunio'n cymeradwyo cais am 33 o dai er i gynghorwyr yn Nyffryn Clwyd godi pryderon am effaith bosib y datblygiad ar y Gymraeg.

  Darllen mwy
  next
 7. Craig Duggan

  Gohebydd BBC Cymru

  Pryd ysgol

  Craig Duggan

  Gohebydd BBC Cymru

  Disgyblion yn colli allan ar bryd cynnes yn yr ysgol os nad oes ganddyn nhw gredyd ar eu cyfrif fel rhan o'r system ddi-arian, yn ôl cynghorwyr.

  Darllen mwy
  next
 8. ci

  Ers 2014-15, mae 22 o gynghorau sir Cymru wedi rhoi mwy na 90,000 o ddirwyon am daflu sbwriel a baw ci - ar gost o £4.5m.

  Darllen mwy
  next
 9. Llyr Edwards

  Gohebydd BBC Cymru

  Cyffordd Y Ddwyryd

  Llyr Edwards

  Gohebydd BBC Cymru

  Yn ôl un cynghorydd mae damwain angheuol yn anochel os na fydd newid i'r system goleuadau ar yr A5 ger Y Ddwyryd.

  Darllen mwy
  next