a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Mwg

  Dim ond un person sydd wedi cael dirwy mewn 25 mlynedd am dorri Deddf Aer Glân Llywodraeth Cymru ar ôl llosgi tanwydd sydd wedi'i wahardd.

  Darllen mwy
  next
 2. ci

  Ers 2014-15, mae 22 o gynghorau sir Cymru wedi rhoi mwy na 90,000 o ddirwyon am daflu sbwriel a baw ci - ar gost o £4.5m.

  Darllen mwy
  next
 3. Credyd Cynhwysol

  Gwaith ymchwil y BBC yn canfod bod tenantiaid cyngor sy'n derbyn credyd cynhwysol ar ei hôl hi ddwywaith cymaint â phobl sy'n derbyn budd-dal tai.

  Darllen mwy
  next
 4. cyngor sir y fflint

  Cynlluniau'n cael eu cyflwyno a allai weld nifer y cynghorwyr yn Sir y Fflint yn gostwng o 10%, gyda maint rhai wardiau hefyd yn newid.

  Darllen mwy
  next
 5. Aaron Shotton

  Gwrthbleidiau'n galw ar arweinydd Cyngor Sir y Fflint i gamu o'r neilltu am y tro wrth i ymchwiliad gael ei gynnal i honiadau o gamymddwyn.

  Darllen mwy
  next