a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Stondinau marchnad Y Fflint

Bydd marchnad Y Fflint yn agor am y tro olaf ddydd Gwener cyn cau'n barhaol wedi 700 mlynedd o fasnachu yn y dref.

Darllen mwy
Stondinau marchnad Y Fflint

Penderfyniad i gau marchnad Y Fflint yn un anodd, medd cyngor, ond bod nifer masnachwyr a chwsmeriaid wedi gostwng yn sylweddol.

Darllen mwy
Cartwn o dai bach cyhoeddus

Tair awdurdod yng Nghymru yn ariannu dim un tŷ bach cyhoeddus, a nifer wedi eu trosglwyddo i ofal cynghorau trefi a chymuned.

Darllen mwy
Cinio Ysgol

Banciau bwyd yng Nghymru'n rhagweld y byddan nhw'n dosbarthu mwy o gyflenwadau brys i blant yr haf hwn na'r llynedd.

Darllen mwy
Cinio Ysgol

Awdurdodau’n paratoi i geisio sicrhau nad yw plant o deuluoedd incwm isel yn llwglyd dros wyliau'r haf.

Darllen mwy
Theatr Clwyd

Cabinet Cyngor Sir y Fflint o blaid parhau â chynlluniau i adnewyddu Theatr Clwyd yn yr Wyddgrug.

Darllen mwy
Disgyblion

Cyngor Sir y Fflint yn rhoi'r gorau i gynnig i ddiddymu cludiant am ddim i ysgolion cyfrwng Cymraeg a rhai crefyddol.

Darllen mwy
Aaron Shotton

Cwyn yn erbyn arweinydd Cyngor Sir y Fflint yn cael ei asesu gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Darllen mwy
Disgyblion

Cyngor Sir Y Fflint yn ystyried cael gwared â chludiant am ddim i ysgolion Cymraeg a rhai crefyddol i arbed arian fyddai'n 'ergyd farwol' medd mudiad hybu'r iaith.

Darllen mwy
Graphic of council logos

Llywodraeth Cymru wedi atgyfodi cynlluniau a allai weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn cael eu torri i gyn lleied â deg awdurdod.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy
Chief Scout Bear Grylls and Scouts

Arweinydd mudiad y sgowtiaid, Bear Grylls, yn cefnogi ymgyrch sgowtiaid Sir y Fflint i annog y cyngor sir i hepgor trethi busnes.

Darllen mwy
Ffatri Hanson Cement

Disgwyl i Gyngor Fflint gymeradwyo buddsoddiad o £20m mewn ffatri sment er mwyn gosod melin malu sment ar y safle.

Darllen mwy
Sun

Cyngor Sir y Fflint yn cefnogi cynnig i feirniadu'r Sun a chefnogi manwerthwyr sy'n dewis peidio â gwerthu'r papur.

Darllen mwy

CANLYNIAD LLAWN: Sir y Fflint

Etholiadau Lleol 2017

Llafur yw'r blaid fwyaf yn Sir y Fflint, ond dim rheolaeth lwyr yno.

Sir y Fflint
BBC

Newydd dorriCANLYNIAD: Sir y Fflint

Etholiadau Lleol 2017

Does Dim Rholaeth Lwyr gan yr un blaid yn Sir Fflint chwaith. Gyda phob ward wedi cyhoeddi mae gan Llafur 34 sedd, Annibynwyr 23, Ceidwadwyr 6 a'r Democratiaid Rhyddfrydol 5.

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.