a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. ci

  Ers 2014-15, mae 22 o gynghorau sir Cymru wedi rhoi mwy na 90,000 o ddirwyon am daflu sbwriel a baw ci - ar gost o £4.5m.

  Darllen mwy
  next
 2. merthyr

  Clwb Pêl-droed Tref Merthyr wedi cyhoeddi eu bod wedi cyrraedd eu targed arianol i gasglu nawdd gan y cyhoedd ar gyfer talu eu dyled i'r CThEM.

  Darllen mwy
  next
 3. CANLYNIAD: Merthyr

  Etholiadau Lleol 2017

  Dim canlyniad llawn ym Merthyr, gyda'r etholiad wedi'i ohirio mewn un ward.

  Merthyr
 4. Ni fydd canlyniad terfynol ym Merthyr

  Twitter

  Mae'r wardiau i gyd ond un wedi cyhoeddi ym Merthyr Tudful am y tro, ond bydd un ward arall - gyda tair sedd ynddi - yn cyfri a chyhoeddi ar 8 Mehefin oherwydd marwolaeth ymgeisydd.

  Y ffigyrau ar hyn o bryd yw bod gan Llafur 14 sedd ac Annibynwyr 16 - mae angen i Lafur gipio'r tair sedd sy'n weddill i gadw rheolaeth o'r awdurdod drwy gipio'r 17 sedd sydd angen i wneud hynny.

  View more on twitter
 5. Etholiadau Lleol 2017

  Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.