a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Pont Hafren

  Cynghorau sir Caerdydd, Casnewydd a Bryste wedi galw am "bwerdy cydweithio" economaidd fyddai'n cysylltu de ddwyrain Cymru a gorllewin Lloegr.

  Darllen mwy
  next
 2. Mwg

  Dim ond un person sydd wedi cael dirwy mewn 25 mlynedd am dorri Deddf Aer Glân Llywodraeth Cymru ar ôl llosgi tanwydd sydd wedi'i wahardd.

  Darllen mwy
  next
 3. ci

  Ers 2014-15, mae 22 o gynghorau sir Cymru wedi rhoi mwy na 90,000 o ddirwyon am daflu sbwriel a baw ci - ar gost o £4.5m.

  Darllen mwy
  next
 4. Cyngor Dinas Casnewydd

  Ombwdsmon Cymru yn beirniadu cyngor am beidio â gwneud digon i warchod dynes oedrannus a bregus gafodd arian wedi'i gymryd o'i chyfrif.

  Darllen mwy
  next
 5. Llafur yn cadw Casnewydd: Ymateb yr arweinydd

  Etholiadau Lleol 2017

  Arweinydd Cyngor Casnewydd, Debbie Wilcox yn falch iawn bod Llafur wedi llwyddo i gadw gafael ar yr awdurdod.

  Video content

  Video caption: Debbie Wilcox