a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Craig Duggan

  Gohebydd BBC Cymru

  Jackie Owen on a sewing machine

  Craig Duggan

  Gohebydd BBC Cymru

  Sefydliad Bevan yn dweud y gallai cynnydd ym miliau'r dreth gyngor ar draws Cymru orfodi rhai teuluoedd i fyw mewn tlodi.

  Darllen mwy
  next
 2. Craig Duggan

  Gohebydd BBC Cymru

  Pryd ysgol

  Craig Duggan

  Gohebydd BBC Cymru

  Disgyblion yn colli allan ar bryd cynnes yn yr ysgol os nad oes ganddyn nhw gredyd ar eu cyfrif fel rhan o'r system ddi-arian, yn ôl cynghorwyr.

  Darllen mwy
  next
 3. Craig Duggan

  Gohebydd BBC Cymru

  Fferm wynt

  Craig Duggan

  Gohebydd BBC Cymru

  Trigolion lleol yn honni bod tyrbinau ar fferm wynt ger Llangurig heb gynhyrchu unrhyw drydan ers cael eu codi flwyddyn yn ôl.

  Darllen mwy
  next
 4. ci

  Ers 2014-15, mae 22 o gynghorau sir Cymru wedi rhoi mwy na 90,000 o ddirwyon am daflu sbwriel a baw ci - ar gost o £4.5m.

  Darllen mwy
  next
 5. Fferm wynt Hendy

  Ymgyrchwyr yn cyflwyno papurau i'r Uchel Lys wedi i gynllun i godi saith o dyrbinau gwynt ym Mhowys dderbyn cefnogaeth Llywodraeth Cymru.

  Darllen mwy
  next
 6. Bethan Lewis

  Gohebydd Addysg BBC Cymru

  dosbarth

  Bethan Lewis

  Gohebydd Addysg BBC Cymru

  Ffrae yn codi ynghylch perfformiad y corff sy'n gyfrifol am godi safonau ysgolion yng nghanolbarth a gorllewin Cymru.

  Darllen mwy
  next