a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Dim teitl

Delweddau trawiadol gan ffotograffwyr adnabyddus, yn cynnwys David Bailey, yn darlunio'r cymoedd yn yr 80au

Darllen mwy
Firefighter

Galwadau am gael cameráu corff i griwiau argyfwng yn dilyn ymosodiad ar ddiffoddwyr mewn parc yn Rhondda Cynon Taf.

Darllen mwy
iechyd meddwl

Cyhoeddi cynllun lles newydd i gefnogi'r cenedlaethau nesaf ym Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

Darllen mwy
llwyncelyn

Bydd côr Ysgol Gymraeg Llwyncelyn yn cystadlu yng nghystadleuaeth Côr Ieuenctid y Flwyddyn Songs of Praise.

Darllen mwy
Ysgol Gyfun Garth Olwg

Agor ysgol Gymraeg 3-19 oed ym Mhentre'r Eglwys yn Rhondda Cynon Taf ym mis Medi 2019, gan ffurfioli trefniadau sy'n bodoli yn barod.

Darllen mwy
Cynnyrch misglwyf

Y cyngor yn penderfynu darparu cynnyrch misglwyf am ddim i ferched ysgol dros naw oed yn Rhondda Cynon Taf.

Darllen mwy
Tai

Elusennau'n feirniadol o gynghorau sydd heb ddefnyddio holl arian cronfa i helpu pobl sy'n cael trafferth talu eu rhent.

Darllen mwy
Treth

Elusennau'n galw ar weinidogion i roi'r gorau i'r anghysondeb eithrio treth y cyngor sy'n bodoli i bobl sy'n gadael gofal.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy
ailgylchu

Cyngor Rhondda Cynon Taf yn ystyried cyflwyno dirwyon i drigolion sy'n gwrthod ailgylchu'n gywir, er mwyn cyrraedd targed ailgylchu.

Darllen mwy
Birmingham

Llys yn clywed bod olion bys sy'n cyfateb i lanc sydd wedi ei gyhuddo o gynllunio ymosodiad terfysgol yng Nghaerdydd ar "lythyr merthyrdod".

Darllen mwy
Llun milwyr

Fe allai costau claddu ac amlosgi gael eu hepgor ar gyfer cyn-filwyr a milwyr presennol sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf.

Darllen mwy
ymgyrchwyr

Arweinwyr tri chyngor mwyaf Cymru yn dweud y bydden nhw'n cefnogi hawl gweithwyr i streicio os nad ydyn nhw'n cael codiad cyflog.

Darllen mwy
Mike Powell

Ymgeisydd seneddol y Democratiaid Rhyddfrydol ym Mhontypridd yn ymddiheuro am sylw a wnaeth ar Facebook yn sgil ymosodiad terfysgol Manceinion.

Darllen mwy

Llafur gyda mwyafrif yn Rhondda Cynon Taf

Cyngor Rhondda Cynon Taf

Y blaid  wedi cipio 41 o seddi ac felly'n sicrhau mwyafrif.

Rhondda: Ynyshir yn newid lliw

Cyngor Rhondda Cynon Taf

Llafur yn dal ei gafael yn y Rhondda

Cyngor Rhondda Cynon Taf

Arweinydd grŵp Plaid Cymru yn y Rhondda yn cadw ei sedd

Cyngor Rhondda Cynon Taf

Llafur yn cadw eu gafael ar sedd gyntaf yn y Rhondda

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.