a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Ieir

  Penderfyniad gan Gyngor Wrecsam i wrthod codi siediau yn Sarn wedi cael ei wyrdroi gan archwilydd cynullunio ar ran Llywodraeth Cymru.

  Darllen mwy
  next
 2. Mwg

  Dim ond un person sydd wedi cael dirwy mewn 25 mlynedd am dorri Deddf Aer Glân Llywodraeth Cymru ar ôl llosgi tanwydd sydd wedi'i wahardd.

  Darllen mwy
  next
 3. Sgwar Henblas

  Mae prif weithredwr newydd Cyngor Wrecsam yn dweud bod angen i'r dref fod yn ddinas er mwyn gwireddu ei photensial.

  Darllen mwy
  next
 4. ci

  Ers 2014-15, mae 22 o gynghorau sir Cymru wedi rhoi mwy na 90,000 o ddirwyon am daflu sbwriel a baw ci - ar gost o £4.5m.

  Darllen mwy
  next
 5. cyngor sir y fflint

  Cynlluniau'n cael eu cyflwyno a allai weld nifer y cynghorwyr yn Sir y Fflint yn gostwng o 10%, gyda maint rhai wardiau hefyd yn newid.

  Darllen mwy
  next
 6. Ty Pawb

  Cyngor Wrecsam yn dweud fod cynnydd wedi ei wneud wrth iddynt geisio dod ag anghydfod â masnachwyr Tŷ pawb i ben.

  Darllen mwy
  next