a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Canlyniad Merthyr Tudful

  BBC Cymru Fyw

  • Plaid Brexit - 4,407
  • Llafur - 3,235
  • Plaid Cymru - 2,023
  • Democratiaid Rhyddfrydol - 1,090
  • UKIP - 611
  • Change UK - 481
  • Y Blaid Werdd - 390
  • Ceidwadwyr - 373
 2. Cyngor Sir Penfro

  Tebygrwydd y bydd David Simpson yn cael ei benodi'n arweinydd nesaf Cyngor Sir Penfro, wedi i'r arweinydd blaenorol dynnu ei enw nôl.

  Darllen mwy
  next
 3. Aled Scourfield

  Gohebydd BBC Cymru

  Jamie Adams

  Aled Scourfield

  Gohebydd BBC Cymru

  Bydd hi'n ras rhwng dau gynghorydd i fod yn arweinydd Cyngor Sir Penfro wedi i'r cyfnod enwebu gau.

  Darllen mwy
  next
 4. Video content

  Video caption: 'Apêl Plaid yn ehangu'
 5. Video content

  Video caption: Rhys Taylor o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud fod y blaid wedi cael eu gwasgu
 6. Video content

  Video caption: 'Canlyniadau da'
 7. Video content

  Video caption: Eluned Morgan
 8. Video content

  Video caption: UKIP
 9. Darogan canlyniad y cyffredinol o'r lleol

  Arwyn Jones

  Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

  Mae hi'n annodd defnyddio canlyniadau yr etholiadau lleol i ddarogan canlyniadau yr etholiad cyffredinol fis nesaf. Yn un peth mae yna duedd i bobl fwrw pleidlais mewn ffordd wahanol yn etholiadau'r cyngor.

  Yn y pol piniwn diweddaraf i Gymru roedd y Ceidwadwyr 10% o flaen Llafur ar gyfer yr etholiad cyffredinol ond roedd Llafur 2% ar y blaen i'r etholiadau lleol.

  Ar ben hynny mae'r ffaith fod ganddo ni gymaint o gynghorwyr Annibynnol yng Nghymru yn drysu'r darlun; mae nhw'n tynnu pleidleisiau oddi ar bleidiau gwahanol mewn rhannau gwahanol o Gymru.

  Ac o ystyried fod tua thraean o Gynghorwyr Cymru yn aelodau Annibynnol mi fydde hi'n annodd proffwydo gormod ar sail canlyniadau heddiw.

 10. Video content

  Video caption: Etholiadau lleol: Brwydr gystadleuol Caerdydd
 11. Video content

  Video caption: Etholiadau lleol: Y farn yn Llanrwst
 12. Video content

  Video caption: Dim ymgeiswyr i ward Yscir