a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyngor Sir Penfro

Tebygrwydd y bydd David Simpson yn cael ei benodi'n arweinydd nesaf Cyngor Sir Penfro, wedi i'r arweinydd blaenorol dynnu ei enw nôl.

Darllen mwy
Cyngor

Mae disgwyl y bydd Plaid Cymru yn arwain Cyngor Ynys Môn, wedi i'r cyfnod o enwebu arweinydd i'r cyngor ddod i ben nos Iau.

Darllen mwy
Jamie Adams

Aled Scourfield

Gohebydd BBC Cymru

Bydd hi'n ras rhwng dau gynghorydd i fod yn arweinydd Cyngor Sir Penfro wedi i'r cyfnod enwebu gau.

Darllen mwy
blwch pleidleisio

Dau sefydliad yn mynegi pryder am brinder menywod ymysg y 1,254 o gynghorwyr gafodd eu hethol yng Nghymru yr wythnos ddiwethaf.

Darllen mwy
'Apêl Plaid yn ehangu'
Geraint Davies yn dweud fod apêl Plaid Cymru yn ehangu.
Rhys Taylor o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud fod y blaid wedi cael eu gwasgu
Dem-Rhydd 'dan wasgedd' yn yr etholiadau
'Canlyniadau da'
Ceidwadwyr wedi llwyddo i gipio seddi yn y de a'r gogledd.
Eluned Morgan
Y Farwnes Eluned Morgan yn obeithiol yn dilyn canlyniadau'r Blaid Lafur
UKIP: 'Fe godwn ni eto'

Taro'r Post ar fin cychwyn trafod....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Darogan canlyniad y cyffredinol o'r lleol

Arwyn Jones

Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Mae hi'n annodd defnyddio canlyniadau yr etholiadau lleol i ddarogan canlyniadau yr etholiad cyffredinol fis nesaf. Yn un peth mae yna duedd i bobl fwrw pleidlais mewn ffordd wahanol yn etholiadau'r cyngor.

Yn y pol piniwn diweddaraf i Gymru roedd y Ceidwadwyr 10% o flaen Llafur ar gyfer yr etholiad cyffredinol ond roedd Llafur 2% ar y blaen i'r etholiadau lleol.

Ar ben hynny mae'r ffaith fod ganddo ni gymaint o gynghorwyr Annibynnol yng Nghymru yn drysu'r darlun; mae nhw'n tynnu pleidleisiau oddi ar bleidiau gwahanol mewn rhannau gwahanol o Gymru.

Ac o ystyried fod tua thraean o Gynghorwyr Cymru yn aelodau Annibynnol mi fydde hi'n annodd proffwydo gormod ar sail canlyniadau heddiw.

Neuadd y ddinas

Cyngor Caerdydd yn gorfod trefnu cyhoeddwyr Cymraeg ar y funud olaf ar gyfer yr etholiadau lleol wedi ffrae am drefn iaith y canlyniadau.

Darllen mwy
Etholiad

Pleidiau gwleidyddol yn ymgyrchu am y tro olaf yn y gobaith o ddenu etholwyr Cymru cyn yr etholiadau lleol ddydd Iau.

Darllen mwy
Etholiadau lleol: Brwydr gystadleuol Caerdydd
Er bod rhai wardiau yng Nghymru ble mae cynghorwyr wedi eu hethol yn ddiwrthwynebiad, mae yna un yng Nghaerdydd sydd yn hynod gystadleuol.
steve thomas

Pryder fod yr etholiad cyffredinol yn tynnu sylw oddi ar yr etholiadau lleol fydd yn cael eu cynnal ddydd Iau.

Darllen mwy
Scully

Diffyg cystadleuaeth yn etholiadau lleol Cymru yn "drychineb" i ddemocratiaeth, yn ôl arbenigwr.

Darllen mwy
Etholiadau lleol: Y farn yn Llanrwst
Pobl Llanrwst sy'n lleisio'u barn am yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw cyn yr etholiadau lleol.
Dim ymgeiswyr i ward Yscir
Gyda'r etholiadau lleol ar y gweill ddydd Iau, bydd cystadlu brwd am seddi mewn sawl lle, ond nid ym mhobman.
Gofal
Taith etholiadau lleol Newyddion 9 yn cyrraedd Caernarfon wrth i'r diwrnod pleidleisio agosau.
Dilynwch y cyfan ar Cymru Fyw
Beth mae cynghorwyr yn ei wneud? Am beth maen nhw'n gyfrifol? A beth yw cyflog cynghorydd?
Ross Saunders

Grŵp clymbleidiol asgell chwith yn lansio maniffesto etholiadau lleol, gan addo brwydro yn erbyn toriadau i wasanaethau.

Darllen mwy
Poster

Angen ystyried cwotâu i sicrhau mwy o gynghorwyr benywaidd ac o leiafrifoedd ethnig, medd arweinydd Cyngor Gwynedd.

Darllen mwy
bathodyn UKIP

AC UKIP yn galw am dorri rheolaeth Llafur ar gynghorau yng Nghymru, wrth iddyn nhw roi 80 ymgeisydd ymlaen ar gyfer yr etholiadau lleol.

Darllen mwy
Casnewydd

Tomos Livingstone

Uned Wleidyddol, BBC Cymru

Y cynghorau i gadw golwg arnynt ym mis Mai pan fydd yr etholiadau ar gyfer awdurdodau leol yn cael eu cynnal.

Darllen mwy
Cyngor Caerdydd

Tomos Livingstone

Uned Wleidyddol, BBC Cymru

Y cynghorau lle mae disgwyl y brwydrau gwleidyddol mwyaf ffyrnig yn yr etholiad llywodraeth leol ym mis Mai.

Darllen mwy
Andrew RT Davies

Treth cyngor, ailgylchu a'r stryd fawr ar yr agenda wrth i'r Ceidwadwyr lansio'u hymgyrch ar gyfer yr etholiadau lleol.

Darllen mwy
Mark Williams with Lib Dem activists

Y Democratiaid Rhyddfrydol yn lansio'u hymgyrch ar gyfer yr etholiadau lleol, gan honni fod gormod o gynghorau yn "ddi-hid, haerllug a diog".

Darllen mwy
Llafur Cymru

Carwyn Jones yn addo "cytundeb teg" i gymunedau Cymru wrth i'w blaid lansio ei hymgyrch ar gyfer yr etholiadau lleol fis nesaf.

Darllen mwy
Leanne Wood

Leanne Wood yn disgwyl "cynnydd sylweddol" i Blaid Cymru yn yr etholiadau lleol eleni, wrth i'r blaid lansio'u hymgyrch.

Darllen mwy
Etholiadau lleol Cymru: Golwg ar y map gwleidyddol
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Aled ap Dafydd sy'n edrych ar y map gwleidyddol cyn yr etholiadau lleol ar 4 Mai.
blwch pleidleisio

Cemlyn Davies

Gohebydd gwleidyddol BBC Cymru

Mae'r cyhoedd yn disgwyl gormod gan awdurdodau lleol o ystyried y pwysau ariannol arnynt, yn ôl un arweinydd.

Darllen mwy
Gorsaf bleidleisio

Mae gan ymgeiswyr sydd eisiau sefyll yn etholiadau lleol mis Mai nes 16:00 ddydd Mawrth i gyflwyno eu papurau enwebu.

Darllen mwy
Etholiadau lleol Cymru: Y pleidiau dan y llach
Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick sy'n rhoi ei asesiad o gyflwr y pleidiau gyda'r etholiadau lleol union fis i ffwrdd.
blwch pleidleisio

Sefyllfa'r pleidiau ar hyn o bryd ar gynghorau Cymru, a lle maen nhw'n gobeithio gwneud yn well yn yr etholiadau lleol.

Darllen mwy
Ken Rees

Ken Rees o UKIP yn gobeithio "gwneud marc" yn yr etholiadau lleol, ond yn poeni bod pobl yn dechrau troi cefn ar wleidyddiaeth.

Darllen mwy
Plaid

Cynghorydd Plaid Cymru yn darogan y bydd y blaid yn ennill tir yn ystod etholiadau llywodraeth leol mis Mai, cyn ei cynhadledd yng Nghasnewydd.

Darllen mwy
mark cole

Y Democratiaid Rhyddfrydol yn "ffyddiog" y gallan nhw gynyddu nifer eu cynghorwyr yn etholiadau mis Mai.

Darllen mwy
Aled Davies

Y cynghorydd Ceidwadol Aled Davies yn dweud bod yna ymgeiswyr ifanc eisiau eu hethol yn gynghorwyr yn yr etholiadau mis Mai.

Darllen mwy
Cynghorau

Cemlyn Davies

Gohebydd gwleidyddol BBC Cymru

Y cynghorydd annibynnol John Davies yn dweud bod etholwyr yn tueddu i bleidleisio dros y person yn hytrach na'r blaid yn yr etholiadau lleol.

Darllen mwy
Huw Thomas

Gwaith y Blaid Lafur yng Nghymru yn sicr o esgor ar lwyddiant yn yr etholiadau lleol, medd un cynghorydd.

Darllen mwy