a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Argoed: Tyst yn gweld ymosodiad 'ffiaidd'
 2. 'Risg' i enw da Chwaraeon Cymru
 3. Galw am well darpariaeth i blant byddar
 4. Enwau Cymraeg: Ceisio diogelu treftadaeth

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Post update

  Dyna'r cyfan am heddiw ond bydd ein llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.  

 2. 'Cymylau dros y wlad'

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd efo'r tywydd ar gyfer heno:

  "Bydd 'na gymylau yn lledu ar draws y wlad heno, ac mae ‘na beth niwl yn debygol ar y bryniau. Yn noson sych ar y cyfan, ond mi fydd ‘na gawodydd ynysig o law man mewn rhai ardaloedd gorllewinol yn ystod yr oriau man, gan droi yn gyfnodau hirrach o law erbyn iddi wawrio. Y tymheredd yn 5c ar ei isaf."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC .

 3. Golwg ar Ganolfan PAWB ym Mhrifysgol Bangor

  Prifysgol Bangor

  Cyfle i gael cipolwg ar ganolfan newydd PAWB ym Mhrifysgol Bangor. 

  Mae'r Brifysgol wedi buddsoddi £1m yn y ganolfan gweithgarwch corfforol.

  View more on twitter
 4. Oedi posib ar Pont Britannia

  Teithio BBC Cymru

  Traffig Cymru yn adrodd bod tagfeydd ar yr A55 dros Pont Britannia

  View more on twitter
 5. Pedwar newid i dîm rygbi merched Cymru

  BBC Sport Wales

  Mae tîm rygbi merched Cymru wedi cael ei gyhoeddi i wynebu Ffrainc yn Brive nos Sadwrn

  Mae'r hyfforddwr Rowland Phillips wedi dod a'r mewnwr Sian Moore, asgellwr Jasmine Joyce, y canolwr Gemma Rowland a'r cefnwr Elinor Snowsill fewn i'r tîm sy'n dechrau.  

  rowland
  Image caption: Rowland Phillips, hyfforddwr tîm Merched Cymru
 6. BBC: Angen penodi llais Cymru 'yn fuan'

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyfarwyddwr BBC Cymru wedi rhybuddio bod angen penodi cynrychiolydd Cymru ar fwrdd y BBC yn sydyn os ydyn nhw am ddylanwadu ar waith y gorfforaeth.

  Dywedodd Rhodri Talfan Davies ei fod yn "bwysig iawn" fod gan y BBC "lais Cymreig cryf" ar ei bwrdd unedol newydd.

  Daw hynny wedi i Lywodraeth Cymru  osod feto ar ddewis llywodraeth y DU ar gyfer y rôl , Dr Carol Bell, gyda'r swydd nawr wedi ei hail hysbysebu.

  Rhodri Talfan Davies
 7. Croeswr ffordd i wisgo camera

  Cyngor Gwynedd

  Ymgyrch newydd gan Gyngor Gwynedd i annog gyrrwyr i yrru'n ddiogel.

  View more on twitter
 8. Montero yn dychwelyd wedi ei anaf

  The Daily Mail

  Mae'r Daily Mail yn adrodd bod Jefferson Montero yn dychwelyd o'i anaf gyda'r bwriad o ailennill ei le yn nhîm Abertawe. 

  Chwaraeodd Montero i'r tîm dan 23 nos Lun yn erbyn Wolves wrth i'r tîm ieuenctid ennill Uwch Gynghrair 2 a dyrchafiad o'r adran (yr ail haen o gystadleuaeth i dimau ieuenctid Cymru a Lloegr). 

  MONTERO
 9. Gwaith 'brys' ar Gastell Rhuthun

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn dweud bod gwaith cynnal a chadw brys yn digwydd ar hyn o bryd yng nghastell Rhuthun i arbed waliau rhag dymchwel.

  Dywed CADW fod angen gwneud y gwaith ar frys i ddiogelu rhan o strwythur hynafol y castell.

  Castell Rhuthun
 10. Ymgyrch 'parcio'n daclus' yn y Fro

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Barry & District news yn adrodd bod ymgyrch newydd ar droed yn y Fro i annog gyrwyr i 'barcio'n daclus'. 

  Nod yr ymgyrch yw addysgu pobl ar sut i barcio'n daclus ac i annog gyrwyr i ddweud wrth y cyngor am gerbydau sydd wedi parcio'n flêr.

  parcio
 11. Tudalen newydd i dîm dan 21 Cymru

  Twitter

  Robert Page, cyn amddiffynnwr Cymru a enillodd 44 cap dros ei wlad yw rheolwr newydd tîm dan 21 Cymru. 

  Chwaraeodd Page dros 550 o gemau cystadleuol i nifer o glybiau, gyda'r rhan fwyaf i Sheffield United a Coventry. 

  Mae ganddo brofiad fel rheolwr wedi iddo reoli Port Vale, ac yn fwy diweddar Northampton.

  View more on twitter
 12. Dyn wedi marw mewn gwrthdrawiad yn Yr Wyddgrug

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth wedi i ddyn farw mewn gwrthdrawiad yn Yr Wyddgrug.

  Cafodd swyddogion eu galw yn dilyn adroddiadau am ddamwain ar Ffordd Nercwys rhwng moped a char Fiat 500.

  Cafodd Ambiwlans Awyr ei galw i'r digwyddiad.

  Bu farw gyrrwr y moped yn y fan a'r lle ac mae'r ffordd yn parhau ar gau ar hyn o bryd.

  Digwyddodd y gwrthdrawiad yn ardal Tower Lodge o Ffordd Nercwys, ac mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V036280.