a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Post update

  Dyna’r cyfan am heddiw, mi fydd y llif byw yn dychwelyd fore Llun am 08:00.

 2. Noson wlyb

  Tywydd, BBC Cymru

  Fydd hi'n aros yn gymylog a gwlyb dros nos gyda'r glaw yn drwm dros dir uchel ac yn y gorllewin, er mi fydd hi'n dechrau clirio wrth iddi wawrio.

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 3. "Amaethyddiaeth yng Nghymru yn sylfaenol wahanol"

  Golwg 360

  Mae Golwg yn adrodd o gynhadledd wanwyn y Ceidwadwyr gan roi sylw i sylwadau gan Undeb Amaethwyr Cymru.

  View more on twitter
 4. Dirwy llai i gwmni bwyd o Gaerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwmni bwyd o Gaerdydd wedi llwyddo yn eu hapêl yn erbyn dirwy o £120,000 am ddefnyddio cerbyd oedd ddim wedi'i oeri i gludo nwyddau "risg uchel".

  Cafwyd hyd i Global Foods Ltd yn cludo bwyd i fwyty mewn fan oedd ddim yn briodol ym mis Rhagfyr 2015, er eu bod wedi cael rhybudd cyfreithiol dros flwyddyn ynghynt yn dilyn cwyn am ham a chaws oedd ddim yn cael ei gadw mewn oergell.

  Cafodd y ddirwy ei rhoi gan ynadon ym mis Ionawr.

 5. Dirwy am werthu hofrfyrddau diffygiol

  Wales Online

  Mae'r Wales Online yn dweud bod cwmni o Gaerdydd a'r cyfarwyddwr wedi cael dirwy o £11,600 yr un am werthu hofrfyrddau oedd yn torri rheolau diogelwch.

  Fe blediodd cyfarwyddwr cwmni Digi4u Ltd, Allen Chen yn euog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn mewn gwrandawiad yn Llys Ynadon Caerdydd.

  Roedd Mr Chen yn wynebu cyhuddiadau dan y ddeddf Gwarchod Defnyddwyr 1987. 

  Hofrfwrdd
 6. Dewis Woodburn: Klopp yn cwestiynu Coleman

  Liverpool Echo

  Mae'r Liveropool Echo yn adrodd ymateb rheolwr Lerpwl Jurgen Klopp i'r ffaith y bydd Ben Woodburn yng ngharfan Cymru i wynebu Iwerddon ymhen wythnos.

  Tydi Klopp ddim yn credu fod Woodburn yn barod i chwarae i dîm cyntaf Cymru eto.

  Jurgen Klopp
 7. Gwenwch!

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Ffotograffydd gwâdd Cymru Fyw am fis Mawrth ydy Llion Gethin, sy'n wreiddiol o ardal Caernarfon, ond sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd. 

  Mae casgliad o'i luniau i'w gweld yn yr adran gylchgrawn.

  oriel
 8. Tri aelod newydd o'r Cyngor Celfyddydau

  Cyngor Celfyddydau Cymru

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates, wedi cyhoeddi bod tri aelod newydd wedi'u penodi i Gyngor Celfyddydau Cymru.

  Bydd cyfnodau Kate Eden, Dr Rachel O’Riordan a Dafydd Rhys yn y swydd yn dechrau ar 1 Ebrill 2017 gan bara tair blynedd yn y lle cyntaf.

  Bydd gan y Cyngor bellach 13 o aelodau, ynghyd â’r Cadeirydd, Dr Phil George. 

 9. Tywydd y prynhawn

  Tywydd, BBC Cymru

  Llyr Griffiths Davies sydd yma gyda'r diweddaraf am y tywydd:

  "Bydd glaw'n lledu tua'r de, ac yn drwm tua'r gorllewin. Y tymheredd rhwng 8-12C, gyda gwyntoedd trwm allai hyrddio 50mya mewn rhai manne."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru .

 10. Rasio i orffen ei fodel

  Daily Post

  Mae dyn o Altrincham wedi adeiladu model o'r Cae Ras , cartref tîm pêl-droed Wrecsam, gan ddefnyddio 1,500 o ddarnau Lego. 

  Mae'n fwriad gan Chris Smith adeiladu pob un o 92 stadiwm timoedd y gynghrair...erbyn hyn mae wedi gorffen tua 40 ohonyn nhw.

 11. Cymro ar goll yn Sbaen: Heddlu'n apelio

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd wedi rhyddhau datganiad yn gofyn am wybodaeth am ddyn o Gaergybi sydd ar goll ar gyfandir Ewrop.

  Dyw Thomas Llyr Parry heb gysylltu gyda'i deulu ers 8 Chwefror.

  Gadawodd Gymru ar ddiwedd mis Ionawr i fynd ar daith o amgylch Ewrop, ac mae'n debyg ei fod wedi teithio i Ffrainc, Portiwgal a Gibraltar cyn mynd i Sbaen.

  Cafwyd hyd i'w fan lwyd a rhai o'i eiddo ar 14 Mawrth yn ardal Bolonia ger Andalucia.

  Mae Heddlu'r Gogledd yn cydweithio gyda'r awdurdodau yno ar hyn o bryd.

  Mae'r Mr Parry rhwng 5’8” a 5’10” gyda gwallt brown byr.

  Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 17614.

  Ar goll
 12. Achub celf castell Penrhyn

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn dweud bod gwaith celf gwerth £2.5m wedi cael ei rhoi i'r genedl yn hytrach na thalu treth etifeddiaeth.

  Mae'r Castell bellach yn rhan o eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ond roedd y gwaith celf dal yn berchen i deulu'r Pennant.

  Mae'r teulu bellach wedi ildio perchnogaeth y gwaith celf sy'n sicrhau eu dyfodol ar waliau'r castell.

  Castell Penrhyn