a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Cwpan y Byd 2018

  Dyna'r cyfan o'r llif byw am y tro.  

  Ond bydd llif byw arbennig yn dechrau am 19:15 wrth i Gymru baratoi i wynebu Iwerddon yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd yn Nulyn.

  Bydd y gêm yn dechrau am 19:45 gyda chyfraniadau gan Marc Lloyd Williams.

 2. Dynes wedi marw wedi gwrthdrawiad

  Heddlu Gwent

  Dywed Heddlu Gwent fod dynes a fu mewn gwrthdrawiad rhwng dau gar rhwng Casnewydd a Chas-gwent ar 16 Mawrth wedi marw yn yr ysbyty.

  Roedd Rhiannon Smith o ardal Casnewydd yn 21 oed. 

  Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A48 rhwng Range Rover Evoque du a Toyota Yaris llwyd tua 19:30.

  Mae'r heddlu yn apelio am dystion i'r digwyddiad.    

  Rhiannon Smith
 3. Cyhuddo dynes o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal

  Tenby Observer

  Bydd dynes 77 oed o Sir Benfro yn ymddangos o flaen Llys y Goron Abertawe yr wythnos nesa ar gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal , meddai'r Tenby Observer. 

  Mae Sally Elanor Denman o bentre Angle wedi ei chyhuddo o achosi marwolaeth Betty Colley ar 13 Awst y llynedd.

  Llys y Goron
 4. Tywydd yn gwella

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd yma gyda'r tywydd ar gyfer heno a fory:

  "Mi wneith hi rewi heno dan awyr glir ac awel ysgafn; a fydd na niwl rhewllyd mewn mannau yn y gogledd hefyd.

  "Y newyddion da ydi fydd fory'n ddiwrnod sych a heulog i ni gyd, efo gwynt ysgafn, a'r tymheredd yn debyg o godi i 17C yn y gogledd, cyn rhewi eto nos yfory.  Cofiwch droi'r clociau awr ymlaen."

  Am eich tyqwydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 5. Dynes busnes wedi ei gwasgu i farwolaeth

  BBC Cymru Fyw

  Clywodd cwest yn Rhuthun fod dynes fusnes adnabyddus wedi cael ei gwasgu i farwolaeth pan gollodd reolaeth o dractor wrth dorri gwair ar gae serth ger Corwen.

  Roedd Stephanie Booth yn rhedeg gwestai yn y gogledd ddwyrain ac yn gyn seren y gyfres Hotel Stephanie nol yn 2009. 

  Cafodd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol ei chofnodi. 

  Stephanie
 6. Sioc pobl leol yn ardal Trelech

  BBC Cymru Fyw

  Yn Nhrelech, Sir Gaerfyrddin, mae rhai o'r trigolion lleol wedi bod yn son am y sioc o glywed fod heddlu gwrth derfysgaeth wedi bod yn archwilio ffermdy yn yr ardal. 

  Roedd yr adeilad yn eiddo i fam Kahlid Massod, Janet, a'i lystad Philip. Roedd hi a'i phartner wedi symud i Gymru yn 1999, ond heb fod mewn cysylltiad gyda'i mab. 

  Dywed yr heddlu, sydd wedi archwilio'r tŷ, nad yw'r cwpl dan unrhyw amheuaeth. 

  Yn ôl un cymydog, Steffan Harries, roedd y cwpl wedi symud i Gymru er mwyn cael tawelwch. 

  Video content

  Video caption: Steffan Harries
 7. Clogwyn yn cwmpo i'r môr

  Cyngor Bro Morgannwg

  Mae rhan o Lwybr Arfordir Cymru i'r dwyrain o Barc Carafannau Ffontygari yn Mro Morganwng wedi ei chau i'r cyhoedd yn dilyn cwymp clogwyn.

  Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Bro Morgannwg: "Rydym yn cynghori pob ymwelydd â Llwybr Arfordir Cymru, ac i'r ardal yma'n enwedig, i gymryd gofal tra'n cerdded ar hyd y llwybr, ac i gadw at wyriadau sydd wedi eu harwyddo bob amser."

 8. Cymraes ifanc yw siwperffan Doctor Who

  BBC Cymru Fyw

  Mae merch ysgol o Gymru wedi curo oedolion i gael ei henwi'r siwperffan mwyaf Doctor Who.

  Cafodd Lily o Abertawe ei choroni ar ôl casglu 6,641 o eitemau'n ymwneud a'r gyfres.

  Dywedodd: "Fe wnes i ddangos i fy ffrindiau a doedden nhw'n methu credu'r peth. Roedden nhw mewn sioc fy mod i wedi torri record byd."

  Dr Who
 9. Gwylnos yng Nghaerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Bydd gwylnos yn cael ei chynnal y tu allan i adeilad y Senedd ym Mae Caerdydd am 17:30 er cof am y rhai gafodd eu llad neu eu hanafu yn dilyn yr ymosodiad terfysgol yn Llundain. 

  Ymhlith y siaradwyr fydd y Parchedig Aled Edwards, Cytun, a Saleem Kidwai, Cyngor Mwslemaidd Cymru. 

 10. Ymchwiliad Trelech

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r heddlu y parhau ar ddyletswydd y tu allan i dyddyn yn ardal Trelech, Sir Gaerfyrddin, lle mae mam Kahlid Massod, Janet, a'i lystad Philip yn byw. 

  Fe symudodd y ddau i'r ardal o Tunbridge Wells yn 1999. 

  Yn ôl cymydog, Mrs Anne Sillars, roedd y ddau yn gwpwl normal ac yn 'hynod o neis'. 

  Roedd Mrs Janet Ajao yn arfer cadw brid o ddefaid prin gan werthu'r cig ym marchnad Caerfyrddin. 

  Dywed yr heddlu, sydd wedi archwilio'r tŷ, nad yw'r cwpl dan unrhyw amheuaeth. Credir fod y llystad, Philip Ajao, yn yr ysbyty yn dioddef o ganser.  

  Tyddyn
 11. Croesawu dirwy o £300 i hwyliwr meddw

  Golwg 360

  Mae golwg yn adrodd fod yr awdurdodau wedi croesawu cosb o £300 i hwyliwr o Gaerdydd am fod yn feddw wrth lyw ei gwch.

  Hwn oedd y tro cynta’ i Awdurdod Harbwr Caerdydd ddod ag achos o’r fath ac maen nhw wedi pwysleisio bod angen bod yn ddiogel a chyfrifol wrth ddefnyddio Bae Caerdydd.

 12. Cwest Argoed: Williams wedi anfon llythyrau bygythiol

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwest wedi clywed bod dyn wnaeth ladd menyw 22 oed mewn hostel yng Nghaerffili wedi anfon llythyrau yn bygwth lladd pobl tra roedd yn y carchar.

  Fe anfonodd Matthew Williams lythyrau at ei gyn bartner, heddwas a'i deulu.

  Cafodd Cerys Yemm ei lladd gan Matthew Williams, 34, ym mis Tachwedd 2014 yng ngwesty'r Sirhowy Arms yn Argoed.

  argoed
 13. Marwolaeth lle tân: plentyn yn marw trwy ddamwain

  BBC Cymru Fyw

  Mae crwner wedi cofnodi mai trwy ddamwain y bu farw bachgen 2 oed o Sir Y Fflint wedi i le tân pren trwm ddisgyn arno.

  Bu farw Malaki Leo Boadu Hughes, o Saltney, fis Medi y llynedd.

  Digwyddodd y ddamwain yng nghartref ei nain, hefyd yn Saltney.

  ysbyty
 14. Ymchwilio i’r ‘diffyg’ Cymry yn Oxbridge

  Golwg 360

  Dywed golwg360 fod pwyllgor o aelodau seneddol o Gymru wedi dechrau ymchwiliad i holi pam fod cyn lleied o fyfyrwyr o Gymru yn cael lle ym mhrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.

  Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal sesiwn dydd Llun, gan holi cyfarwyddwyr mynediadau’r ddwy brifysgol.

 15. Argoeli'n dda

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae Rhian Haf yn obeithiol am brynhawn braf:

  "Fydd y gwasgedd uchel drosta ni yn golygu diwrnod sych, a neith hi godi'n braf a chynnes, wrth i'r gwynt ostegu pnawn ma."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

  Yr haul yn gwenu yn Aberdyfi bore'ma
  Image caption: Yr haul yn gwenu yn Aberdyfi bore'ma
 16. Cau wardiau oherwydd norovirus

  BBC Cymru Fyw

  Mae pump o wardiau Ysbyty Maelor yn Wrecsam wedi eu cau  i gleifion newydd oherwydd nifer o achosion o norovirus.

  Mae 32 o gleifion yn cael triniaeth am symptomau'r salwch.

  Ysbyty