a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Mwy yn dewis bod yn feddygon teulu
 2. Rhieni i gael trafferth cael gofal am ddim
 3. 'Angen ymchwilio' i gamdrin pêl-droed

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Post update

  Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd bore Mercher am 08:00.

 2. 'Troi'n ddigon rhynllyd'

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhagolygon y tywydd gan Rhian Haf heno: "Dan awyr glir heno fydd hi'n troi'n ddigon rhynllyd - bosib bydd mymryn o rew am gyfnod, cyn cymylu yn yr oriau mân."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC .

 3. West Brom yn cynnig cytundeb newydd i Robson-Kanu

  Daily Mirror

  Mae gwefan y Daily Mirror yn dweud fod clwb West Brom wedi cynnig cytundeb newydd i ymosodwr Cymru Hal Robson -Kanu.

  Fe arwyddodd Robson-Kanu gytundeb dwy flynedd gyda'r clwb ar ddechrau'r tymor yn dilyn pencampwriaeth Ewro 2016 llwyddianus gyda Chymru.

  Hal Robson-Kanu
 4. Cyhoeddi cyfrol cyntaf Iestyn Tyne

  Y Cymro

  Mae'r Cymro yn adrodd bod y bardd ifanc o Ben Llŷn, Iestyn Tyne wedi cyhoeddi ei gyfrol cyntaf o farddoniaeth

  Mae’r casgliad yn cynnwys 30 o gerddi gafodd eu hysgrifennu rhwng 2015 a 2017, gan drafod Cymreictod a chariad ac weithiau’r ddau, gwleidyddiaeth, iechyd meddwl a byd natur ymysg pethau eraill.

  iestyn
 5. Oedi ar yr A55 ger LLanddulas wedi dod i ben

  North Wales Pioneer

  Mae'r North Wales Pioneer yn dweud bod y gwaith ffordd ar yr A55 ger Llanddulas wedi dod i ben.

  Yn ystod yr wythnos roedd rhai gyrrwyr wedi wynebu tagfeydd o 13 milltir tra oedd gwaith yn cael ei wneud ar lwybr troed rhwng Llanddulas a Bae Colwyn.

 6. Asesu llygredd difrifol yn afon Mynwy

  Cyfoeth Naturiol Cymru

  Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymateb i lygredd difrifol yn afon Mynwy fydd yn cael effaith ar rai afonydd yn ne ddwyrain Cymru. 

  Fe ddigwyddodd y llygredd yn dilyn diffyg mewn lagŵn oedd yn cynnwys 450,000 litr o fiswail sydd wedi arwain at lif sylweddol fewn i afon Mynwy. 

  Mae arbenigwyr wedi ymweld â'r safle ac yn asesu'r llygredd yn ofalus yn ac o bosib fe allai'r llygredd lifo i afon Gwy.

  Afon Mynwy
 7. James Harris i adael Middlesex

  Criced, BBC Cymru

  Mae'r cricedwr o Gymru, James Harris, wedi gadael Caint ac arwyddo ar fenthyg gyda Middlesex ar gyfer dechrau'r tymor newydd.

  Mae Harris yn wreiddiol o Dreforys, ac fe adawodd Morgannwg am Middlesex bum mlynedd yn ôl.

  harris
 8. Gwaith atgyweirio yn achosi oedi

  Teithio BBC Cymru

  Oherwydd gwaith atgyweirio mae 'na oedi yn Aberarth, Ceredigion ar yr A487.

  Mae hefyd oedi ar ffordd Llangrallo, Penybont ac ar ffordd Arberth, Dinbych y Pysgod.

 9. Teyrngedau i'r cerddor ac actor Dafydd Dafis

  BBC Cymru Fyw

  Mae teyrngedau wedi eu rhoi i'r cerddor a'r actor Dafydd Dafis a gafodd ei ganfod yn farw fore Mawrth.

  Cafodd ei ddisgrifio fel dyn "hynod o dalentog" gan y gantores Caryl Parry Jones, oedd wedi gweithio gydag ef yn y gorffennol.

  "Doeddech chi ddim yn clywed lleisiau fel 'na yn aml, roedd ganddo ffordd o drosglwyddo cân oedd mor ddiymdrech a naturiol," meddai.

  Dafydd Dafis
 10. Colli swyddi fel mynd 'nôl i'r 80au

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud bod toriadau gan ddwy brifysgol yng Nghymru ar raddfa sydd heb ei weld ers y 1980au.

  Mae Prifysgol De Cymru eisoes wedi cyhoeddi eu bwriad i dorri 139 o swyddi ac mae Prifysgol y Drindod Dewi Sant hefyd wedi cadarnhau eu bod angen gwneud toriadau.

  Dywedodd Mr Jones nad oedd hi'n "glir" sut fath o swyddi fydd yn cael eu colli.

  Fe wnaeth arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood ymateb drwy ddweud ei bod hi'n cael "negeseuon cymysg" petai swyddi rheoli neu rhai cyflog is sydd dan fygythiad.

  Prifysgol De Cymru
 11. 'Llorente yn golled enfawr i Abertawe'

  Clwb Pêl-droed Abertawe

  Yn ystod cynhadledd i'r wasg ddydd Mawrth dywedodd rheolwr Abertawe, Paul Clement bod chwarae heb yr ymosodwr Fernando Llorente yn golled enfawr i'r clwb wrth iddyn nhw baratoi i wynebu Tottenham nos Fercher yn Uwchgynghrair Lloegr. 

  Mae Abertawe un safle a phwynt yn unig uwch ben y safleoedd cwymp yn y gynghrair.

  Paul Clement
 12. Adnodd newydd i gystadleuwyr y 'Steddfod

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi adnodd newydd fydd o gymorth i gystadleuwyr yn y Brifwyl eleni.

  Am y tro cyntaf bydd modd lawrlwytho neu wrando ar gyfeiliant piano ar gyfer pob un o'r darnau prawf ar gyfer Eisteddfod Ynys Môn.

  Dywedodd y cerddor Annette Bryn Parri: "Byddaf yn derbyn galwadau ffôn ac e-byst niferus bob blwyddyn gan gystadleuwyr sy'n chwilio am gyfle i ymarfer gyda chyfeilydd.

  "Felly dyma feddwl am ffordd o gynnig cymorth a chefnogaeth i gystadleuwyr eleni drwy recordio'r darnau prawf llais i gyd er mwyn i'r Eisteddfod eu cynnwys ar eu gwefan..."

 13. Dyn yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn wedi ymddangos mewn llys ar gyhuddiad o lofruddio Nicholas Churton yn ei gartref yn Wrecsam fis diwethaf.

  Mae Jordan Davidson, 27 oed o Wrecsam, hefyd yn wynebu cyhuddiadau o ladrata, ymosod ar blismon ac o geisio achosi niwed corfforol difrifol i blismon.

  Cafodd ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos eto ym mis Mehefin.

  Nicholas Churton
 14. Cau lonydd M4 wedi gwrthdrawiad

  Teithio BBC Cymru

  Mae dwy lon wedi eu cau ar yr M4 rhwng C36 Pen-y-bont a C37 Porthcawl. Mae traffig yn araf i gyfeiriad y gorllewin yn dilyn gwrthdrawiad.