a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Gadael plentyn awtistig a byddar ar fws
 2. Cwest Argoed: Rheithgor yn ystyried
 3. BBC ac S4C: Galw am berthynas 'symlach'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am y tro.

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd bore fory am 08:00.

 2. Tocynnau wedi'u gwerthu

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Ddeuddydd ar ôl i docynnau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn fynd ar werth, mae pob tocyn wedi'u gwerthu ar gyfer dau o'r cyngherddau nos.

  Roedd tocynnau Gig y Pafiliwn ar y nos Iau 10 Awst, wedi'u gwerthu o fewn ychydig oriau, gan greu record newydd i'r Eisteddfod.

  Ddiwrnod yn ddiweddarach, mae'r tocyn olaf ar gyfer Hynna Be' Di O, Y Sioe Lwyfan, gyda Tudur Owen ar  nos Fawrth wedi ei werthu.

  Tocynnau
 3. Jones yn galw am ddiarddel Livingstone

  BBC Cymru Fyw

  Mae Prif weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi ymuno â'r garfan sylweddol o aelodau Llafur sydd wedi bod yn galw am ddiarddel cyn-faer Llundain Ken Livingstone yn llwyr o'r blaid.

  Daw hyn yn dilyn ei sylwadau dadleuol y llynedd fod Hitler yn cefnogi Seioniaeth, y mudiad o blaid creu gwladwriaeth Iddewig.

  Mae Livingstone wedi ei atal o'r blaid am ddwy flynedd, ac mae o'n honni bod ei sylwadau wedi eu camddehongli.

  Carwyn Jones
 4. Adolygu siarter ieithoedd lleafrifol

  Mae academydd blaenllaw o Brifysgol Aberystwyth wedi ei phenodi gan Gyngor Ewrop yn aelod o weithgor a fydd yn adolygu Siarter Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol.

  Mae'r Athro Elin H G Jones, Cyfarwyddwr Sefydliad Mercator yn Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu, yn ymuno â Gweithgor y Cyfryngau sy'n cyfarfod am y tro cyntaf ym Mrwsel fory.

  Nod y Siarter yw amddiffyn a hyrwyddo ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol, a sicrhau fod modd i'w siaradwyr eu defnyddio yn gyhoeddus ac yn breifat.

 5. Tywydd heno

  Tywydd, BBC Cymru

  Fe fydd hi'n noson gymylog i’r rhan fwyaf, ond lle fydd ‘na gyfnodau clir mi fydd hi’n ddigon rhynllyd, efo peth barug yn debygol. Y tymehredd yn syrthio i 2C ar ei isaf.

  Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

 6. Y Red Arrows yn dychwelyd

  Cyngor Sir Ddinbych

  Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cadarnhau y bydd tîm arddangos y Red Arrows yn dychwelyd i Sioe Awyr Y Rhyl eleni.

  Fe fydd y sioe ddeuddydd yn digwydd ar 26 a 27 Awst, gyda'r Red Arrows yn perfformio ar y dydd Sul.

  red arrows
 7. Cwest Argoed: Teulu yn galw am newidiadau

  Mae  teulu Cerys Yemm, 22 oed, wedi rhyddhau y datgnaid yma ar ôl i gwest benderfynu iddi gael ei lladd yn anghyfreithlon .

  "Rydym yn credu y dylai'r drefn o fonitro a rhannu gwybodaeth ymysg asiantaethau pan fod troseddwyr yn cael eu rhyddhau o'r carchar gael ei hadolygu."

  ".... er bod Williams wedi dweud ei fod am gael dechrau newydd tu allan i'r ardal, roedd wedi ei gartrefu mewn hostel gwely a brecwast anaddas yn Argoed, lle ail-gydiodd yn ei gamddefnydd o gyffuriau.

  "Rydym yn credu bod risg yn bodoli heddiw y gall troseddwyr gael eu cartrefu gyda phobl ifanc bregus yn yr un sefydliadau heb i'r gymuned leol sydd o'u cwmpas fod gydag unrhyw syniad am y perygl y gall hyn ei olygu."

  Cerys
 8. Cynnydd yn y galw

  Twitter

  Yn ôl cyfrif Twitter EuroMinorityLang mae'r galw am addysg trwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod yn cynyddu'n raddol.

  View more on twitter
 9. Enillwyr Côr Cymru yn cael cynnig mynd i Eurovision

  S4C

  Mae S4C wedi cyhoeddi y bydd enillwyr Côr Cymru yn cael cynnig mynd i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Côr y Flwyddyn Eurovision 2017

  Yn ôl gwefan S4C, dyma'r flwyddyn gyntaf i Eurovision gynnig y math yma o gystadleuaeth a bydd yn cael ei chynnal am y tro cyntaf erioed yn Latfia.  Fe fydd y gystadleuaeth i'w gweld yn fyw ar S4C ar 22 Gorffennaf eleni.

  Meddai Hefin Owen, Uwch gynhyrchydd Côr Cymru, "Dyma ddatblygiad pwysig iawn o ran cystadleuaeth Côr Cymru ac yn gyfle gwych i'r côr buddugol a Chymru fedru serennu ar lwyfan Ewropeaidd."

  Mae ffeinal Côr Cymru'n fyw ar S4C nos Sul, 9 Ebrill.   

  Tlws Côr Cymru
 10. Arestio dynes wedi marwolaeth babi

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu-Dyfed Powys wedi cadarnhau fod menyw 24 oed wedi ei harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth babi yng Ngheredigion.

  Dywed yr heddlu iddynt gael eu galw i dŷ yng Nghei Newydd ddydd Iau 30 Mawrth ar ôl adroddiadau fod babi gwrywaidd yn sâl.

  Aed â'r babi i Ysbyty Bronglais Aberystwyth mewn ambiwlans ond bu farw'n ddiweddarach.

  Cafodd dau o bobl eu harestio ar amheuaeth o esgeulustod a'u ryddhau tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

  Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Yn ddiweddarach, cafodd y ddynes ei harestio eto ar amheuaeth o ddynladdiad."

  Heddlu
 11. Etholaid... Pa etholiad?

  ITV Cymru

  Bydd y rhan fwyaf o Gymru yn dewis cynghorwyr sir newydd ar 4 Mai, ond nid dyna fydd yn digwydd yn Yscir ym Mhowys , medd gwefan ITV Cymru.

  Does yr un ymgeisydd wedi cael ei enwebu ar gyfer y ward sy'n cynnwys pentref Cradoc gyda 1,000 o drigolion i'r gogledd o Aberhonddu.

  Caradoc
 12. Diogelu cofnodion y Cynulliad

  lleol.cymru

  Fe ddywed Lleol.Cymru y bydd Comisiwn y Cynulliad a'r Llyfrgell Genedlaethol yn dod at ei gilydd i lunio strategaeth archifau ar gyfer y Cynulliad ac yn ystod y chwe mis nesaf bydd archif a chofnodion hanesyddol hynod bwysig ac arwyddocaol y Cynulliad yn dechrau cael ei symud i’r Llyfrgell Genedlaethol. 

  View more on twitter
 13. Cadarnhad o ganfed cap Jess Fishlock

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  Mae tîm Merched Cymru fydd yn herio Gogledd Iwerddon y prynhawn yma wedi cael ei gyhoeddi, gyda chadarnhad felly y bydd Jess Fishlock yn ennill ei chanfed cap - y chwaraewr pêl-droed cyntaf o Gymru i gyrraedd y garreg filltir yna.

  View more on twitter
 14. Cwest Argoed: Cyhoeddi casgliad y rheithgor

  BBC Cymru Fyw

  Yn y cwest i farwolaethau Argoed, mae'r rheithgor wedi dod i'r casgliad bod Cerys Yemm wedi cael ei lladd yn anghyfreithlon, a bod Matthew Williams wedi marw'n sydyn oherwydd cyfuniad o ddefnyddio cyffuriau anghyfreithlon a brwydro yn erbyn cael ei rwystro .

  Cafodd Cerys Yemm, 22, ei lladd gan Matthew Williams, 34, yn y Sirhowy Arms yn Argoed ym mis Tachwedd 2014.

  Bu farw Williams hefyd ar ôl i'r heddlu ddefnyddio gwn Taser arno wrth iddyn nhw ei arestio yn dilyn yr ymosodiad.

  Matthew Williams a Cerys Yemm
 15. Tywydd y prynhawn

  Tywydd, BBC Cymru

  Er y bydd ‘na dipyn o heulwen ac awyr las mewn rhannau ar hyd arfordir y de weddill y prynhawn, yn enwedig yn y de ddwyrain, mi fydd hi’n gymylog i rannau helaeth o’r wlad er y bydd ‘na ambell ysbaid heulog. Y tymheredd rhwng 11C a 15C ar ei uchaf. 

  Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

 16. Argoed: Newydd dorri

  BBC Cymru Fyw

  Yn y cwest i farwolaethau Argoed, mae'r rheithgor wedi dod i'r casgliad bod Cerys Yemm wedi cael ei lladd yn anghfyreithlon a bod Matthew Williams wedi marw'n sydyn oherwydd cyfuniad o ddefnyddio cyffuriau anghyfreithlon a brwydro yn erbyn cael ei rwystro.

 17. Tipyn o ddringo!

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Dydy Cymru ddim yn brin ohonyn nhw a hithau'n wlad mor fynyddig. Ond wyddoch chi ble mae'r strydoedd mwyaf serth ?

  
     Mae Constitution Hill yn Abertawe yn serth iawn gyda graddfa o 20%