a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Beirniadu proses benodi ysgol newydd Bro Idris yn Nolgellau
 2. Llofruddiaeth Bangor: Cadw dyn lleol yn y ddalfa
 3. Mark Reckless yn ymuno â grŵp y Ceidwadwyr

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Gwener am 08:00.

 2. Noson glir mewn mannau

  Tywydd, BBC Cymru

  Fydd tywydd heno'n ddigon tebyg i heddiw gydag awyr glir yn creu noson oer gyda barrug i rai, er bydd y cymylau mewn mannau eraill yn cadw'r tymheredd uwch y rhewbwynt.

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 3. Woosnam yn y Meistri

  Golff, BBC Cymru

  Mae'r unig Gymro yng nghystadleuaeth Golff y Meistri, Ian Woosnam wedi dechrau ei rownd gyntaf yn Augusta ac ar ôl dau dwll mae'n gyfartal a'r safon.

 4. Ymddygiad rhai myfyrwyr yn 'siomedig'

  Wales Online

  Mae'r Wales Online yn adrodd bod Heddlu'r De yn 'siomedig' gyda ymddygiad rhai myfyrwyr fynychodd wyl flynyddol rhwng Prifysgol Caerdydd ac Abertawe.

  Mae gwyl Welsh Varsity  oedd ymlaen yng Ngherdydd yn ystod yr wythnos, yn cynnwys nifer o gampau rhwng y ddwy Brifysgol.

  Roedd miloedd wedi ymuno yn y dathliadau ac yn ôl y Wales Online, dywedodd yr Heddlu bod wyth person wedi'i arestio am fân droseddau. 

 5. Sea Empress: Cynnydd mewn nifer adar ers 1996

  Western Telegraph

  Mae'r Western Telegraph yn dweud bod adferiad yn niferoedd hwyaid môr yn Aberdaugleddau, mwy na 20 mlynedd wedi i ddamwain llong y Sea Empress.

  Bu farw nifer o hwyaid yn dilyn y digwyddiad yn Chwefror 1996 pan lifodd tunelli o olew'r llong i'r môr. 

  Mae'r Western Telegraph yn dweud bod swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn falch bod niferoedd yr hwyaden fôr ddu wedi dyblu i 36,000 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

  Sea Empress
 6. Rhywbryd eto?

  Bore Cothi

  Marged Tudur yw bardd y mis ar gyfer mis Ebrill, BBC Radio Cymru, a dyma hi ar raglen Bore Cothi, yn ymateb i eiriau Theresa May " now is not the time " - sef ei hymateb i gyhoeddiad Nicola Sturgeon am ei bwriad i ofyn am annibyniaeth i'r Alban.  

  Video content

  Video caption: Cerdd gan fardd preswyl Radio Cymru ar gyfer mis Ebrill
 7. Llofruddiaeth Wrecsam: 'Anaf' i swyddog carchar

  Liverpool Echo

  Mae'r Liverpool Echo yn adrodd bod dyn o Wrecsam sydd wedi'i gadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o lofruddio dyn 67 oed yn y dref wedi achosi anaf honedig i wddf swyddog carchar yn Altcourse.

  Mae Jordan Davidson, 27 oed wedi ei gyhuddo o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth Nicholas Churton yn ei gartref yn Wrecsam. 

  Fe ymddangosiodd Davidson o flaen llys ddydd Mawrth lle gafodd ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos eto ym mis Mehefin.

  Mae disgwyl i'r achos llawn yn ei erbyn gael ei gynnal ym mis Medi.

 8. Arestio dyn yn dilyn gwrthdrawiad angheuol

  South Wales Guardian

  Mae'r South Wales Guardian yn adrodd bod dyn 28 oed wedi cael ei arestio yn dilyn gwrthdrawiad angheuol ar ffordd yr A40 rhwng Manordeilo a Llandeilo ddydd Iau.

  Bu farw dynes ar ôl i'r car oedd hi'n gyrru fod mewn gwrthdrawiad gyda lori ailgylchu.

  Mae'r ffordd wedi bod ar gau ers 10:30 ddydd Iau pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad. 

 9. Triniaeth robotig i drin Epilepsi

  BBC Cymru Fyw

  Mae dynes o ardal Castell-nedd yn dweud fod llawdriniaeth robotig sy'n cael ei hystyried yn un arloesol wedi gweddnewid ei bywyd.

  Fe gafodd Denise Casey o Sgiwen wybod bod epilepsi arni pan oedd yn 31 oed, ac mae'n cael hyd at chwe ffit bob dydd ers 20 mlynedd.

  Hi yw'r person cyntaf yng Nghymru i gael triniaeth gan robot, gafodd ei adeiladu gan gwmni Renishaw yn Rhondda Cynon Taf.

  Fel rhan o'r llawdriniaeth, fe gafodd probiau eu gosod yn ymennydd Mrs Casey gan ddefnyddio braich robotig.

  Dywedodd fod llwyddiant cynnar y llawdriniaeth yn "cynnig gobaith" i eraill.

 10. Pryder am ddyfodol carnifal Llanbed

  Cambrian News

  Mae'r Cambrian News yn dweud bod pryder yn lleol ynglŷn â dyfodol carnifal blynyddol Llanbedr Pont Steffan. 

  Mae'r pwyllgor o 3 person yn annog mwy o bobl i ymuno gyda'r gwaith trefnu. 

  Mae'r carnifal, sy'n cael ei gynnal ar ŵyl y banc mis Awst yn un o ddigwyddiadau blynyddol mwyaf y dref.

  LLanbedr Pont Steffan
 11. Chwilio am ddynwaredwr plismon

  ITV News

  Mae gwefan ITV yn dweud bod yr Heddlu yn ardal Abertawe yn chwilio am ddyn oedd yn dynwared swyddog traffic drwy yrru car gyda golau glas.

  Fe ffoniodd un person yr heddlu ar ôl iddo gael ei dynnu i ochr y ffordd gan gar gyda golau glas ffug yn ardal Pontardawe cyn siarad gyda dyn oedd yn honni ei fod yn blismon.

  Mae dynwared plismon yn drosedd dan y Ddeddf Heddlu 1996.

  Mae'r heddlu go iawn yn apelio am unrhyw un gyda gwybodaeth i gysylltu gyda nhw.

 12. Hamilton: 'Dim mandad' gan Reckless

  BBC Cymru Fyw

  Mae Neil Hamilton, arweinydd grŵp UKIP yn y Cynulliad wedi dweud wrth BBC Cymru nad oes gan Mark Reckless AC "fandad" i eistedd fel aelod Ceidwadol o'r Cynulliad, a'i fod wedi "bradychu ymddiriedolaeth cefnogwyr" UKIP.

  Cyhoeddodd Mr Reckless ei fod yn gadael UKIP er mwyn cynrychioli'r Ceidwadwyr yn y Cynulliad yn gynharach heddiw.

 13. Ffordd ar gau

  Teithio BBC Cymru

   Mae'r A40 ar gau rhwng Llandeilo a Manordeilo wedi gwrthdrawiad.  

 14. Dyn yn cyfaddef iddo losgi car

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Groesoswallt wedi cyfaddef i roi car ei gyn bartner ar dân yn fwriadol yn ardal Meifod.

  Cyfaddefodd Daniel Mark Williamson, 25 i'r cyhuddiadau yn ei erbyn yn Llys y Goron y Wyddgrug ddydd Iau.

  Dywedodd y barnwr bod Williams wedi dial ar ei gyn bartner a rhybuddiodd ei fod yn wynebu cyfnod yn y carchar.

  Mae wedi'i gadw yn y ddalfa cyn iddo gael ei ddedfrydu ddiwedd y mis.