a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Y darlledwr David Parry-Jones wedi marw
 2. Carcharu dyn am losgi ei eiddo'n ulw
 3. Llafur Cymru'n lansio ymgyrch etholiadol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna ni ar y llif byw heddiw - diolch am ymuno â ni, a byddwn ni nôl fory am 08:00 gyda rhagor o'r newyddion diweddaraf o Gymru.

  Tan hynny, hwyl am y tro!

 2. Cwestiynau i Bryn

  Twitter

  Mae hi wedi bod yn Ddiwrnod Bryn Fôn ar Radio Cymru heddiw - ac mae'r hwyl yn parhau ar ein tudalen Facebook ni heno!

  View more on twitter
 3. Pryder am gapten Abertawe

  BBC Sport Wales

  Mae pryder y gallai Jack Cork fethu gêm hollbwysig Abertawe yn erbyn Watford ddydd Sadwrn oherwydd anaf...

  View more on twitter
 4. Ymosodiad ar ddyn o Wlad Pwyl 'oherwydd ei genedl'

  Daily Post

  Mae Llys y Goron Yr Wyddgrug wedi clywed i ddyn o Wlad Pwyl gael ei ymosod arno yn y stryd yng Nghei Connah am ei fod yn dod o wlad wahanol .

  Dywedwyd wrth Przemyslaw Zylinski a'i ffrind am "fynd yn ôl i'w wlad ei hun" gan grŵp o bobl wnaeth yna ymosod arnyn nhw.

  Mae'r pedwar diffynnydd - Anthony Stagg, 52, Toni Stagg, 19, Chad Stagg, 20, a Daniel Butler, 19 - eisoes wedi pledio'n euog i'r cyhuddiadau yn eu herbyn.

  Bydd Toni Stagg yn cael ei dedfrydu ddydd Mawrth, a bydd y tri arall yn cael eu dedfrydu fis nesaf.

 5. Iddon Jones yn Ateb y Galw

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  "Ffyddlon, angerddol, gwrthrychol" - dyna'r tri gair y byddai Iddon Jones yn eu defnyddio i ddisgrifio'i hun.

  Yr actor o Fôn sydd yn ateb cwestiynau busneslyd Cymru Fyw yr wythnos hon , wedi iddo gael ei enwebu gan Rhys Bidder.

  iddon jones
 6. Barrug wedi'r tywydd braf?

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhys Griffiths sydd yma gyda rhagolygon y tywydd heno: "Bydd cymylau gwasgaredig, ond bydd hi'n oeri o dan awyr glir, felly gall fod peth barrug ar lawr erbyn yr orie man.

  "Bydd y tymheredd yn 3C ar ei isa' heno."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 7. Perchnogion Abertawe 'heb weld cytundeb cyfranddalwyr'

  BBC Sport Wales

  Mae perchnogion Clwb Pêl-droed Abertawe wedi dweud na welon nhw unrhyw gytundeb cyfranddalwyr cyn prynu'r clwb llynedd .

  Fe wnaeth Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Abertawe ystyried camau cyfreithiol wedi i Jason Levien a Steven Kaplan brynu 68% o gyfranddaliadau'r clwb llynedd.

  Wrth siarad mewn cyfarfod diweddar gafodd ei drefnu gan yr ymddiriedolaeth, dywedodd Levien fod y ddogfen dim ond wedi dod i law yn ddiweddarach.

  Mewn datganiad, dywedodd y clwb eu bod "bellach wedi symud ymlaen" o'r mater.

  Jason Levien a Steve Kaplan
 8. Tân yn cau'r A470 ger Aberhonddu

  Teithio BBC Cymru

  Mae adroddiadau bod yr A470 ger Aberhonddu ym Mhowys wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad oherwydd bod cerbyd ar dân.

  Yn ôl yr heddlu digwyddodd y tân ar ochr y ffordd ger cylchfan Tarrell, ychydig y tu allan i'r dref.

 9. Tap Prosecco yn yr ystafell ymolchi

  North Wales Pioneer

  Mae un gwesty yng Nghymru wedi rhoi ystyr newydd i weini diodydd meddwol o'r tap.

  Yn rhai o ystafelloedd moethus Gwesty Castell Bodelwyddan, bydd ymwelwyr nawr yn gallu llenwi eu gwydrau gyda Prosecco yn syth o dap yn eu hystafell ymolchi .

  Dywedodd y perchnogion Warner Leisure Hotels eu bod yn profi'r dechnoleg newydd gyda'r bwriad o'i gyflwyno yn eu gwestai eraill.

  Iechyd da!

  prosecco
  Image caption: Dim mwy o arllwys diod o'r botel!
 10. Ramsey 'wedi ffonio Coleman' i ddymuno'r gorau

  Wales Online

  Mae Aaron Ramsey wedi datgelu ei fod wedi ffonio Seamus Coleman i ddymuno'n dda iddo wrth i'r Gwyddel wella ar ôl torri ei goes yn erbyn Cymru fis diwethaf.

  Cafodd Ramsey anaf tebyg yn gynharach yn ei yrfa, a dywedodd ei fod wedi rhoi "rhywfaint o gyngor" i Coleman ar sut i ymdopi gyda'r anaf.

  "Mae'n cymryd tipyn o waith caled a gwrando ar y bobl iawn er mwyn cyrraedd y cae chwarae unwaith eto, ond mae gen i bob ffydd y bydd yn llwyddo," meddai.

  neil taylor
  Image caption: Cafodd amddiffynnwr Cymru, Neil Taylor gerdyn coch am y dacl dorrodd goes Coleman
 11. Dwy flynedd o garchar i leidr swyddfa bost

  BBC Cymru Fyw

  Mae lleidr wedi cael ei garcharu am ddwy flynedd a phum mis ar ôl ceisio torri mewn i'r swyddfa bost yn Llanfairpwll ar Ynys Môn.

  Clywodd Llys y Goron Caernarfon bod y digwyddiad wedi cael effaith sylweddol ar y postfeistr James Evans a'i wraig Brenda, sydd wedi byw yn y pentref ers dros 60 mlynedd.

  Cafodd Christopher Rowe, 41, o Langefni ei garcharu yn dilyn record droseddol flaenorol o 14 lladrad.

  swyddfa bost llanfairpwll
  Image caption: Clywodd y llys nad oedd trosedd wedi digwydd yn y swyddfa bost am dros 50 mlynedd
 12. Dychwelyd morloi i'r môr

  BBC Wales News

  Mae pedwar morlo ifanc wedi cael eu dychwelyd i'r môr ar ôl treulio misoedd yn gwella mewn canolfan RSPCA.

  Cafodd y morloi eu canfod mewn sawl man ar hyd arfordir Cymru, ac fe gawson nhw eu harwain nôl i'r dŵr ger Bae Sain Ffraid yn Sir Benfro.

  Gallwch wylio'r fideo yma.

  morlo
 13. Pryder am swyddi staff Dŵr Dyffryn Dyfrdwy

  BBC Cymru Fyw

  Gallai dros ddwsin o weithwyr Dŵr Dyffryn Dyfrdwy golli eu swyddi wedi i'r cwmni gael eu prynu gan Severn Trent yn ddiweddar.

  Dywedodd y perchnogion newydd bod "rhai meysydd o ddyblygu" sydd yn golygu nad ydyn nhw wedi gallu dod o hyd i swyddi newydd i 14 o bobl.

  Cafodd pryderon eu codi ar y pryd am swyddi'r 166 o bobl oedd yn gweithio i Ddŵr Dyffryn Dyfrdwy, sydd â safle yn Wrecsam.

  "Byddwn ni'n cynnig lot o gefnogaeth i'r bobl yma os nad oes rôl iddyn nhw ar ddiwedd y broses," meddai Severn Trent mewn datganiad.

  dwr
 14. David Parry-Jones: Teyrnged Undeb Rygbi Cymru

  Undeb Rygbi Cymru

  Mae Undeb Rygbi Cymru wedi rhoi teyrnged i David Parry-Jones yn dilyn marwolaeth y cyn-sylwebydd rygbi yn 83 oed .

  Dywedodd cadeirydd URC, Gareth Davies ei fod yn "hynod boblogaidd o fewn rygbi yng Nghymru" ac yn cael ei barchu gan unrhyw un oedd yn ei gyfarfod.

  "Roedd yn rhywun oedd wastad â gair caredig i'w ddweud pan fydden i'n ei gyfarfod fel sylwebydd pan oeddwn i'n chwarae," meddai.

  "Bydd colled ar ei ôl ac rydyn ni'n estyn ein cydymdeimlad i'w deulu a'i ffrindiau agos."

  david parry-jones
 15. Gwario elw Euro 2016: Barn y cefnogwyr

  Golwg 360

  Wedi i Gymdeithas Bêl-droed Cymru gyhoeddi'r elw o ymgyrch y tîm yn Euro 2016, mae Golwg360 wedi bod yn holi cefnogwyr beth ddylai gael ei wneud â'r arian .

  Yn ôl rhai, dylai peth o'r arian fynd tuag at wella meysydd fel y Cae Ras yn Wrecsam a Pharc Latham yn y Drenewydd.

  Mae eraill am weld mwy o gaeau 3G ar draws y wlad, yn ogystal â chymorth gyda thrafnidiaeth wrth deithio o'r gogledd i gemau cartref yng Nghaerdydd.

  ashley williams
 16. Lluniau: Côr Cymru

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae casgliad o luniau yn rhoi blas ar noson rownd derfynol Côr Cymru neithiwr i'w gweld nawr yn adran gylchgrawn Cymru Fyw .

  
     "Ry'n ni wedi ennill!" Côr Merched Sir Gâr ar ben eu digon
 17. May ar y mynyddoedd?

  Golwg 360

  Yn ôl Golwg360 , mae'r Prif Weinidog Theresa May ar wyliau cerdded yng Nghymru ar hyn o bryd.

  Mae'n debyg iddi gael ei gweld o gwmpas Eryri ac yn ymweld â siop grefftau yn Nolgellau.

 18. Ffrae beilonau ger ffermdy hanesyddol

  BBC Cymru Fyw

  Mae cartref un o wyresau Harri'r VII nawr yng nghanol ffrae dros lwybr o beilonau 20km o hyd.

  Mae Fferm Berain ger Llannefydd yn dyddio 'nôl i'r 16eg Ganrif, ac roedd yn gartref i deulu bonedd o oes y Tuduriaid oedd yn cynnwys Catrin o Ferain, cyfnither Elisabeth I.

  Llynedd cafodd Scottish Power ganiatâd i godi peilonau ar hyd y ffin rhwng Sir Conwy a Sir Ddinbych er mwyn cysylltu dwy fferm wynt gydag is-orsaf yn Llanelwy. 

  Ond mae ymgyrchwyr wedi mynd â'r mater i'r llys, gan ddweud nad oedd y cwmni wedi ystyried gosod ceblau tanddaearol ger y fferm hanesyddol.

  fferm berain
 19. Arweinydd Cyngor Caerffili wedi marw

  Cyngor Caerffili

  Mae Cyngor Sir Caerffili wedi cyhoeddi bod Arweinydd y cyngor, Keith Reynolds, wedi marw yn 71 oed .

  Dechreuodd ei yrfa wleidyddol yn 1979, gan gynrychioli ardal Aberbargod ac yna arwain y cyngor ers 2014.

  Dywedodd Dirprwy Arweinydd y cyngor, David Poole, bod Mr Reynolds yn "benderfynol o wneud ei orau i'w gymuned leol a'i sir". 

  Keith Reynolds
 20. McGeechan yn cefnogi Warburton fel capten y Llewod

  Wales Online

  Sam Warburton yw'r dewis amlwg i fod yn gapten ar y Llewod os yw'n gwella o anaf i'w ben-glin, yn ôl cyn-hyfforddwr y tîm Syr Ian McGeechan.

  Bydd Warren Gatland yn dewis ei garfan ac yn enwi ei gapten ar 19 Ebrill ar gyfer y daith i Seland Newydd yn yr haf.

  Yn ôl McGeechan, y prif hyfforddwr ar gyfer y daith i Dde Affrica yn 2009, blaenasgellwr Cymru fyddai ei ddewis ef.

  "Un peth sydd o blaid Sam yw'r ffaith mai fe yw un o'r unig chwaraewyr sydd yn saff o'u lle yn y tîm," meddai.

  gatland a warburton
  Image caption: Warburton oedd y capten yn 2013 hefyd pan lwyddodd y Llewod i drechu Awstralia