a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser. 

 2. Tân mewn adeilad ym Mae Caerdydd

  Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn dweud eu bod wedi gyrru criwiau i ddelio gyda thân mewn adeilad ym Mae Caerdydd.

  Dywedodd llefarydd eu bod wedi cael eu galw i'r digwyddiad ar Heol Doc Biwt am 17:27.

  Mae mwg du i'w weld yn codi o'r adeilad o bellter, yn ôl tystion.

 3. Wood yn gwrthod datgelu os bydd hi'n ymgeisydd

  BBC Cymru Fyw

  Yn siarad ar BBC Radio Wales y pnawn 'ma, fe wnaeth Leanne Wood wrthod datgelu os bydd hi'n sefyll fel ymgeisydd Plaid Cymru yn Rhondda yn yr etholiad buan.

  "Rydyn ni'n ystyried pethau," meddai. "Rydyn ni'n cymryd safbwynt cyfrifol ac yn edrych ar yr holl opsiynau sydd gennym ni."

  Ychwanegodd y byddai'r blaid yn trafod y sefyllfa dros y penwythnos.

  Mae ffynonellau ym Mhlaid Cymru wedi dweud wrth BBC Cymru bod arweinydd Plaid Cymru yn ystyried o ddifri' herio'r Aelod Seneddol Llafur presennol, Chris Bryant.

  Wood
 4. Glaw mân ar y ffordd

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd â'r tywydd ar gyfer heno: "Peth glaw mân yn cyrraedd y gogledd-orllewin cyn iddi nosi, gan ledu tua’r de-ddwyrain erbyn yr oriau man.

  "Yn noson gymylog, a’r tymheredd rhwng 5 ac 8C ar ei isaf."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 5. Marwolaeth 'anesboniadwy' yn Wrecsam

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i farwolaeth dyn yn Wrecsam yn dweud eu bod yn disgwyl am brofion tocsicoleg cyn eu bod yn gallu cyhoeddi'r achos.

  Cafodd y dyn, yn ei 50au, ei ganfod mewn adeilad ar Ffordd Newydd fore ddoe.

  Dywedodd yr heddlu eu bod yn trin y farwolaeth fel un "anesboniadwy".

 6. Llewod Cymraeg

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae Warren Gatland wedi enwi'r garfan ar gyfer taith y Llewod i Seland Newydd yn yr haf, gyda 12 o Gymry yn eu plith - a thri o'r rheiny yn siaradwyr Cymraeg.

  Ond pwy yw'r 15 o Gymry Cymraeg gorau erioed i gynrychioli'r Llewod? Adran gylchgrawn Cymru Fyw sy'n dadansoddi.

  Ieuan Evans
 7. Awydd dysgu Cymraeg yn Efrog Newydd?

  Twitter

  Mae tafarn Gymreig newydd yn ardal Brooklyn yn Efrog Newydd yn cynnig gwersi Cymraeg o ddydd Sadwrn ymlaen.

  Y rhan gorau - mae'n rhad ac am ddim! Gadewch i ni wybod os fyddwch chi'n mynychu!

  View more on twitter
 8. Digwyddiad Llanelli: Ymchwiliad i lofruddiaeth

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau eu bod yn trin marwolaeth dynes 19 oed o Lanelli fel llofruddiaeth.

  Bu farw Katrina Evemy yn yr ysbyty fore heddiw yn dilyn digwyddiad yn ei chartref ar Coedlan y Graig ddydd Iau, 13 Ebrill.

  Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Ifan Charles: "Mae marwolaeth Katrina yn golygu ein bod nawr yn ymchwilio i lofruddiaeth."

  Mae'r heddlu'n apelio i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu â'r llu.

 9. Arwyddion dychanol ar lonydd cefn gwlad

  BBC Wales News

  Mae negeseuon dychanol wedi ymddangos ar lonydd cefn gwlad fel rhan o brosiect celf i amlygu nifer y polion ffyrdd gwag ar draws Cymru.

  Mae'r dylunydd dienw o Sir Gâr wedi gosod 170 o arwyddion ffug ar draws y DU dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

  Nod y cynllun yw codi ymwybyddiaeth am bolion ffyrdd sy'n cael eu gadael yn wag am eu bod yn rhy gostus i'w tynnu oddi yno.

  Arwyddion
 10. 'Y chwaraewyr anlwcus'

  Wales Online

  Ar wefan WalesOnline mae erthygl gan Rob Lloyd yn trafod y chwaraewyr a all ystyried eu hunain yn anlwcus i beidio cael eu cynnwys yng ngharfan y Llewod ar gyfer y daith i Seland Newydd.

  Yn eu plith mae y Saeson Joe Launchbury a Dylan Hartley, ail-reng Yr Alban Jonny Gray, a phrop Cymru Rob Evans.

  EVANS
  Image caption: Prop y Scarlets a Chymru, Rob Evans
 11. Etholiad: AS o Gymru yn erbyn

  Twitter

  Mae gwefan Guido Fawkes wedi cyhoeddi rhestr o'r aelodau seneddol a bleidleisiodd yn erbyn cynnal Etholiad Cyffredinol brys ar 8 Mehefin, ac yn eu plith mae AS Cwm Cynon, Ann Clwyd.

  View more on twitter
 12. Heddwas wedi 'torri pont ysgwydd' dyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae gwrandawiad camymddygiad heddlu wedi clywed sut y cafodd dyn oedd wedi ei arestio ei godi o'r llawr gyda chymaint o rym nes iddo dorri pont ei ysgwydd.

  Roedd Jason Pritchard wedi treulio noson dan glo yng ngorsaf heddlu Caernarfon ym mis Rhagfyr 2015 ar y pryd.

  Mae disgwyl i'r gwrandawiad ym mhencadlys Heddlu Gogledd Cymru ym Mae Colwyn barhau am ddiwrnod arall.

 13. Leanne Wood yn ystyried ymgais seneddol

  BBC Cymru Fyw

  Mae Leanne Wood yn ystyried o ddifri' bod yn ymgeisydd yn y Rhondda ar gyfer yr etholiad cyffredinol, yn ôl ffynonellau ym Mhlaid Cymru.

  Mae'r damcaniaethu wedi dechrau y bydd yr arweinydd yn herio'r Aelod Seneddol Llafur presennol, Chris Bryant.

  Fe wnaeth Theresa May gyhoeddi ei bod yn galw am etholiad cyffredinol ar 8 Mehefin ddoe, ac mae ASau wedi  pleidleisio o blaid cynnal yr etholiad o fewn y munudau diwethaf..

  Leanne Wood
 14. Fe FYDD etholiad ar 8 Mehefin

  Twitter

  Mae'r bleidlais newydd ddod i ben yn San Steffan gyda mwyafrif llethol yn cefnogi'r cynnig i gynnal Etholiad Cyffredinol.

  View more on twitter
 15. YesCymru'n croesawu etholiad buan

  YesCymru

  Mae mudiad YesCymru wedi croesawu'r posibilrwydd o etholiad cyffredinol buan, gan ddweud ei fod yn "gyfle newydd i roi Annibyniaeth Cymru ar yr agenda wleidyddol".

  Dywedodd y cadeirydd, Iestyn ap Rhobert: "Mae Brexit wedi newid popeth. Mae'n debygol mai Llywodraeth Geidwadol fydd gyda ni eto am gyfnod hir - llywodraeth heb ei hethol gan Gymru, yn gwanhau datganoli yn lle'i gryfhau, ac yn cyflwyno polisïau sy'n groes i werthoedd Cymru.

  "Er mwyn sicrhau nad yw Cymru'n cael ei hanghofio, bydd YesCymru yn gweithio yn ystod yr ymgyrch etholiadol gydag aelodau o bob plaid - a rhai di-blaid - sy'n cefnogi annibyniaeth i Gymru." 

 16. Pwy a saif gyda ni?

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  Yn ei flog diweddaraf ar BBC Cymru Fyw mae'n Golygydd Materion Cymreig, Vaughan Roderick, yn trin a thrafod yr Etholiad Cyffredinol gafodd ei gyhoeddi ddoe gan Theresa May.

  "Etholiad Ready Steady Cook neu Scrapyard Challenge yw'r un sydd o'n blaenau ar Fehefin yr wythfed. Yr her yw gwneud y gorau o'r cynhwysion sydd ar gael yn hytrach na threulio blynyddoedd i geisio creu Rolls Royce etholiadol."