a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyhoeddi enwau aelodau newydd Gorsedd y Beirdd
  2. Gorsafoedd pleidleisio'n agor yn yr etholiadau lleol
  3. Lidl yn colli apêl dros hawliau gweithwyr ym Mhen-y-bont

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni... am nawr!

BBC Cymru Fyw

Diolch am ddilyn y llif byw yn ystod y dydd. 

Fe fyddwn ni yn ôl am 22:00 heno gyda'r newyddion diweddaraf ynglŷn â'r Etholiadau Lleol a'r canlyniadau ar draws Cymru. 

Ymunwch gyda ni. 

Gŵyl ffotograffiaeth ryngwladol yng Nghaerdydd

BBC Wales News

Mae gŵyl ffotograffiaeth ryngwladol yn arddangos lluniau ar draws Caerdydd. 

Mae'r casgliad gan 60 o ffotograffwyr ar draws y byd yn cynnwys lluniau archif a lluniau mwy diweddar.

Bydd y lluniau i'w gweld tan ddiwedd mis Mai.

Dyn yn ceisio atebion wedi marwolaeth ei dad

Daily Post

Bydd rhaglen deledu yn trafod profiad teulu wnaeth golli eu tad ar ôl iddo ladd ei hun yn cael ei ddarlledu ar S4C ddydd Sul nesaf. 

Cafodd Elfed Hughes oedd yn ffarmwr yn Sir Fôn ei ganfod yn farw ym mis Medi 2015. 

Mae ei fab, Stephen Hughes wedi mynd yn ôl i'r ffarm er mwyn ceisio cael atebion. 

Dywedodd Stephen fod gwneud y rhaglen wedi bod yn anodd ond ei obaith yw codi ymwybyddiaeth ynglŷn â salwch meddwl.  

Torri safonau glendid dŵr Ewropeaidd

BBC Cymru Fyw

Mae Llys Ewropeaidd wedi dyfarnu fod y Deyrnas Unedig wedi torri'r gyfraith wrth ryddhau gormod o garthion a dŵr gwastraff i'r môr oddi ar arfordir y gorllewin. 

Mae pibellau gorlifo yn cael eu defnyddio yng Nghilfach Tywyn ger Llanelli er mwyn atal llifogydd. 

Ond mae Llys Cyfiawnder Ewrop wedi dod i'r casgliad fod y sefyllfa'n torri rheolau dŵr glan mewn ardal gadwriaethol yn aber afon Llwchwr. 

Mae Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr Cymru yn dweud eu bod yn buddsoddi er mwyn gwella'r sefyllfa.

Dwr
bbc

Rhaglen CNN: darlithydd o Gymru yn cymryd rhan

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Mae darlithydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cymryd rhan mewn rhaglen ddogfen CNN ynglŷn ag Iesu Grist. 

Enw'r rhaglen yw 'Finding Jesus: Fact, Faith, Forgery' ac mae'n trafod Tomos, un o 12 apostol Iesu. 

Mae rhai Cristion yn India yn credu fod Tomos wedi teithio i'r is gyfandir a'i fod wedi darganfod un o'r eglwysi cynharaf yn y byd. 

Mae Dr Matthew Cobb yn arbenigwr ar hen hanes imperialaidd Rhufain ac mae'n dweud bod hi'n bosib fod Tomos wedi teithio i India. 

Dr Matthew Cobb
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Mwyn a chlir

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd yn ceisio rhagweld y tywydd ar gyfer heno:

"Mi neith y cymylau ledu dros rhan helaeth y wlad heno, ond fydd hi'n eitha mwyn felly, er fod disgwyl rhai mannau cliriach dros nos, lle fydd na rywfaint o farrug."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Chwaraewr y Dreigiau wedi cael anaf difrifol i'w gefn

BBC Sport

Mae Ed Jackson sydd yn chwarae i dîm rygbi'r Dreigiau wedi cael anaf difrifol i'w gefn ar ôl iddo ddeifio mewn i bwll nofio.

Cafodd ei anafu pan oedd mewn barbeciw ffrind ddechrau Ebrill.

Mae'r dyn 28 oed yn parhau yn yr ysbyty ac wedi cael llawdriniaeth i'w wddf.

Ed Jackson
Hu

Hollt yn lledaenu

Prifysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe newydd gysylltu gyda Cymru Fyw gyda'r llun trawiadol hyn o hollt yn yr ia yn yr Antarctig.

Y llynedd, dywedodd ymchwilwyr o Brosiect Midas y DU, sy'n cael ei arwain gan Brifysgol Abertawe, fod yr hollt yn tyfu'n gyflym

Erbyn hyn, dim ond 20km o iâ sy'n rhwystro'r darn 5,000 o km sgwâr rhag arnofio i ffwrdd.

Hollt
John Sonntag/NASA

Awyren fach blastig o Fôn yn cyrraedd Lloegr

BBC Cymru Fyw

Mae awyren fach blastig wnaeth ddechrau ei thaith o bont Menai wedi ei darganfod tua 150 o filltiroedd i ffwrdd. 

Fe gafodd Abbie Lee a'i phlant o Sir Fôn gerdyn post gan "Kathy" yn dweud bod yr awyren wedi ei darganfod yng Nghaerlŷr.

 Mae Ms Lee wedi ei synnu bod yr awyren wedi teithio mor bell.

Awyren
Abbie Lee

'Pla' slefrod môr yn y gorllewin

Wales Online

Mae cannoedd o slefrod môr wedi eu golchi i'r lan ar draethau dros orllewin Cymru gyfan, 

Yn ôl WalesOnline, mae'r creaduriaid wedi cael eu gweld o Gydweli i Aberteifi ac mae'n rhywbeth sy'n tueddi i ddigwydd ar yr adeg yma o'r flwyddyn yn ddiweddar.

Cymry Llundain yn penodi Sonny Parker

BBC Cymru Fyw

Mae'r cyn chwaraewr rhyngwladol Sonny Parker wedi ei benodi yn gyfarwyddwr rygbi Clwb Cymry Llundain.

Cafodd y clwb eu hatal rhag chwarae yng nghynghreiriau proffesiynol Lloegr yn ogystal â cholli eu lle yn y Bencampwriaeth ym mis Ionawr ar ôl cael eu rhoi yn nwylo'r gweinyddwyr.

Fe wnaeth Parker, sy'n 39 oed, ennill 31 cap i Gymru cyn ymuno a Chymry Llundain fel chwaraewr ac yna fel hyfforddwr.

Y flwyddyn nesaf bydd yng nghlwb yn chwarae yng nghynghrair Herts a Middlesex.

Rygbi
Getty Images

Achos cyffuriau: Dyn yn gwadu drwg deimlad

BBC Cymru Fyw

Mae un o'r tri o ddynion sydd wedi eu cyhuddo o ladd cyflenwr cyffuriau wedi dweud nad oedd yna ddrwg deimlad rhwng y ddau. 

Bu farw Mark Mason, 48 oed o'r dref, ar ôl yr ymosodiad mewn maes parcio ym mis Hydref y llynedd. 

Dywedodd Anthony Baines wrth y llys ei fod wedi bod yn gwerthu cyffuriau am dros 4 blynedd a'i fod yn adnabod Mark Mason ers iddo ddechrau gweithio yn Rhyl. 

Dywedodd bod Mark Mason yn cymryd cyffuriau ac yn prynu rhai ganddo ond ei fod hefyd wedi dechrau gwerthu cyffuriau ei hun. Mae o, James Davies a Mark Ennis yn gwadu llofruddio. 

Mark M
Llun teulu
Roedd Mark Mason yn 48 oed pan fu farw

Cerrig filltir bywyd

The Guardian

Mae astudiaeth ddiweddar yn dangos bod dynion yn teimlo fwyaf unig pan maen nhw'n 35 oed. 

Ond mae'r Guardian wedi bod yn edrych ar ffigyrau eraill hefyd

Yn eu plith mae'r oedran y byddwn ni fwyaf tebygol o ddysgu iaith arall, pryd mae pobl fwyaf creadigol, a'r oedran cyfartaledd mae unigolion ar y brig pan maen nhw'n chwarae gwyddbwyll. 

Canlyniadau etholiadol: Dilynwch ein llif byw heno

Etholiadau Lleol 2017

Bydd y gorsafoedd pleidleisio yn cau am 22:00 nos Iau a gallwch ddilyn y canlyniadau ar lif byw arbennig Cymru Fyw o 22:00 ymlaen.  

Fe fyddwn yn dod a'r diweddarach i chi o bob cwr o Gymru yn ystod y noson.

Gorsaf
Getty Images

Cyhuddo dau fachgen o lofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae dau fachgen yn eu harddegau wedi ymddangos o flaen llys wedi eu cyhuddo o lofruddio perchenog siop yn Y Rhyl.

Bu farw Amarjeet Singh-Bhakar wedi iddo gael ei drywanu ar Rodfa Tywysog Edward yn y dref tua 03:00 fore Sul.  

Cafodd y bechgyn 15 ac 16 oed, nad oes modd eu henwi am resymau cyfreithiol, eu cadw yn y ddalfa.

Mae'r llanc 16 oed hefyd wedi ei gyhuddo o anafu dyn arall yn fwriadol.

Bydd gwrandawiad yn cael ei gynnal ar 6 Mehefin ac mae disgwyl i'r achos llawn yn erbyn y ddau gael ei gynnal ym mis Hydref ac fe fydd yn para am chwe wythnos.

Amarjeet Singh
Llun teulu
Cafodd Amarjeet Singh ei ddisgrifio fel "dyn teulu go iawn"

Mwy o drenau wedi ffeinal pêl droed

Trenau Arriva Cymru

Bydd trenau ychwanegol ar gael wedi ffeinal y merched yng Nghynghrair y Pencampwyr. 

Paris Saint Germain sydd yn chwarae yn erbyn Lyon yn y rownd derfynol ar 1 Mehefin. 

Mae Trenau Arriva Cymru wedi dweud y bydd gwasanaethau ychwanegol ar gyfer Casnewydd, y Cymoedd, Glyn Ebwy, gorllewin Cymru, y gogledd orllewin a Chaerloyw.  

Dyddiau'r cŵn

Etholiadau Lleol 2017

A hithau'n ddiwrnod etholiad, mae pobl ar hyd a lled y wlad wedi bod yn tynnu llunie o'u cŵn tu allan o orsafoedd pleidleisio heddiw.

Newyddion da  felly i ddarlledwyr a chyhoeddwyr sydd wedi eu cyfyngu o ran yr hyn mae modd ei gyhoeddi o achos rheolau caeth etholiadol, ac sy'n chwilio am fylchau i'w llenwi ar ddiwrnod tawel o newyddion!

View more on twitter

Athro cerdd dant wedi marw

Golwg 360

Mae'r athro cerdd dant David Griffith Jones wedi marw yn 93 oed

Fo wnaeth sefydlu côr cerdd dant Meibion Dwyfor ac roedd yn un o hyfforddwyr cyntaf Bryn Terfel. 

Cafodd ei fagu ym mhentref Garndolbenmaen ger Porthmadog. 

Tywydd sych i bawb?

Tywydd, BBC Cymru

Prynhawn cymylog ar y cyfan ond yn aros yn sych i'r mwyafrif. Y tymheredd tua 14C.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Heddlu'n chwilio am ddyn ym Mynwy

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn chwilio am ddyn sydd wedi torri amodau ei drwydded wedi iddo gael ei ryddhau o'r carchar ar 28 Ebrill.

Mae Marc Smith o ardal Mynwy ac mae'r heddlu yn chwilio amdano er mwyn ei hebrwng yn ôl i'r carchar.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 neu 0800 555 111.

Dwyn arian i'w rhoi i gyflenwr cyffuriau

BBC Cymru Fyw

Mae gwrandawiad wedi clywed sut aeth cynorthwyydd dosbarth ati i ddwyn arian oedd i fod ar gyfer elusen a'i roi i gyflenwr cyffuriau oedd yn bygwth ei mab. 

Roedd Ysgol Gynradd Glanhowy ym Mlaenau Gwent wedi codi £287 ar gyfer elusen ond fe roddodd Caroline Hannigan yr arian i'r cyflenwr cyffuriau. 

Clywodd y gwrandawiad bod Ms Hannigan yn "edifar" am yr hyn roedd hi wedi ei wneud ac eisiau mynd yn ôl i weithio yn yr ysgol. Mae hi bellach wedi talu'r arian yn ôl i'r elusen. 

Ar Taro'r Post heddiw....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Teulu testun llun gan Kyffin Williams yn mwynhau'r gwaith

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Swyddi newydd yn Wrecsam

Golwg 360

Bydd cwmni llaeth yn creu 70 o swyddi newydd yn ardal Wrecsam. 

Mae'r swyddi wedi eu creu yn dilyn buddsoddiad o £22m gan Lywodraeth Cymru, Cyllid Cymru a HSBC. 

Cafodd Tomlinson’s Dairies ei sefydlu yn 1983.  

Nigel Owens: Canmol celloedd cosb

Twitter

Heol Sardis: Disgwyl penderfyniad am y cae 3G

BBC Cymru Fyw

Mae disgwyl i swyddogion benderfynu ddydd Iau a fydd modd chwarae gêm ar gae Clwb Rygbi Pontypridd, Heol Sardis, dros y penwythnos.

Daw hyn wedi i chwaraewyr o Glwb Rygbi Merthyr Tudful ddioddef llosgiadau ar y cae yn ystod gêm ym mis Mawrth.

Mae'r clwb yn dweud bod nifer o brofion trwyadl wedi eu cynnal ar y cae 3G cyn y gêm rhwng Pontypridd a Rygbi Gogledd Cymru 1404 ddydd Sadwrn, a'u bod nhw'n hyderus y gall y gêm gael ei chynnal.

Cae
Huw Evans Picture Agency

Damwain ddrwg i chwaraewr rygbi mewn barbiciw

Twitter

Tywysog Philip i roi'r gorau i ddyletswyddau cyhoeddus

BBC Cymru Fyw

Mae Palas Buckingham wedi cyhoeddi y bydd Dug Caeredin, Tywysog Philip, yn rhoi'r gorau i'w ddyletswyddau cyhoeddus o'r hydref eleni.

Fe fydd yn parhau gyda'i ddyletswyddau rhwng nawr a diwedd Awst, ond ni fydd yn derbyn mwy o wahoddiadau cyhoeddus wedi hynny - er y gall gymryd rhan mewn digwyddiadau cyhoeddus o bryd i'w gilydd.

Tywysog Philip
Getty

Diwrnod Star Wars hapus i chi!

BBC Radio Cymru

I ddathlu diwrnod Star Wars, mae BBC Radio Cymru wedi ail gyhoeddi'r clip yma o'r gyfres Y Gerddorfa.

Ddyfalwch chi byth pa gân maen nhw'n chwarae.

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn perfformio Star Wars ar BBC Radio Cymru.

Hanes puteindy o oes Fictoria

Blog

Mae blog gan Anthony Rhys yn olrhain hanes hen buteindy yn Stryd Charlotte Caerdydd adeg oes Fictoria, gan ddefnyddio clipiau archif o bapurau newydd y cyfnod.

Mae'n cofnodi cyfnod lle'r oedd trais, dwyn a chyffuriau'n ffactorau hynod gyffredin.

Ond un peth sydd ddim yn glir yw ble fyddai lleoliad 31 Stryd Charlotte yng Nghaerdydd heddiw?

Cysylltwch os oes gwybodaeth ganddo chi.

Rhybudd gwiberod yng Ngwynedd

Daily Post

Mae na rybudd i bobl fod yn ofalus os ydynt yn dod ar draws gwiberod yr adeg yma o'r flwyddyn, gan fod y nadroedd gwenwynig yn hoff o dorheulo wrth i'r tywydd gynhesu.

Mae'r Daily Post wedi cyhoeddi llun o wiber ar draeth Porth Neigwl ym Mhen Llŷn gafodd ei dynnu gan ymwelwr ddydd Mawrth.

Gwiber
BBC

Rygbi: Blaenoriaethu rhanbarth dros Gymru

BBC Sport Wales

Mae prif hyfforddwr y Gleision, Danny Wilson, wedi tynnu'n ôl o daith Cymru i Ynysoedd y Môr Tawel dros yr haf, oherwydd anghenion rhanbarthol. 

Roedd e'n mynd yna fel rhan o'r tîm hyfforddi o dan adain Robin McBryde.

Danny Wilson
Huw Evans Picture Agency

Richard Jones yn trafod cael ei dderbyn i'r Orsedd

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Ar raglen y Post Cyntaf y bore ma roedd Richard Jones, sylfaenydd y label recordiau Fflach, yn trafod ei ymateb i gael ei dderbyn i'r Orsedd eleni.

Aeth ati i sefydlu'r label recordiau gyda'i frawd Wyn, ac fe fydd y ddau'n cael eu hanrhydeddu yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst.

Mae'r brodyr yn gyfarwydd i filoedd hefyd gan eu bod yn aelodau o'r band Ail Symudiad.

Bydd Mr Jones yn cael ei dderbyn i'r Orsedd ym Môn ym mis Awst

Byd Glas a Gwyrdd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae rhestr o'r Cymry fydd yn cael eu hurddo i'r wisg werdd a glas yn yr Eisteddfod eleni newydd ei rhyddhau.

Mae cyfle i chi ddarllen mwy am hanes ambell un yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

Yr Orsedd
BBC

Canlyniadau etholiadol: Dilynwch ein llif byw heno

Etholiadau Lleol 2017

Bydd y gorsafoedd pleidleisio yn cau am 22:00 nos Iau a gallwch gael y newyddion diweddaraf a'r canlyniadau ar lif byw arbennig Cymru Fyw o 22:00 ymlaen.  

Fe fyddwn yn dod a'r diweddarach i chi o bob cwr o Gymru yn ystod y noson.

Festri
BBC
Gorsaf bleidleisio ym Mynachlog-ddu ar agor fore dydd Iau

Cymylog tywydd fydd....

Tywydd, BBC Cymru

Llyr Griffiths Davies yw ein Yoda ni heddiw ar ddiwrnod rhyngwladol Star Wars:

"Dechre cymylog, ond yn codi'n heulog o gyfeiriad y gogledd erbyn diwedd y bore. Yn wyntog ger y glanne, gan hyrddio hyd 30mya. Y tymheredd ucha'n 14-16C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Achub bachgen ger rheilffordd

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cafodd bachgen 15 oed ei achub o arglawdd rheilffordd ym mhentref Saron ger Rhydaman neithiwr.

Cafodd swyddogion tân eu galw ychydig wedi 21:00, ac fe gafodd y bachgen ei gludo i'r ysbyty.

Nid oes mwy o wybodaeth am ei gyflwr ar hyn o bryd.

Y Llewod: Barod i chwarae?

BBC Sport Wales

Yn ôl cyn asgellwr Cymru, Shane Williams,  mae hi'n bwysig bod capten y Llewod, Sam Warburton,  ac Alun Wyn Jones yn cael cyfnod ar y cae cyn iddyn nhw deithio i Seland Newydd fis nesa. 

'Dyw Warburton ddim wedi chwarae ers iddo anafu ei ben-glin nôl ym mis Ebrill. 

Fe allai Alun Wyn Jones wneud ymddangosiad i'r Gweilch ddydd Sadwrn ar ol anafu ei ysgwydd. 

Jones a Warburton
huw evans

Y gorsafoedd pleidleisio ar agor

Etholiadau Lleol 2017

Mae'r gorsafoedd pleidleisio wedi agor ar gyfer etholiadau lleol ym mhob un o'r 22 o siroedd yng Nghymru.

Mae ymgeiswyr yn brwydro dros 1,161 o seddi, gan fod 92 ymgeisydd wedi eu hethol yn ddiwrthwynebiad, tra bod un ward ym Mhowys heb yr un ymgeisydd ynddi.

Bydd 13 o gynghorau yn cyfri dros nos, nos Iau, gyda naw arall yn dechrau cyfri fore dydd Gwener.

Gorsaf
Getty

Bore da

BBC Cymru Fyw

Croeso i'r llif byw ar fore Iau, 4 Mai. 

Fe gewch chi'r newyddion, y chwaraeon a'r diweddara' am Gymru ar y we yn fyw yma tan 18:00.