a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Buddsoddiad £38m i 'greu 2,000 o swyddi'
 2. 'Dim amser i orffwys' i'r Blaid Lafur
 3. Barn y Cymry am ethol Emmanuel Macron

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mawrth.

 2. Apêl yn dilyn achos o 'daro a ffoi' yng Nghasnewydd

  Golwg 360

  Mae golwg360 wedi adrodd fod Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth yn dilyn achos honedig o ‘daro a ffoi’ lle cafodd bachgen 12 oed ei daro gan gar yng Nghasnewydd.

  Cafodd y bachgen ei daro oddi ar ei feic ar Heol Conwy, Casnewydd am 5.55yh ddydd Sadwrn, Mai 6.

  Yn ôl adroddiadau cafodd car Range Rover 2006 gwyrdd ei weld adeg y digwyddiad a chredir  bod dwy ferch â gwallt golau yn y car.

 3. Arloesi gyda drama arbrofol

  Theatr Bara Caws

  Fe fydd criw Theatr Bara Caws yn mynd a sioe lwyfan arbrofol newydd ar daith dros yr wythnosau nesaf.

   Lisa Jen a Carwyn Llyr yw'r actorion sydd a'r dasg o berfformio'r sioe arloesol, a fydd yn rhoi cyfle i'r gynulleidfa gyfrannu i'r ddrama, drwy ddewis y rhestr gerddoriaeth. 

   Fe fydd Gair o Gariad yn dechrau ar daith o amgylch theatrau'r wlad ar 17 Mai. 

  baracaws
 4. Teyrnged i ddynes fu farw mewn gwrthdrawiad

  Heddlu Gwent

  Mae teulu dynes 27 oed, a fu farw mewn gwrthdrawiad rhwng Glynebwy a Brynmawr yng Ngwent, wedi rhoi teyrnged iddi.

  Bu farw Sarah Jayne Jones o Dredegar yn y gwrthdrawiad ar ffordd yr A465 tua 7.30yh ar ddydd Iau, 4 Mai.

  Mewn teyrnged iddi, dywedodd teulu Sarah Jayne Jones ei bod yn “fam, merch, chwaer a modryb garedig” ac yn berson “hapus, llawn bywyd. Fe fydd colled fawr ar ei hol.”

 5. Noson glir

  Tywydd, BBC Cymru

  Fydd hi'n noson sych gyda cymylau mewn mannau ond o dan yr awyr clir, fydd hi'n oeri gyda'r posiblirwydd o rhew mewn mannau gwledig.

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 6. Llwyddiant yn Llanelli i un o sêr marathon Llundain

  Golwg 360

  Mae golwg yn adrodd fod y gŵr ddaeth i lygad y cyhoedd ryw bythefnos yn ôl ym marathon Llundain wedi llwyddo i ennill marathon yn Llanelli y penwythnos hwn

  Cafodd lluniau a chlipiau fideos o Matthew Rees, 29 oed, eu rhannu gannoedd o weithiau ar y we wedi iddo helpu rhedwr arall i gwblhau’r ras yn Llundain.

 7. Evans yn arwyddo i Sheffield United

  Twitter

  Mae Sheffield United wedi cadarnhau eu bod wedi ail-arwyddo blaenwr Cymru, Ched Evans.

  View more on twitter
 8. Cartref newydd

  Twitter

  Mae gohebydd y Daily Post, Hywel Trewyn wedi ail-drydar lluniau o gartref newydd y papur.

  Mae'r swyddfa wedi symud i Fae Colwyn, wedi cyfnod o 17 mlynedd yng Nghyffordd Llandudno.

  View more on twitter
 9. Cwis: Cadw'ch enw da

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae cofrestr o enwau lleoedd hanesyddol wedi ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru heddiw, gyda 350,000 o enwau eisoes wedi eu cofnodi ar-lein ar wefan Comisiwn Henebion Brenhinol Cymru.

  Ond beth am brofi'ch gwybodaeth am wreiddiau enwau rhai o drefi adnabyddus Cymru yn ein cwis yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

  cwis
 10. Scarlet i arwain Yr Alban dros yr haf

  Twitter

  Chwaraewr y Scarlets fydd yn gapten ar Yr Alban dros yr haf.

  View more on twitter
 11. 'Cwpl wedi gwneud £200,000 o dyfu canabis'

  Daily Post

  Clywodd llys bod gŵr a gwraig wedi elwa o £200,000 drwy dyfu canabis yn eu cartref yn Sir y Fflint, yn ôl y Daily Post.

  Clywodd y gwrandawiad yn Llys y Goron Yr Wyddgrug bod Ryan Kearney, 30, a'i wraig, Leah, 35, yn tyfu'r planhigion yn eu cartref ger Treffynnon.

 12. Matt Johnson yn trafod ei iselder ar S4C

  Golwg 360

  A hithau'n wythnos i drafod iechyd meddwl, mae Golwg360 wedi adrodd am y cyflwynydd 34 oed o Gaerffili, Matt Johnson, yn trafod ei iselder yn agored, a hynny mewn rhaglen ddogfen newydd ar S4C.

  Mae Matt Johnson yn wyneb cyfarwydd am iddo ymddangos ar raglen gylchgrawn This Morning ar ITV, a chyfres Hwb i ddysgwyr Cymraeg ar S4C rai blynyddoedd yn ôl.

 13. Dynes yn trafod ei chyflwr iechyd meddwl

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae dynes o orllewin Cymru yn siarad am fyw gyda gor-bryder mewn erthygl yn ein hadran Gylchgrawn.

  Mae Nina Murphy, 32 o'r Ferwig ger Mwnt, wedi bod yn dioddef o'r cyflwr ers i'w brawd ladd ei hun yn 2012.

  Mae hi'n rhannu ei phrofiad ar ddechrau wythnos o weithgareddau i dynnu sylw at iechyd meddwl.

 14. Cwyno am ffurflenni di-Gymraeg i gynghorwyr newydd

  Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Mae dau gynghorydd newydd ym Mhowys wedi cwyno ar ôl i ffurflenni i roi manylion personol ar gyfer y swydd gael eu gyrru yn uniaith Saesneg gan y cyngor.

  Ar Taro'r Post, dywedodd Bryn Davies ac Elwyn Vaughan eu bod wedi gwrthod arwyddo gan nad oedd y ffurflen yn ddwyieithog, a bod hwn yn esiampl o agwedd y cyngor tuag at yr iaith.

  Mewn datganiad, dywedodd cyfreithiwr Cyngor Powys, Clive Pinney, bod y cyngor yn ymwybodol bod rhai ffurflenni uniaith Saesneg wedi eu gyrru.

  "Rydym yn y broses o gyfieithu'r ffurflenni a dylen nhw fod yn barod i gynghorwyr yr wythnos hon," meddai.

  Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg bod "dyletswydd gyfreithiol" ar y cyngor i ddarparu'r ffurflenni dwyieithog.

 15. Galw diffoddwyr i dân gwair yn Llantrisant

  Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

  Mae diffoddwyr wedi eu galw i dân mawr ar fynydd yn ardal Llantrisant, Rhondda Cynon Taf.

  Dywedodd y gwasanaeth tân ac achub bod dros 80 o alwadau wedi eu gwneud am y tân ers 11:00.

  Mae tair injan a dau gerbyd arbenigol wedi eu gyrru i'r digwyddiad.

  Llantrisant
 16. Cynnes a dymunol yn yr haul

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd â rhagolygon y tywydd ar gyfer y p'nawn: "Er yr awel ysgafn ddigon main sy'n chwythu o’r gogledd ddwyrain, mae'n teimlo’n gynnes a dymunol yn yr haul gyda tymheredd o 18C."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 17. Andrew RT Davies: Angen 'rhestr' o ymgeiswyr Ceidwadol

  BBC Cymru Fyw

  Dylai aelodau'r blaid Geidwadol gael dewis eu hymgeiswyr etholiadol, yn ôl arweinydd y blaid yng Nghymru.

  Mae Andrew RT Davies wedi ymbellhau oddi wrth honiadau bod y blaid yn ganolog yn gorfodi ymgeiswyr ar etholaethau.

  Ond dywedodd y dylai bod rhestr o enwau, fel bod dewis i aelodau lleol.

  andrew