a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Ymgyrch i ddenu mwy o nyrsys i Gymru
 2. Pryder am ddiffyg cynghorwyr benywaidd
 3. Protest hysbyseb ar flaen papurau lleol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Mercher am 08:00.

 2. 'Oedi ambiwlans wedi achosi niwed'

  BBC Cymru Fyw

  Roedd aros mewn ambiwlans am bum awr y tu allan i ysbyty wedi achosi niwed difrifol i ddynes fu farw'n ddiweddarach, mae cwest wedi clywed.

  Roedd Lily Baxandall, 95 o Abergele, yn effro pan gafodd ei chludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan ar 1 Medi 2014, ond gwaethygodd ei chyflwr wrth iddi aros i fynd i mewn.

  Er iddi gyrraedd am tua 16:50 gydag anaf i'w phen, ni chafodd fynediad i'r ysbyty tan 21:40.

  Dywedodd y crwner bod Ms Baxandall wedi marw o waedu ar ei hymennydd a niwmonia, ond dywedodd na all "fod yn arferol" bod ambiwlansys yn aros y tu allan i ysbytai.

 3. Apêl Heddlu yn dilyn achos dwyn hwyaid

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth ar ol i 25 hwyaden cael eu dwyn yn ardal Rhaeadr, Powys.

  Fe gafodd 25 math o hwyaid Khaki Campbells ac Aylesbury eu dwyn o leoliad yn Nantmel rhwng 8am ddydd Sul ac 9am ddydd Llun. 

  Mae gwerth yr hwyaid yn £400 ac mae'r Heddlu yn gofyn i unrhyw un gyda gwybodaeth i gysylltu gyda nhw ar 101.

  Hwyaden Aylesbury
 4. Chwilio am ysgolhaig fferm

  Cambrian News

  Mae'r Cambrian News yn adrodd bod Cymdeithas y Ffermwyr Ifanc ac Ymddiriedolaeth Cenedlaethol Eryri yn chwilio am ysgolhaig i reoli fferm ar lethrau Eryri.

  Mae fferm Llyndy Isaf yn Nant Gwynant yn fferm 614 acer.

  Bydd un aelod lwcus o'r Ffermwyr Ifanc yn cael byw a rheoli'r fferm am flwyddyn fel rhan o'r cynllun.

  Llyndy Isaf
 5. A470 wedi cau yn Abercynon

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau bod ffordd yr A470 wedi cau i gyfeiriad y de yn Abercynon yn dilyn gwrthdrawiad yn gynharach. 

  Mae'r Heddlu yn cynghori gyrwyr i osgoi'r ardal.

 6. Thomas yn gorffen heddiw'n drydydd

  Seiclo, BBC Cymru

  Mae'r Cymro Geraint Thomas wedi gorffen yn y trydydd safle yn Giro D'Italia heddiw. 

  Mae Thomas nawr yn yr ail safle yn y ras gyfan ar ôl pedwar cymal.

  Geraint Thomas
 7. Pob tocyn gêm Serbia wedi'i gwerthu

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  Mae Cymdeithas Pêl-Droed Cymru wedi cadarnhau bod tocynnau ar gyfer gêm ragbrofol Cwpan y Byd 2018 Cymru oddi cartref yn Serbia ar 11 Mehefin bellach wedi gwerthu allan.  

  View more on twitter
 8. Brexit yn ffactor i Lucie?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Bydd Lucie Jones yn cynrychioli y DU yng nghystadleuaeth yr Eurovision nos Sadwrn. 

  Er bod y Gymraes o Bentyrch wedi creu argraff yn arwain at y rowndiau terfynol yn Kiev, mae 'na ddyfalu y gallai'r bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd golli pledleisiau iddi hi ymhlith rhai o wledydd y cyfandir.

  Gallwch ddarllen rhagor am gysylltiadau Cymreig yr Eurovision mewn erthygl ar ein gwefan Cylchgrawn. 

  Lucie Jones
 9. Pryder am swyddi Prifysgol

  BBC Cymru Fyw

  Mae diswyddiadau yn "debygol iawn" o gael eu cyflwyno ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn ôl is-ganghellor y sefydliad.

  Llai na mis ar ôl dechrau ar ei swydd newydd, mae is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth, Elizabeth Treasure, wedi ysgrifennu llythyr at staff yn gofyn iddyn nhw ystyried diswyddiadau gwirfoddol.

  Yn y llythyr, sydd wedi dod i law BBC Cymru Fyw, mae'r canghellor yn dweud bod angen i'r brifysgol wneud arbedion o fwy na £11m dros y ddwy flynedd nesaf.

  Fe ddywedodd undeb UNSAIN bod pryder am ddyfodol "150 o swyddi".

  Prifysgol Aberystwyth
 10. Cofio ffarwelio ag Iwan

  Twitter

  Mae tipyn o sylw ar Twitter heddiw wrth i glwb Norwich City gofio mai ar y diwrnod yma yn 2004 oedd gêm olaf y Cymro Iwan Roberts i'r clwb.

  Cafodd Iwan nifer o ddymuniadau da gan y cefnogwyr - pob hwyl gan Cymru Fyw hefyd Iwan. Fe fydd o'n sylwebu ar gêm fawr Abertawe yn Sunderland dros y penwythnos i ddod.

  View more on twitter
 11. Ysgol yng Nghaerdydd yn rhagori

  Wales Online

  Mae gwefan Wales Online yn adrodd bod ysgol uwchradd mewn ardal ddifreintiedig yng Nghaerdydd wedi derbyn safon 'ragorol ddwbwl' gan arolygwyr Estyn.

  Mae Ysgol Uwchradd Fitzalan wedi derbyn y safon uchaf posib wrth i arolygwyr Estyn ganmol "gweledigaeth" yr ysgol, a'i darpariaeth nhw ar gyfer disgyblion gyda galluoedd gwahanol.

  Mae'r ysgol yn gwasanaethu ardal amrywiol o Gaerdydd gyda disgyblion yn byw yn Treganna, Tremorfa, Glan-yr-afon a Thre-biwt.

 12. Cwmni'n creu 50 o swyddi yn Sir Fynwy

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwmni sy'n gwerthu deunyddiau adfer tai yn Sir Fynwy wedi cyhoeddi eu bod yn creu 50 o swyddi newydd.

  Mae SD Sealants yn darparu offer cosmetig ar gyfer adeiladwyr a pherchnogion tai.

  Mae'r cwmni yn dweud eu bod wedi gweld "twf cyflym" yn y diwydiant dros y misoedd diwethaf, ac felly yn creu'r swyddi newydd.

  Mae gan y cwmni, sydd â'i bencadlys yng Nghil y Coed, gynlluniau i ehangu dros y misoedd nesaf.

 13. Mae'n edrych yn boeth!

  Seiclo, BBC Cymru

  Mae gohebydd chwaraeon BBC Cymru, Dafydd Pritchard, yn dilyn hynt a helynt y seiclwr Geraint Thomas sy'n arwain Team Sky yn ras y Giro D'Italia. Bydd yn dod â'r diweddara' i ni am y pedwerydd cymal heddiw.

  View more on twitter
 14. Woosnam eisiau ennill ym Mhorthcawl

  BBC Sport Wales

  Mae'r Cymro Ian Woosnam yn benderfynol o geisio ennill Pencampwriaeth Golff Agored Prydain i chwaraewyr hŷn ym Mhorthcawl, medd BBC Sport Wales.

  Mae Woosnam sy'n 59 oed yn gyn bencampwr y Meistri yn targedu ei bencampwriaeth hŷn cyntaf.

  Bydd tri Chymro arall yn cymryd rhan yn y bencampwriaeth - ar gwrs brenhinol Porthcawl rhwng 27-30 Gorffennaf - sef Phillip Price, Stephen Dodd a Mark Mouland.

  Ian Woosnam