a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw. 

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore Iau. 

 2. Carchar ar ôl ymosodiad hiliol

  BBC Cymru Fyw

  Mae tri dyn o Lannau Dyfrdwy wedi eu carcharu am ymosodiad milain ar ddyn oherwydd ei fod yn dod o wlad Pwyl.

  Cafodd Chad James Stagg, 20 oed o Gei Connah, ddedfryd o bedair blynedd a hanner mewn canolfan ieuenctid, a Daniel Butler, 19, o'r Fflint bedair blynedd, y ddau am anafu gyda bwriad. 

  Cafodd tad Stagg, Anthony Stagg 52 oed, 27 mis o garchar ar gyhuddiad o anafu Przemyslaw Zylinski.

  Roedd mwrthwl a machete wedi eu defnyddio yn ystod yr ymosodiad.

  Llys Y Goron
 3. Pigion i ddysgwyr

  BBC Radio Cymru

  Ar wefan BBC Radio Cymru mae rhestr o eirfa pigion i ddysgwyr o raglenni'r orsaf yr wythnos ddiwetha', gan gynnwys rhaglen Merched y Wawr yn trafod Codi Arian,  Rhys Mwyn a Blondie, eitem am Neuadd Albert ar raglen Bore Cothi a Rhaglen Aled Hughes yn trafod Colomennod.  

  Rhys Mwyn
  Image caption: Mae Rhys Mwyn yn cyflwyno Recordiau Rhys Mwyn ar BBC Radio Cymru ar nos Lun am 19:00
 4. Oeri dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Fe fydd y tymheredd yn gostwng yn eitha' cyflym dan awyr glir heno, ac mae disgwyl barrug mewn mannau gwledig. Fei fydd hi'n dechrau'n rhynllyd fory, ond yn sych eto, ac yn codi'n eitha braf. Mae disgwyl mymryn o law yn ystod y dydd. 

  Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

 5. Penn yn gwrthod cytundeb newydd

  Clwb Pêl-droed Wrecsam

  Mae chwaraewr canol cae Wrecsam Russell Pen wedi gwrthod cynnig o gytundeb newydd gan y Dreigiau.

  Ond mae'r golwr Chris Dunn wedi cytuno i delerau ac yn aros gyda'r clwb. 

  russell penn
 6. Diffoddwyr yn ceisio rheoli tân gwair

  Twitter

  Rhybudd i bobl gau eu ffenestri a'u drysau rhag effeithiau mwg yn ardal Pontygwaith, Rhondda

  View more on twitter
 7. Gwobr Ryngwladol Rossini i fyfyriwr

  Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

  Mae Shanul Sharma, sy'n fyfyriwr Academi Llais Ryngwladol Cymru yng Nghaerdydd, wedi ennill Gwobr Ryngwladol Rossini 2017, yn yr Eidal. 

  Mae'r tenor yn astudio ar gyfer MA Astudiaethau Lleisiol Uwch yn yr Academi sy'n rhan o Brifysgol Y Drindod Dewi Sant ac o dan adain Dennis O'Neill.

  "Yn ogystal â chael ei osod yn gyntaf yn yr adran leisiol, wedyn yn y cylch ar gyfer pob offerynnydd, gosodwyd ef yn gyntaf unwaith eto," meddai Dennis O'Neill. 

  "I bob pwrpas, cipiodd prix d'honneur yr ŵyl."

  Shanul Sharma
 8. Euog o achosi marwoaleth drwy yrru'n beryglus

  BBC Cymru Fyw

  Mae merch 23 oed yn wynebu carchar ar ôl i reithgor ei chael yn euog o achosi marwolaeth merch arall trwy yrru'n beryglus.

  Roedd Melissa Pesticcio  wedi achosi Sophie Taylor i daro yn erbyn wal frics  ar ôl ffrae rhwng y ddwy ynglŷn â chyn gariad.

  Bydd Pesticcio o Gaerdydd yn cael ei dedfrydu ddydd Gwener.

  Melissa Pesticcio
  Image caption: Melissa Pesticcio
 9. Pensiynwr 72 oed yn euog o ymosod

  Western Telegraph

  Clywodd ynadon yn Sir Benfro fod pensiynwr meddw 72 oed o Gimla, Castell-nedd, wedi ymosod ar warchodwr trên a bygwth ffrwydro trên yn Aberdaugleddau, meddai'r Western Telegraph.

  Plediodd Michael John Thomas yn euog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn a chafodd ryddhad amodol o 12 mis a gorchymyn i dalu costau o £130. 

  Tren
 10. Dyn sydd ar goll efallai yn dod o Ffrainc

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae'r heddlu yn dal i geisio dod o hyd i ddyn aeth ar goll ar ôl cael ei weld ger clogwyni yn Nhraeth Mawr, gogledd Sir Benfro brynhawn Sadwrn.

  Dywed yr heddlu eu bod yn ymchwilio i wybodaeth mai Ffrancwr yw'r dyn a'i fod yn arfer cysgu ar y stryd yn yr ardal ryw 15-20 mlynedd yn ôl.

  Mae'n cael ei ddisgrifio fel dyn gwyn Ewropeaidd yn ei 60au, yn denau gydag wyneb hir a gwallt byr. 

 11. Carchar am gael perthynas gyda merch 14 oed

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn busnes 25 oed o'r Rhondda wedi cael ei garcharu am bum mlynedd ar ôl cael perthynas gyda merch ysgol 14 oed.

  Penderfynodd rheithgor yn Llys y Goron Merthyr Tudful fod Craig Evans yn euog o ddau gyhuddiad o gael rhyw gyda merch dan 16 oed.

  Cafodd orchymyn i beidio â chysylltu gyda merched o dan 16 oed unwaith iddo gael ei ryddhau o'r carchar.  

  Llys y Goron
 12. Alex yn Moscow yn cofio'r Ail Ryfel Byd

  Aled Hughes

  BBC Radio Cymru

  Bu Alex Humphreys, aelod o Fand Pres Symffonig Cymru, yn siarad ar raglen Aled Hughes ar BBC Radio Cymru y bore 'ma o Foscow.  

  Mae Alex, sy'n gyflwynwraig ar raglen Ffeil, S4C, yno gyda'r band sy'n perfformio mewn gorymdaith i gofio am yr Ail Ryfel Byd

  Video content

  Video caption: Alex Humphreys yn son am berfformio gyda band pres symffonic Cymru yn Moscow
 13. Oedi ar y ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Yn Sir Ddinbych mae Bwlch yr Oernant, Llandegla ar gau ar ôl damwain beic modur, ger caffi'r Ponderosa, sy'n golygu fod na dipyn o oedi yno. 

  Yn Sir Fynwy mae problemau o hyd ar ôl i lori droi drosodd ar yr A40, sy'n golygu fod y ffordd wedi ei chau tua'r de rhwng Ffordd Treffynnon a chylchfan Hardwick - ma'r traffig yn cael ei anfon yn ôl drwy'r Fenni, i ail-ymuno â'r A465 yn Llanfoist.  

  Mae 'na dagfeydd hir yn yr ardal, ac mae'r heddlu'n arwain y traffig. 

 14. Sylwebaeth Gymraeg o ffeinal Cynghrair y Pencampwyr

  BBC Cymru Fyw

  Mae Radio Cymru wedi cael hawl i sylwebu yn fyw o Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd ymhen ychydig wythnosau. 

  Bydd y ffeinal rhwng Juventus ac unai Real neu Athletico Madrid ar 3 Mehefin. 

  Hwn fydd y tro cyntaf erioed i sylwebaeth Gymraeg ddod yn fyw o'r stadiwm ar gyfer y ffeinal.  

  Stadiwm
 15. Traeth o Gymru ar y sgrin fawr

  Wales Online

  Mae'n bosib y bydd traeth yng ngorllewin Cymru yn cael ei ddefnyddio i ffilmio golygfeydd Jurassic World 2. 

  Y gred yw y bydd traeth Penbryn yng Ngheredigion ymhlith y llefydd fydd y criw yn defnyddio yn ogystal â Bannau Brycheiniog. 

  Mae'r traeth wedi ymddangos mewn ffilmiau eraill fel ffilm James Bond Die Another Day yn 2002. 

 16. Teyrnged i ddyn 67 oed

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae teyrnged wedi ei rhoi i ddyn 67 oed fu farw mewn gwrthdrawiad yn Aberhosan ger Machynlleth ddydd Llun. 

  Roedd Malcolm Willis yn dod o ardal Telford.

  Dywedodd ei deulu mai beiciau modur oedd ei angerdd. 

  "Fe fyddwn yn gweld ei eisiau yn ofnadwy a fyddwn ni byth yn ei anghofio."

  Malcolm
 17. Matt Johnson: Iselder a Fi

  Sky News

  A hithau'n Wythnos Iechyd Meddwl, mae rhaglen ddogfen ar S4C heno am 21:30, Matt Johnson: Iselder a Fi, lle mae'r cyflwynydd Matt Johnson yn mynd ar daith bersonol i ddysgu mwy am iechyd meddwl ac iselder, yn enwedig ymysg dynion ifanc. 

  Mae'r Cymro o Gaerffili wedi dioddef o iselder ei hun ac roedd yn siarad am y mater ar raglen Sunrise ar Sky News y bore 'ma. 

  View more on twitter
 18. Tocynnau pêl droed am ddim yn cael eu gwerthu ar y we

  BBC Cymru Fyw

  Mae clwb pêl droed Abertawe yn "ofnadwy o siomedig" bod rhai tocynnau am ddim gafodd eu rhoi i gefnogwyr nawr yn cael eu gwerthu am fwy na £60. 

  Mae'r clwb yn wynebu Sunderland y penwythnos yma wrth iddynt frwydro i aros yn yr Uwch Gynghrair.  

  Y chwaraewyr wnaeth y penderfyniad i dalu am  3,000 o docynnau i'r cefnogwyr er mwyn cael cymaint o gefnogaeth a phosib yn Sunderland ddydd Sadwrn. 

  Ond mae nifer o'r tocynnau wedi eu gwerthu ar y we.