a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. May ar ymweliad maniffesto â Chymru
 2. Addo 'partneriaeth' rhwng llywodraethau
 3. Dyn o Fôn yn gwadu achosi marwolaeth nyrs

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw.

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mawrth.

 2. Perchennog wedi elwa o wastraff anghyfreithlon

  BBC Cymru Fyw

  Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod perchennog cwmni sgips o Flaenau Gwent wedi elwa hyd at £950,000 o ganlyniad i waredu gwastraff yn anghyfreithlon.

  Mae'r llys yn ystyried achos o enillion drwy drosedd yn erbyn cwmni A Lewis o Nant-y-glo.

  Yn 2015 cafodd Adrian Lewis, 46, ei garcharu am wyth mis am dorri rheolau yn ymwneud â gwaredu gwastraff.

  Mae disgwyl i'r llys benderfynu fory faint o'r arian bydd yn rhaid i'r cwmni ei dalu yn ôl.

  Adrian Lewis
 3. 'Noson fwyn'

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd hi'n noson fwyn yn ôl Robin Owain Jones.

  "Bydd hi’n sych 'efo tipyn o heulwen weddill y pnawn, ond yn troi’n fwy cymylog o’r gorllewin wrth iddi nosi, a'r cymylau yn parhau i ledu ar draws y rhan fwyaf o’r wlad erbyn yr oriau man.

  "Yn parhau yn sych dros nos, ac yn teimlo’n fwyn - y tymheredd rhwng 11C a 14C ar ei isaf."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 4. Arweinydd Powys yn penodi cabinet

  Cyngor Powys

  Mae arweinydd newydd Cyngor Sir Powys, Rosemarie Harris, wedi dweud y bydd ei chabinet newydd yn cynnwys chwech o aelodau Annibynnol a phedwar aelod o'r Ceidwadwyr Cymreig.

  "Rwyf wedi penodi tîm gyda chyfuniad o aelodau profiadol, gwybodaeth a syniadau ffres - mae gennym bump o aelodau â phrofiad o'r cabinet a phump sy'n newydd i'r rôl.

  "Mae mwy o ferched ar y cabinet nag a fu o'r blaen," meddai'r cynghorydd Harris.

  Pencadlys Powys
 5. Clod i Tipuric wedi tymor llwyddiannus

  Twitter

  View more on twitter

  Steff Evans o'r Scarlets gafodd wobr chwaraewr ifanc y flwyddyn, a Stef Andrews o glwb Aberafan gafodd wobr chwaraewr gorau'r Uwchgynghrair.

 6. Heddlu yn ymchwilio i ladrad ffonau symudol

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent yn awyddus i holi dyn mewn cysylltiad â lladrad gwerth dros £4000 o iPhones o archfarchnad yng Nghasnewydd.

  Cafodd yr offer eu dwyn o storfa'r archfarchnad ar Heol Caerdydd.

  Dylai unrhyw â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 gan ddyfynnu'r cofnodrif 203 16/5/17.

  heddlu
  Image caption: Mae'r heddlu yn awyddus i holi'r dyn hwn
 7. Scarlets heb Ball ac Owens

  BBC Sport Wales

  Mae hyfforddwr y Scarlets Wayne Pivac wedi dweud na fydd bachwr Cymru Ken Owens na chlo Cymru Jake Ball yn ddigon iach i chwarae yn rownd derfynol Y Pro 12 yn erbyn Munster yn Nulyn nos Sadwrn.

  Bydd yr asgellwr Steff Evans yn cael gwybod fore Mercher a gaiff o'i gosbi ymhellach ar ôl cael ei ddanfon o'r maes am dacl beryglus yn ystod y fuddugoliaeth dros Leinster nos Wener.

  Steffan Evans
  Image caption: Bydd Evans yn clywed ei ffawd fore Mercher
 8. Heddlu am holi dyn ar ôl ymosodiad

  South Wales Guardian

  Mae Heddlu De Cymru yn chwilio am ddyn o Bontarddulais maent yn awyddus i'w holi ynglŷn ag ymosodiad, meddai'r South Wales Guardian.

  Dywed yr heddlu y dylai unrhyw un â gwybodaeth am Timothy Mark Davies, 34 oed, gysylltu â nhw ar 101 neu'n ddienw ar 0800 555 111.

 9. Davies yw prif weithredwr newydd Merthyr

  BBC Cymru Fyw

  Cyn hyfforddwr Cymru a'r Scarlets Nigel Davies yw prif weithredwr newydd Pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru, Merthyr.

  Gadawodd Davies ei swydd fel hyfforddwr Glyn Ebwy yr wythnos ddiwethaf.

  Davies
 10. Achub ceffyl oedd yn sownd yng Ngheredigion

  BBC Wales News

  Mae ceffyl wedi ei achub a'i godi 24m i fyny clogwyn ar ôl mynd yn sownd yng Ngheredigion.

  Dywedodd RSPCA Cymru y gallai'r anifail wedi bod yn sownd ers wythnos.

  Clogwyn
 11. Yr Wyddfa'n 'brysurach na gorsaf Piccadilly'

  Daily Post

  Mae copa uchaf Cymru yn "brysurach na gorsaf drenau Piccadilly ym Manceinion ar ei waethaf" ar rai penwythnosau, yn ôl adroddiad y Daily Post.

  Mae Cymdeithas Eryri wedi codi pryderon am effaith y prysurdeb ar lwybrau a'r amgylchedd, gan annog ymwelwyr i fentro i rai o gopaon eraill y parc.

  Wyddfa
 12. Y chwaraewyr sy'n gadael y Liberty

  Wales Online

  Ar wefan WalesOnline mae cadarnhad bod clwb pêl-droed Abertawe yn rhyddhau nifer o chwaraewyr cyn dechrau'r tymor nesaf.

  Yn eu plith mae'r golwr Gerhard Tremmel a'r ymosodwr o'r Iseldiroedd, Marvin Emnes.

  Emnes
  Image caption: Daeth Emnes i Stadiwm Liberty gyntaf yn 2010 ar fenthyg o Middlesbrough
 13. Dyn yn gwadu rhan mewn lladrad

  BBC Wales News

  Mae dyn 47 oed wedi gwadu bod yn rhan o ladrad lle cafodd gwddf dyn ei dorri yng ngogledd Cymru.

  Cafodd Imtiaz Ul Haq, 58, anafiadau difrifol yn ystod yr ymosodiad yn ei siop Costcutter yn Queensferry, Sir y Fflint.

  Costcutter
 14. Jones: Y Ceidwadwyr 'cas' wedi dychwelyd

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r blaid Geidwadol "gas" wedi dychwelyd, meddai Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wrth lansio maniffesto Llafur yng Nghymru.

  Dywedodd y byddai ASau Ceidwadol yn San Steffan yn "senedd o ddefaid gyda bathodynnau glas".

  Mae'r addewidion yn y maniffesto Llafur yn cynnwys £1.5bn yn ychwanegol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus Cymru, a chefnogaeth i forlyn llanw Bae Abertawe.

  Carwyn Jones
 15. Ras 'anoddaf y byd' wedi dechrau yng Nghymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae un o rasys rhedeg anoddaf y byd wedi dechrau yng ngogledd Cymru y bore 'ma.

  Dechreuodd ras y Dragon's Back o Gastell Conwy am 07:00, gyda'r cystadleuwyr yn dechrau ar y cwrs 315km i Landeilo.

  Mae'r ras yn digwydd dros bum niwrnod, yn cynnwys 15,500 metr o ddringo ar lwybrau mynyddig, ac yn gofyn i redwyr wersylla mewn pebyll am y cyfnod.

  Mae disgwyl i lai na hanner o'r 223 ddechreuodd orffen y ras.

  Dragon's Back
 16. Rhybudd i gymryd gofal ar lwybr arfordirol

  Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn apelio ar bobl sy'n cerdded eu cŵn i gadw rheolaeth ar eu hanifeiliaid anwes.

  Daw'r cyngor ar ôl i ddefaid gael eu hachub oddi ar glogwyni wedi i gŵn fod yn rhedeg ar eu holau.

  Mewn achos anffodus arall, roedd rhaid 'nôl corff ci oedd wedi disgyn dros ymyl y clogwyn.

  Dywedodd Anthony Richards o'r Awdurdod: "Rydym yn gwybod am o leiaf 10 achos y llynedd o gŵn yn gorfod cael eu hachub oddi ar glogwyni neu'n marw wrth ddisgyn dros ymyl y clogwyn."

  Penfro
  Image caption: Dyw ymylon nifer o glogwyni heb eu diogelu ar Lwybr yr Arfordir
 17. Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Uwch Gynghrair Cymru

  Sgorio, S4C

  Mae gwefan Sgorio yn adrodd mai Jason Oswell oedd seren noson wobrwyo Uwch Gynghrair Cymru.

  Oswell gafodd y wobr am y nifer fwyaf o goliau yn y gynghrair, 22, a hefyd prif wobr y noson; Chwaraewr y Tymor.

  Oswell
  Image caption: Jason Oswell, blaenwr Y Drenewydd a gafodd dymor i'w gofio
 18. Rhyddhau protestiwr heb gyhuddiad

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau bod protestiwr gafodd ei arestio wrth i Theresa May gyrraedd digwyddiad yn Wrecsam wedi ei ryddhau heb gyhuddiad.

  Cafodd y dyn 25 oed ei arestio wrth i Mrs May gyrraedd digwyddiad i lansio maniffesto.

 19. Theresa May: 'Dim amser i'w wastraffu' ar Brexit

  BBC Cymru Fyw

  Mae Theresa May wedi mynnu "nad oes amser i'w wastraffu" wrth gyflwyno'r fargen Brexit orau ar ôl yr etholiad.

  Fe wnaeth ei sylwadau wrth i'r Ceidwadwyr lansio eu maniffesto yng Nghymru ddydd Llun ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

  Dywedodd Mrs May fod angen i bleidleiswyr ddewis rhyngddi hi neu Jeremy Corbyn.

  May