a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn

  BBC Cymru Fyw

  Diolch am eich cwmni drwy gydol y dydd.

  Mae'r llif byw ar fin dod i ben, ond byddwn yn ôl am 08:00 bore fory.

  Tan hynny, da bo chi.

 2. Cyfle i hwylio o Fro Morgannwg i Ddyfnaint

  Wales Online

  Bydd modd teithio o Fro Morgannwg i Ddyfnaint ar long dros yr haf, gan ddechrau'r penwythnos hwn, medd Wales Online.

  Bydd rhodlong yr MV Balmoral yn galw ym mhier Penarth am 09:40 ddydd Sadwrn 27 Mai ac yn mynd â theithwyr i Ilfracombe.

  Y Balmoral yw banerlong ola'r P&A Campbell White Funnel Fleet, a bydd yn hwylio am 54 diwrnod dros yr haf.

  MV Balmoral
 3. Gorchymun i dalu £339,000 am daflu sbwriel yn anghyfreithlon

  BBC Cymru Fyw

  Mae perchennog cwmni sgips ym Mlaenau Gwent wedi cael gorchymun i dalu £339,000 wedi iddo gael ei garcharu am waredu sbwriel yn anghyfreithlon.

  Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod cwmni Adrian Lewis wedi gwneud elw o £950,000 drwy daflu gwastraff yn anghyfreithlon.

  Ag yntau eisoes wedi ei garcharu am wyth mis, mae gan Mr Lewis, 46 oed, dri mis i dalu'r arian yn ôl neu wynebu pedair blynedd o garchar.

 4. Seremoni angladdol i ddathlu bywyd Rhodri Morgan

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Cyhoeddodd y Cynulliad Cenedlaethol y bydd seremoni angladdol i ddathlu bywyd y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan yn cael ei chynnal am 11.00 ddydd Mercher 31 Mai yn y Senedd ym Mae Caerdydd.

  Bydd y seremoni yn cael ei harwain gan Lorraine Barrett, y gweinydd dyneiddiol, ac mae croeso i'r cyhoedd ddod i'r seremoni.

  Ar ôl y seremoni angladdol yn y Senedd, cynhelir gwasanaeth claddu yng nghapel y Wenallt, Amlosgfa Thornhill, y diwrnod canlynol, Iau 1 Mehefin am 14.00.

  Unwaith eto, mae croeso i bawb ddod.

  Rhodri Morgan
 5. Cyfnodau heulog cyn iddi nosi...

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd â rhagolygon y tywydd: "Mi fydd ‘na gyfnodau heulog i’r rhan fwyaf wrth iddi nosi, ag eithrio mannau yn y de-orllewin lle y bydd hi’n fwy cymylog – yna mi fydd y cymylau yma yn lledu ar draws rhannau helaeth o’r wlad dros nos, er bydd ‘na rai cyfnodau cliriach tua’r dwyrain yn ystod yr oriau man.

  "Yn noson sych ond mwyn, a’r tymheredd rhwng 8 a 14 gradd celsiws ar ei isaf."

  Gallwch gael y diweddara ar ein gwefan dywydd.

 6. Rhodri Morgan: 'Fe gafodd fywyd bendigedig a mwynhau bob munud'

  BBC Wales News

  Julie Morgan yn siarad am ei theimladau a'i bywyd gyda Rhodri Morgan yn Siambr y Senedd yn gynharach.

  View more on twitter
 7. Dymchwel clwb nos yn Abertawe

  BBC Cymru Fyw

  Mae peiriant anferth wedi dechrau ar y gwaith o ddymchwel yr hyn sydd ar ol o hen glwb nos Oceana yn Abertawe.

  Mae'r turiwr yn gallu ymestyn 24 metr i'r awyr a bydd yn dymchwel balconi dwyreiniol cyn mynd i'r afael a'r muriau allanol yn yr wythnosau i ddod.

  Y bwriad yw trawsnewid y safle ar Ffordd y Brenin drwy adeiladu swyddfeydd modern yn lle'r hen adeilad.

  Oceana
 8. Ymosodiad Manceinion: 'Plant i gyd yn rhedeg'

  Newyddion 9

  Mae un fam o Gymru wedi sôn am ei phrofiad ar ôl bod yng nghanol ymosodiad terfysgol ym Manceinion.

  Mae 22 o bobl a phlant wedi marw yn dilyn ymosodiad yn Arena Manceinion nos Lun.

  Roedd Vicky Pickavance o Fangor a'i merch 12 oed, Sadie yn y cyngerdd gan y gantores Ariana Grande.

  Video content

  Video caption: Mae 22 o bobl a phlant wedi marw yn dilyn ymosodiad yn Arena Manceinion nos Lun.
 9. Y diweddaraf o Fanceinion ar Y Post Prynhawn

  Post Prynhawn

  BBC Radio Cymru

  Y datblygiadau diweddaraf a'r ymateb yn dilyn ymosodiad Manceinion fydd yn cael prif sylw'r Post Prynhawn rhwng 17:00 a 18:00.

  Bydd cyfle hefyd i drafod yr argymhellion ar TB a sgwrs gydag arweinydd newydd Cyngor Môn.

  Nia Thomas fydd yn y gadair

  Manceinion
 10. Gohebydd Newyddion 9 wedi teithio i Fanceinion

  Newyddion 9

  Bydd Rhodri Llywelyn yn dod â'r diweddaraf am yr ymosodiad ym Manceinion ar fwletin Newyddion 9 am 18:00 ac ar y rhaglen estynedig am 21:00

  View more on twitter
 11. Trefniadau 'cadarn' mewn grym ar gyfer Cynghrair y Pencampwyr

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd unrhyw wersi y mae modd eu dysgu o'r gyflafan ym Manceinion yn cael eu cynnwys yn y trefniadau ar gyfer y rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd, yn ôl Prif Weinidog Cymru.

  Yn y Senedd ddydd Mawrth, dywedodd Carwyn Jones fod y trefniadau ar gyfer y digwyddiad ar 3 Mehefin yn "gadarn", ond y byddai "rhagor o gyngor" yn cael ei ystyried a'i roi wrth i baratoadau terfynol gael eu gwneud.

  Stadiwm Carwyn
 12. Manceinion: Profiad mam oedd yno

  BBC Radio Cymru

  Bu Vanessa Brown o Fwcle ym Manceinion neithiwr, a bu'n son am ei phrofiad ar Radio Cymru yn gynharach heddiw.

  Dyma gyfle arall i chi glywed y cyfweliad.

  Video content

  Video caption: Vanessa Brown o Fwcle yn son am ei phrofiad o ymosodiad Manceinion