a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Llofruddiaeth Y Rhyl: Tri aelod o gang cyffuriau yn euog
 2. Codi lefel y bygythiad i'w uchaf wedi ymosodiad Manceinion
 3. Cyflwyno cynllun 'cryno' ar gyfer gorsaf Wylfa newydd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Iau.

 2. Emoji baner Cymru ar gael am y tro cyntaf

  BBC Cymru Fyw

  Mae emoji baner Cymru wedi cael ei gyhoeddi ac ar gael i'w defnyddio am y tro cyntaf.

  Cafodd yr emoji sêl bendith gan Unicode, y corff rhyngwladol sy'n eu datblygu, yn gynharach eleni.

  Fe gytunodd Unicode i ychwanegu baneri Cymru, Yr Alban a Lloegr yr un pryd.

  Mae gan gwmnïau megis Apple, Google, Microsoft a Facebook nawr y dewis o'u hychwanegu i'w systemau.

  emoji
 3. Sut dywydd dros nos?

  Tywydd, BBC Cymru

  Wedi diwrnod sych a heulog i'r rhan fwyaf o Gymru bydd yn aros yn sych dros nos meddai Llŷr Griffiths-Davies: "Noson glir i rai, ond dal yn fwyn iawn," meddai.

  "Y tymheredd isa’n 11C yn y canolbarth, ond tua 16C ar ei isa’n y de-ddwyrain, felly’n teimlo’n drymedd."

  Bydd rhywfaint o niwl erbyn y bore ond mae'n debyg y bydd gwasgedd uchel yn dod â diwrnod sych sefydlog arall fory gyda digon o haul.

  Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach..

 4. Jacques Rudolph i ymddeol ar ddiwedd y tymor

  Criced, BBC Cymru

  Bydd capten tîm criced Morgannwg, Jacques Rudolph, yn ymddeol ar ddiwedd tymor 2017.

  Mae cyn-fatiwr De Affrica wedi rhoi'r gorau i gapteniaeth y tîm mewn gemau pedwar diwrnod ar unwaith, ond bydd yn parhau'n gapten ar y tîm T20 tan ddiwedd y tymor presennol.

  criced
 5. Ail-fyw llwyddiant CPD Y Bala

  Mae Sgorio yn rhoi cyfle i gefnogwyr Y Bala ail-fyw buddugoliaeth hanesyddol y clwb yng Nghwpan Cymru gyda chlip o'r uchafbwyntiau ar Twitter.

  View more on twitter
 6. Opera'r Tŵr yn gweld sêr yn y Times

  Twitter

  Mae cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru a Music Theatre Wales o Opera'r Tŵr wedi cael canmoliaeth aruthrol ym mhapur y Times.

  Yn ôl yr adolygydd, Richard Morrison, mae perfformiadau'r soprano, Caryl Hughes, a'r baritone, Gwion Thomas, yn y cynhyrchiad yn "syfrdanol".

  Mae'r opera ar daith ar hyn o bryd ac yn cyrraedd canolfan Pontio ym Mangor nos yfory.

  View more on twitter
 7. S4C yn dweud mai ffigurau gwylio yw’r rheswm tros ganslo cyfres ‘Anita’

  Golwg 360

  Mar golwg yn adrodd mai ffigurau gwylio isel yw’r rheswm pam y mae rhaglen S4C,Anita, wedi dod i ben ar ôl dwy gyfres yn unig, a hynny yn ôl llefarydd ar ran y sianel.

  Roedd cyd-awdur y gyfres, Caryl Parry Jones wedi bod yn dweud ar wefan gymdeithas Facebook ei bod hi’n “siomedig” na fyddai trydedd cyfres o’r rhaglen.

 8. Her i dafarnwyr ifanc y gorllewin

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn rai digon heriol i dafarndai ar hyd a lled y wlad.

  Gyda newidiadau i reolau fel ysmygu mewn mannau cyhoeddus, trethi'n codi, a'r dirwasgiad, mae tua 21,000 o dai tafarn wedi cau yn y Deyrnas Unedig ers 1980.

  Ond mae'n ymddangos bod newid ar droed yng ngorllewin Cymru, gyda tho ifanc lleol yn arwain y ffordd.

  Elin Hywel
  Image caption: Elin Hywel yn gofalu am y bar yn ei thafarn yn Cross Inn
 9. 'Amgueddfa heddwch' yng Nghaernarfon

  lleol.cymru

  Bydd 'amgueddfa heddwch' yn agor dros dro yn Eglwys y Santes Fair, Caernarfon, fis nesaf meddai gwefan lleol.cymru.

  Bydd yr amgueddfa'n cofio milwyr a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac mae'n brosiect ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd, Cymru Dros Heddwch, Amgueddfa Castell Caernarfon a’r Ysgwrn.

  Hedd Wyn a'r Ysgwrn
  Image caption: Bydd atgynhyrchiad o Gadair Ddu Hedd Wyn yn yr amgueddfa
 10. Cydsyniad Brenhinol i ddeddfwriaeth dreth Gymreig

  Twitter

  Y Frenhines yn arwyddo deddfwriaeth sy'n cyflwyno'r dreth Gymreig gyntaf mewn bron i 800 o flynyddoedd.

  View more on twitter
 11. Lle oeddwn i: Hei Mistar Urdd!

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae hi'n un o ganeuon mwyaf bachog y Gymraeg ac wedi dal ei thir ers cenedlaethau. Eleni, mae 'Hei Mistar Urdd' - anthem swyddogol y mudiad ieuenctid cenedlaethol - yn dathlu 40 mlynedd ers ei chyhoeddi.

  Bu Cymru Fyw yn siarad â chyfansoddwr un o ganeuon mwyaf cofiadwy'r Gymraeg, y cerddor Geraint Davies

  Mistar Urdd
 12. Ymosodiad Manceinion: Llawdriniaeth i ddynes o Wynedd

  BBC Cymru Fyw

  Mae dynes o Wynedd yn disgwyl cael ail lawdriniaeth mewn ysbyty ym Manceinion ar ôl cael ei hanafu yn yr ymosodiad terfysgol yno nos Lun.

  Roedd Lisa Bridgett, sydd o Ben Llŷn, wedi teithio i gyngerdd Ariana Grande gyda'i merch, a ffrind ei merch.

  Wnaeth Ms Bridgett, sydd yn rheoli Iard Gychod Bluewater Marine ym Mhwllheli, ddim dioddef anafiadau sydd yn peryglu'i bywyd, ond maen nhw'n cael eu disgrifio fel rhai all newid ei bywyd.

  Chafodd ei merch a ffrind ei merch ddim eu hanafu yn y digwyddiad.

  Lisa Bridgett
 13. UKIP am ailddechrau'r ymgyrchu

  Twitter

  Wedi'r ymosodiad ym Manceinion nos Lun, mae gwleidyddion wedi rhoi'r gorau i'r ymgyrchu etholiadol.

  Mae'n ymddangos serch hynny, y gallai bethau ailddechrau yfory.

  View more on twitter
 14. Cytundeb newydd gyda Toulon 'yn agos'

  BBC Sport

  Mae mwy am obeithion Toulon i roi cytundeb newydd i Leigh Halfpenny erbyn diwedd yr wythnos ar wefan BBC Sport.

  Mae cefnwr Cymru wedi bod gyda'r clwb Ffrengig ers 2014 ac yn ôl adroddiadau mae'r clwb wedi gwneud cynnig gwerth £750,000 y flwyddyn iddo aros.

  Leigh Halfpenny
  Image caption: Mae Halfpenny yn un o brif sgorwyr Toulon
 15. Galw am gymorth garddwyr i warchod y chwilen gorniog

  ITV News

  Efallai mai dyma un o'r trychfilod mwyaf brawychus yr olwg yng ngwledydd Prydain, ond mae yna gais i arddwyr yng Nghymru helpu er mwyn gwarchod y chwilen gorniog, medd ITV.

  Mae elusen gwarchod rhywogaethau prin yn cynnig cyngor ar sut i greu amgylchedd er mwyn cynyddu twf y creadur.

  Ymhlith yr awgrymiadau mae creu pentwr o goed lle gall y chwilen ddodwy wyau a gadael hen goed o gwmpas iddyn nhw fyw a chael bwyd ynddyn nhw.

  O ganol tan ddiwedd Mai y mae'r chwilen fwyaf tebygol o gael ei gweld.

  Chwilen Gorniog