a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heno.

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

 2. Cyhuddo dau o lofruddiaeth

  Mae dau ddyn o'r gogledd wedi eu cyhuddo o lofruddio dyn 21 oed yn Southampton.

  Bu farw Shkelzen "Genny" Dauti ar ôl cael ei drywanu yn ei frest ar 11 Mawrth.

  Bydd Christopher Jones, 27, o Ddinbych, a Lee Williams, 27 o Licswm ger Treffynnon yn ymddangos o flaen Ynadon Southampton fory.

  Shkelzen "Genny" Dauti
  Image caption: Shkelzen "Genny" Dauti
 3. Cwmwl ar y gorwel

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae gan Rhian Haf newyddion da a drwg i ni:

  "Heno yn noson drymaidd iawn, dim is na 14C dros nos; a fydd hi'n ddiwrnod heulog, cynnes iawn i ni gyd eto fory, ac yn noson braf arall.

  "Gwnewch yn fawr ohono fo, fydd y tywydd yn torri yn oriau man bore Sadwrn, wrth i gawodydd o law tarannau ledu o'r de-orllewin."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 4. Oes 'na rywun yno?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae eleni yn nodi 40 mlynedd ers lawnsio Voyager 1 a 2 gyda'r Gymraeg ar y 'Cofnod Aur' sydd ar eu bwrdd.

  Mae'r Gymraeg yn un o'r 55 iaith sydd ar fwrdd y chwilwyr gofod.

  Cafodd Voyager 2 ei lansio fis Awst 1977 a Voyager 1 fis Medi 1977.

  Gofod
 5. Bar a caffi yn ailagor

  Fe fydd caffi a bar yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd yn ailagor ddechrau Mehefin dan reolaeth newydd.

  Roedd 'na bryderon am ddyfodol hirdymor y ganolfan wedi i denantiaid gwreiddiol y caffi, Clwb Ifor Bach, roi'r gorau iddi ar ôl llai na chwe mis.

  Hen Lyfrgell
 6. Pawb a'i Farn o Faesteg

  BBC Cymru Fyw

  Bydd Pawb a’i Farn heno’n dod yn fyw o Ganolfan Chwaraeon Maesteg am 9.30pm.

  Dewi Llwyd fydd yn cadeirio ac ar y panel fydd Nia Griffith (Llafur), Guto Bebb (Ceidwadwyr), Branwen Cennard (Plaid Cymru), Cadan ap Tomos (Democratiaid Rhyddfrydol) a Ken Rees (UKIP).

  Dewi Llwyd
 7. Euog o achosi marwolaethau drwy yrru'n ddiofal

  BBC Cymru Fyw

  Mae rheithgor yn llys y Goron Caernarfon wedi dyfarnu bod gyrrwr 29 oed o Surrey yn euog o achosi marwolaeth dau berson o Sir Conwy ar yr A470 drwy yrru'n ddiofal.

  Bu farw Stephen Porbert, 56 a'i bartner Joanne Winder, 40 o Fae Colwyn yn dilyn gwrthdrawiad ger Llanrwst.

  Roedd y ddau yn teithio ar feic modur a fu mewn gwrthdrawiad a BMW ym Mhasg 2015.

  Bydd Lawrence Lougher yn cael ei ddedfrydu fory.

  Llys
 8. 'Sicrwydd' o wasanaeth meddyg i gleifion yn Sir Gâr

  BBC Cymru Fyw

  Dywed Maer Porth Tywyn David Owen ei fod wedi cael gwybod gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda y bydd trefniadau yn cael eu gwneud ar gyfer dros fil o gleifion wrth i un o feddygfeydd y dref yn sir Gaerfyrddin gau ddiwedd Gorffennaf.

  Roedd pobl leol wedi mynegi pryder na fyddai gwasanaeth meddyg ar gael i 1,400 o gleifion wrth i feddygfa Harbour View gau.

  Dywedodd y cynghorydd David Owen: "Mae trefniadau wedi eu gwneud iddynt gofrestru gyda meddyg arall o 1 Awst.

  "Fe fydd y cyngor tref yn parhau i fonitro'r sefyllfa tan i'r Bwrdd Iechyd ryddhau mwy o fanylion."

  meddygfa
 9. Heddlu arfog ar ddyletswydd yng Nghaergybi

  Heddlu Gogledd Cymru

  Dywed Heddlu'r Gogledd fod swyddogion arfog ar ddyletswydd yng Ngahergybi fel rhan o Ymgyrch Temper ac yn dilyn yr ymosodiad terfysgol ym Manceinion.

  Dywedodd y prif gwnstabl cynorthwyol, Richard Debicki: "Yn dilyn codi'r lefel bygythiad cenedlaethol ddoe i 'difrifol' rydym wedi gweithredu rhan o'n hymateb sydd wedi ei gynllunio a'i ymarfer ac sy'n cynnwys adleoli personél arfog Heddlu Gogledd Cymru i borthladd Caergybi.

  "Mae hwn yn rhan o bresenoldeb mwy gweladwy'r heddlu ynghyd a chael presenoldeb swyddogion arfog mewn lleoliadau allweddol, gyda phorthladd Caergybi yn ddolen gyswllt hynod o bwysig i mewn i'r Deyrnas Unedig drwy ogledd Cymru."

  Arfog
 10. Cyngor yn penodi arweinydd

  Cyngor Bro Morgannwg

  Mae'r Cynghorydd John Thomas wedi ei benodi yn arweinydd newydd Cyngor Bro Morgannwg.

  Ei ddirprwy fydd y cynghorydd Hunter Jarvie.

 11. Cyhuddo o droseddau rhwy hanesyddol yn erbyn plant

  BBC Cymru Fyw

  Bydd pedwar o bobl yn ymddangos o flaen llys mewn cysylltiad â throseddau rhyw difrifol hanesyddol yn erbyn plant mewn dwy ganolfan yn Sir Gaerfyrddin. Honnir bod y troseddau wedi digwydd yn Ysgol Rhydygors Caerfyrddin rhwng 1976 a 1986, a Chartref Y Gelli, cartref gofal i blant, hefyd yng Nghaerfyrddin rhwng 1986 a 1990.

  Bydd dyn 61 oed o Sir Gâr yn ymddangos ger Ynadon Llanelli ar 15 Mehefin ar naw cyhuddiad o ymosod anweddus a thri chyhuddiad o geisio ymosod yn anweddus, yn ardal Caerfyrddin a Henffordd.

  Mae dyn 71 oed o Sir Gâr wedi derbyn gorchymyn i ymddangos gerbron Ynadon Llanelli ar 20 Gorffennaf am gyhuddiad o dresio yng ngogledd Cymru.

  Bydd dynes 68 oed, hefyd o Sir Gâr, gerbron ynadon ar 31 Awst am ddau gyhuddiad o ymosod yn anweddus yn ardal Caerfyrddin, a bydd dynes 54 oed o Essex yn y llys am gyhuddiad o ymosod yn anweddus yn ardal Caerfyrddin.

  rhydygors
 12. Llythyr mewn ofer?

  Twitter

  Mae'r prif weinidog Theresa May wedi bod yn brysur yn anfon llythyrau'n gofyn am bleidleisiau gan drigolion Pen-y-bont ar Ogwr... ond efallai na fydd un llythyr yn arbennig yn denu'r ymateb mwyaf ffafriol!

  Go brin y bydd Prif Weinidog Cymru'n newid ei liwiau!

  View more on twitter
 13. Mwy o newyddion da i Gymru?

  Sky Sports

  Yn ôl Sky Sports News, does gan Chris Coleman ddim diddordeb yn y swydd wag fel rheolwr Crystal Palace yn dilyn ymddiswyddiad Sam Allardyce yn gynharach yn yr wythnos.

  View more on twitter
 14. Monk yn gadael Leeds

  Pêl-droed, BBC Cymru

  Mae Garry Monk - cyn-reolwr Abertawe - wedi ymddiswyddo fel rheolwr Leeds United.

  Dywedodd y clwb eu bod yn siomedig gyda phenderfyniad Monk. Fe wnaeth Leeds orffen y tymor yn y 7fed safle yn y Bencampwriaeth - pum pwynt yn fyr o safleodd y gemau ailgyfle.

  monk
 15. Tanya'n taro nodyn

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Ydy pawb yn gallu canu i ryw raddau? Beth yw'r gyfrinach i ddatblygu llais i ganu?

  Mae Tanya Harrison yn dod yn wreiddiol o'r Iwcráin, ac wedi ymgartrefu bellach yng Nghaerdydd, a nawr yn hyfforddi eraill sut i ganu.

  Mae wedi rhannu rhai o'i chyfrinachau yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

  Un o dechnegau Tanya i helpu disgyblion i gryfhau'r llais
  Image caption: Un o dechnegau Tanya i helpu disgyblion i gryfhau'r llais
 16. O lygad y ffynnon

  Sgorio, S4C

  Dyma Chris Coleman yn sgwrsio gyda Dylan Ebenezer ar raglen Sgorio, yn cadarnhau fod ei ffocws ef 100% ar Gymru.

  View more on twitter
 17. Carcharu treisiwr a fu ar ffo

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Sir Y Fflint wnaeth dreisio plentyn ac a fu ar ffo am 16 mis wedi ei garcharu am 12 mlynedd gan Lys y Goron Yr Wyddgrug.

  Fe wnaeth Michael Philip Leadbery o Saltney ffoi tra ar fechnïaeth. Cafodd ei arestio yn Bournemouth ym mis Chwefror.

  Bu heddluoedd drwy Brydain yn chwilio amdano a chafodd yr achos sylw a raglen Crimewach.

  Bydd yn rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw am oes.

  Leadbery
 18. Gwrthod cynnig i dorri ar dâl cynghorwyr

  Daily Post

  Mae Cyngor Gwynedd wedi gwrthod cynnig i dorri nôl ar yr arian sy'n cael ei dalu i gynghorwyr, yn ôl y Daily Post.

  Roedd y cynnig yn dweud y dylid torri cyflogai 18 o'r cynghorwyr ar y lefel uchaf o £29,100 I £26,100.

  Gwynedd