a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod, ac am yr wythnos. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 fore Llun gyda chyfraniadau byw o faes Eisteddfod yr Urdd trwy gydol y diwrnod, a bydd y newyddion diweddaraf ar gael ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. Cawodydd a thywydd braf

  Tywydd, BBC Cymru

  "Fe fydd 'na gawodydd o law taranau yn cyrraedd Sir Benfro yn yr oriau mân ac yn lledu tua'r gogledd a'r dwyrain," meddai Rhian Haf.

  "Fe fyddan nhw'n parhau bore fory, cyn clirio erbyn y pnawn pan fydd hi'n codi'n eitha' braf eto.

  "Er bod disgwyl rhai cawodydd wedyn dros y penwythnos hir, fe fydd 'na dipyn o dywydd sych a braf hefyd."

  Mwy o wybodaeth am dywydd penwythnos Gŵyl y Banc ar y wefan dywydd.

 3. Etholiad 2017: Golwg ar Ynys Môn

  Etholiad Cyffredinol 2017

  Anaml y mae llanw a thrai cefnogaeth pleidiau gwleidyddol ar y tir mawr yn cyffwrdd glannau Ynys Môn - mae personoliaeth ymgeisydd yn cyfri' am lawer mwy na lliw eu rhoséd.

  O ganlyniad, mae sedd Ynys Môn wedi cael ei hennill gan bedair plaid wahanol ers yr Ail Ryfel Byd, ac mae sawl un yn cadw llygad ar y frwydr eleni.

  Un o'r rheiny yw gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, James Williams, a bu'n dadansoddi'r sefyllfa ar yr ynys i Cymru Fyw.

  Ynys Môn
 4. Dummett 'heb gau'r drws' ar Gymru

  BBC Sport Wales

  Penderfyniad dros dro yn unig yw un amddiffynnwr Cymru Paul Dummett i beidio cynrychioli'r tîm cenedlaethol, meddai ei glwb.

  Fe wnaethon ni adrodd yn gynharach bod Chris Coleman wedi dweud nad yw'r chwaraewr 25 oed eisiau cynrychioli Cymru.

  Ond dywedodd Newcastle nad yw ar gael er mwyn canolbwyntio ar ei ffitrwydd.

  "Dyw Dummett ddim wedi cau'r drws ar ei yrfa ryngwladol ac mae'n gobeithio cynrychioli'r Dreigiau eto yn y dyfodol," meddai datganiad y clwb.

  Paul Dummett
 5. Cwis: Crafu Pen

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Gydag Eisteddfod yr Urdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yr wythnos nesa' mae'n gyfle i ni brofi pa mor wybodus ydych chi am Bennau eraill Cymru.

  Ewch i mewn i'r penwythnos drwy fynd benben â chwis Cymru Fyw.

  Cwis Crafu Pen
 6. Carcharu dyn am gam-drin plant

  BBC Wales News

  Mae cyn-reolwr gwesty wnaeth ffilmio ei hun yn cam-drin plant fel bod pedoffiliaid eraill yn gallu ei wylio wedi ei ddedfrydu i 15 mlynedd o garchar.

  Fe wnaeth Jason Piontecki, 32 oed o Abertawe, bledio'n euog i naw cyhuddiad o gam-drin rhyw yn erbyn plant dan 13 oed dros nifer o flynyddoedd.

  Jason Piontecki
 7. Diwrnod cynhesa'r flwyddyn

  Y Swyddfa Dywydd

  Gyda'r tymheredd yn 28.1C ym Mhorthmadog, dyma ddiwrnod cynhesa'r flwyddyn meddai'r Swyddfa Dywydd.

  View more on twitter
 8. Brexit 'wrth wraidd' maniffesto Dem Rhydd

  Etholiad Cyffredinol 2017

  Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru wedi dweud y bydd Brexit "wrth wraidd" eu haddewidion ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

  Wrth lansio ei maniffesto yn Y Gelli Gandryll heddiw, dywedodd arweinydd y blaid yng Nghymru, Mark Williams y gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd "ddinistrio'r dyfodol i'n plant".

  Mae'r cyn-ddirprwy brif weinidog, Nick Clegg ymysg y rheiny sy'n ymuno â Mr Williams yn y lansiad.

  Dem Rhydd
 9. Gareth Bale 'nôl yn hyfforddi

  Twitter

  Newyddion da i Gareth Bale sydd yn ôl yn hyfforddi cyn gêm derfynol Cynghrair y Pencampwyr rhwng Real Madrid a Juventus yng Nghaerdydd ar 3 Mehefin.

  View more on twitter
 10. Pryder fod coeden enfawr yn beryglus

  ITV Cymru

  Mae ffrae wedi codi yn Saundersfoot, Sir Benfro, dros goeden Gypreswydden 70 oed sydd dros 100 troedfedd o daldra meddai ITV Wales.

  Dywed swyddogion y Parc Cenedlaethol fod yr hen goeden Nadolig sy'n tyfu ar graig uwchben y traeth yn beryglus ond mae'r pentrefwyr yn gwrthod ei thorri i lawr.

 11. 'Steddfod' yn y ddinas

  Twitter

  Mae Caerdydd yn barod am ymwelwyr ar gyfer gemau terfynol Cynghrair y Pencampwyr sy'n cael ei chynnal yno yr wythnos nesa'.

  Un o'r llefydd mwyaf gwreiddiol i aros yw dan y sêr ym Mharc Biwt, fel mae gohebydd BBC Cymru wedi bod yn ei weld.

  View more on twitter
 12. Darganfod corff mewn carafan

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i farwolaeth sydyn dyn 39 oed, wedi i'w gorff gael ei ddarganfod mewn carafan yn Abergwili ddydd Mercher.

  Mae'r crwner wedi ei hysbysu am y farwolaeth.

 13. Gwahardd cynghorydd am dri mis

  Cyngor Powys

  Mae cynghorydd sir o Bowys wedi ei atal o holl ddyletswyddau'r cyngor am dri mis am dorri Cod Ymddygiad Aelodau.

  Fe wnaeth pwyllgor safonau'r cyngor benderfynu ym mis Tachwedd 2016 y dylai Gary Price, sy'n cynrychioli ward Gogledd Llandrindod, gael ei atal o holl fusnes y cyngor am bum mis.

  Dyfarnodd y gwrandawiad bod Mr Price wedi torri'r cod ymddygiad mewn perthynas â gohebiaeth yr oedd wedi anfon ac a oedd wedi portreadu'n anghywir ac yn annheg cynnwys Gwrandawiad Apêl Cwynion - gan ddwyn anfri ar ei swydd neu'r cyngor.

  Roedd y cynghorydd wedi apelio yn erbyn y penderfyniad. Gwrthodwyd yr apêl ond cafodd y cyfnod ei leihau o bum mis i dri.

  Bydd Mr Price wedi'i atal o 27 Mai nes 26 Awst, 2017.

 14. Gweithiwr banc o Fro Morgannwg yn euog o dwyll

  BBC Cymru Fyw

  Mae gweithiwr banc o Fro Morgannwg yn wynebu carchar am gymryd dros £17,000 o gyfrifon dau gwsmer, gan gynnwys un oedd wedi marw.

  Cafodd rheithgor yn Llys y Goron Caerdydd, Anne Peterson, 59 oed, yn euog o bedwar cyhuddiad o dwyll tra'n gweithio yn Lloyds Bank yn y Barri.

  Roedd Peterson wedi dweud wrth y llys ei bod yn ar wyliau pan ddigwyddodd y twyll, ac y gall rhywun arall fod wedi defnyddio ei manylion yn y banc.

  Bydd Peterson yn cael ei dedfrydu ar 23 Mehefin.

  Twyll
 15. Anrhydedd Cynghrair y Pencampwyr i ddyn o Wynedd

  Daily Post

  Mae hanes Nedw Llewelyn o Lanuwchllyn ger y Bala, a fydd yn stiwardio yn ffeinal Cynghrair y Pencampwyr yn Stadiwm y Principality, yn y Daily Post.

  Bydd yn ymuno â Gareth Bale, Cristiano Ronaldo a Gianluigi Buffon ar y cae wrth i Real Madrid a Juventus wynebu ei gilydd yng Nghaerdydd wythnos i ddydd Sadwrn.

  Cwpan Cynghrair y Pencampwyr
 16. Gyrrwr yn cyfaddef achosi marwolaeth

  BBC Cymru Fyw

  Mae gyrrwr oedd wedi cymryd cyffuriau wedi pledio'n euog i achosi marwolaeth dyn o Sir y Fflint.

  Bu farw Lee Bennison, 33 oed o Goed-llai ger Yr Wyddgrug, ar ôl i'w feic modur gael ei daro gan gar ar yr A541 ger Pontblyddyn.

  Fe wnaeth Paul Mayor, 45 o Lerpwl, bledio'n euog i gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal yn y digwyddiad ar 5 Medi y llynedd.

  Bydd Mayor yn cael ei ddedfrydu fis nesaf.