a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Ciwiau traffig i gyrraedd yr Eisteddfod
 2. Ymchwilio i lofruddiaeth yng Nghei Connah
 3. Dadl: Millar i gynrychioli'r Ceidwadwyr

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mercher.

 2. 'Noson sych a chlir'

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd a'r tywydd ar BBC Radio Cymru:

  "Mae mymryn o law di cyrraedd Ynys Môn a Gwynedd - yn lledu'n raddol tua'r de yn hwyrach heno, ond wrth i'r glaw glirio, neith hi droi'n noson sych a chlir yn y gogledd a'r canolbarth, lle fydd hi'n ddigon oer dros nos.

  Yn y de fydd hi'n dal yn llwydaidd, ac felly'n fwynach.

  Yna bore fory - fydd 'na gymylau isel a rhywfaint o niwl yn y de, ond fydd hi'n codi'n braf dros ran helaeth y wlad erbyn y pnawn, a fydd hi'n eithaf cynnes - y tymheredd yn uwch na'r arfer."

 3. Steddfod yr Urdd: Mawrth

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae'r brifwyl ieuenctid bellach ar ei hanterth ym Mhencoed ger Pen-y-bont. Dyma rai o uchfabwyntiau Dydd Mawrth mewn lluniau:

  lluniau
 4. Teulu Syr Wynff

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Dydy hi ddim yn syndod bod Syr Wynff ap Concord y Bos yn cael ei ystyried yn un o'r cymeriadau mwyaf poblogaidd erioed ar raglenni teledu i blant Cymru.

  Mae Wynford Ellis Owen, yr actor tu ôl i'r cymeriad eiconig, bellach yn daid ac mae ei ferch Bethan a'i wyres Begw hefyd wedi gosod eu stamp ar y sgrin fach.

  Syr Wynff ap Concord y Bos
 5. Bale: 'Tydw i ddim 100% ar gyfer y ffeinal'

  BBC Sport Wales

  Mae ymosodwr Cymru, Gareth Bale wedi dweud na fydd yn 100% yn holliach ar gyfer ffeinal Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd.

  Mae amheuaeth wedi bod am ffitrwydd Bale ar gyfer y gêm rhwng Juventus a Real Madrid yn Stadiwm Cenedlaethol Cymru nos Sadwrn.

  Mae Bale wedi colli tri mis o'r tymor ar ôl iddo anafu ei ffêr nol ym mis Tachwedd gan gynnwys anaf i'w goes ym mis Ebrill.

  bale
 6. Cwyno am stepio Seisnig yn yr Urdd

  Golwg 360

  Mae golwg360 yn adrodd fod un o brif glocswyr Cymru yn anhapus bod grŵp stepio wedi cael ail wobr yn Eisteddfod yr Urdd gyda sawl enghraifft o stepiau Seisnig yn rhan o’u perfformiad.

  Roedd Beth Williams-Jones, sy’n clocsio dros y byd gyda’r grŵp gwerin Calan, wedi cwyno ar Facebook a Twitter neithiwr ar ôl gwylio’r gystadleuaeth Grŵp Stepio Blwyddyn 6 ac iau ar y teledu.

 7. Rebecca Jones yn ennill Medal y dysgwyr

  Eisteddfod yr Urdd

  Rebecca Jones o Gwmdâr, Aberdâr yw enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-Bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017.

  Fe aeth Rebecca, sy'n 22 oed, i ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Saesneg, gan astudio Cymraeg ail-iaith hyd at Lefel-A.

  Bedair blynedd yn ôl penderfynodd astudio gradd yn y Gymraeg i fyfyrwyr ail-iaith ym Mhrifysgol Abertawe.

  Rebecca Jones
 8. Paham y rhoddaist inni'r tristwch hwn?

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  Mae Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick wedi cyhoeddi ei flog diweddara ar wefan Cymru Fyw.

  Y polau piniwn sydd gan Vaughan y tro hwn, a hynny wrth i dranc y pleidiau gwleidyddol ddod o dan y chwyddwydr ychydig dros wythnos cyn i'r gorsafoedd pleidleisio agor ar 8 Mehefin.

 9. FyManiffesto: Cael gwared o 'dâp coch'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Teleri Glyn Jones ar daith o amgylch Cymru yn dysgu pa faterion sy'n bwysig i chi cyn yr etholiad cyffredinol.

  Mae Padrig Huws o Ynys Môn eisiau cael gwared o dâp coch o fyd busnes

  Video content

  Video caption: Mae Padrig Huws o Ynys Môn eisiau cael gwared o dâp coch o fyd busnes.
 10. Lleidr wedi dwyn adar prin

  BBC Cymru Fyw

  Mae lleidr wedi dwyn dau aderyn ysglyfaethus prin werth mwy na £8,000, ar ôl iddynt berfformio mewn sioe fwyd.

  Fe gafodd y dylluan lwyd a'r eryr Bateleur eu cymryd o gefn fan wrth i'w perchennog eu rhoi i gadw.

  Roedd yr arbenigwr adar, Jason Ashcroft, wedi bod yn arddangos yr adar yng Ngŵyl Bwyd a Diod Y Bont-faen ym Mro Morgannwg, pan ddigwyddodd y lladrad am oddeutu 20:00 nos Lun.

  Mae gwobr o £1,000 wedi ei gynnig i'r sawl sy'n dychwelyd yr adar yn ddiogel.

 11. Kirsty'n cwrdd â robot Cymraeg

  Eisteddfod yr Urdd

  Bu Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, yn ymweld â'r Maes heddiw, ble cafodd y cyfle i gael ei thywys o amgylch pabell y Gwyddonle.

  Yno, cafodd y cyfle i gwrdd â Si - robot o Goleg Penybont sy'n gallu siarad Cymraeg!

  Kirsty Williams
 12. Maes awyr Caerdydd i groesawu 24,000 o gefnogwyr

  Maes Awyr Caerdydd

  Mae rheolwyr Maes Awyr Caerdydd yn dweud eu bod yn barod i ddelio â'r môr o gefnogwyr fydd yn teithio drwy eu gatiau ar 3 a 4 Mehefin, wrth i rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr gael ei chynnal yn y brifddinas.

  Mae disgwyl i dros 24,000 o gefnogwyr ychwanegol deithio yno dros y penwythnos, sy'n golygu y bydd tua 400 o awyrennau preifat a siarter ychwanegol yn teithio drwy'r maes awyr.

  Yn ogystal â hynny, mae cwmnïau fel Ryanair a Vueling wedi cynyddu eu teithiau, tra bydd KLM yn darparu awyrenau mwy er mwyn cwrdd â'r galw.

  maes awyr cwpan
 13. Lucy a Rhodri yn lansio partneriaeth newydd

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae'r darlledwyr Lucy a Rhodri Owen, a'u mab Gabriel, wedi bod ar y maes heddiw fel rhan o gynllun i geisio denu mwy o deuluoedd at y Gymraeg.

  Wrth lansio'r bartneriaeth rhwng y Ganolfan Dysgu Cymraeg a Mudiad Meithrin, roedd Lucy yn darllen o'i llyfr newydd i blant, 'Bw-a-bog yn y Parc'.

  Owens
 14. Cymraes gafodd ei hanafu ym Manceinion wedi mynd adre

  BBC Cymru Fyw

  Mae dynes o Gymru gafodd ei hanafu yn yr ymosodiad terfysgol ym Manceinion yr wythnos diwethaf wedi dychwelyd adref.

  Dywedodd teulu Lisa Bridgett, o ardal Pwllheli, ei bod wedi gadael yr ysbyty ddydd Llun, ond y bydd rhaid dychwelyd am fwy o driniaeth.

  Dywedodd ei theulu ei bod hi bellach yn gyfforddus ac yn gwella.

  Lisa
 15. Ymgyrchwyr Maori ar y Maes

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae ymgyrchwyr a hyrwyddwyr iaith Maori o Seland Newydd yn ymweld ag Eisteddfod yr Urdd heddiw fel rhan o'u taith i ymweld â chymunedau iaith bychan ar draws Ewrop.

  Mae tua 40 o aelodau grŵp Te Panekiretanga o te Reo hefyd yn ymweld â'r Alban, Iwerddon a Gwlad y Basg fel rhan o'u taith, ac yn cyfarfod nifer o grwpiau iaith gwahanol y cymunedau hynny.

  Bu'r grŵp yn perfformio Haka a chân mewn digwyddiad ym mhabell Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar y maes.

  Dywedodd Timoti Karetu, un o sylfaenwyr grŵp Te Panekiretanga o te Reo ei bod yn bwysig rhannu'r "holl syniadaeth a phrofiadau tebyg sydd ganddom fel rhan o gymunedau iaith bychan".

  Maori
 16. Cyhoeddi enw Bardd Plant Cymru ar gyfer 2017-2019

  BBC Cymru Fyw

  Mae enw Bardd Plant Cymru ar gyfer cyfnod 2017-2019 ei gyhoeddi yn Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái brynhawn dydd Mawrth.

  Casia Wiliam, o Nefyn yn wreiddiol ond sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd, fydd yn cymryd yr awenau gan y bardd plant presenol Anni Llŷn.

  Mae wedi cyhoeddi dau lyfr i blant, wedi addasu dwy o nofelau Michael Morpurgo i'r Gymraeg ac mae'n aelod o dîm Y Ffoaduriaid ar gyfres radio BBC Cymru, Talwrn y Beirdd.

  "Dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy at gael crwydro ledled Cymru yn cyfarfod yr holl blant, y rhai sy'n cael modd i fyw wrth sgwennu a'r sgwennwyr anfoddog!" meddai.

  newydd dorri
 17. Ser cerddorol nesaf Cymru?

  Eisteddfod yr Urdd

  Cafodd Sophie, 7, a Tomos, 5, o Ben-y-bont wers gerddorol gan Mei Gwynedd ar y maes heddiw.

  Sophie a Tomos