a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Yr ymgyrchydd canser Irfon Williams wedi marw yn 46 oed
 2. Cynnal angladd Rhodri Morgan yn y Senedd
 3. Etholiad: Cymry'n cael darlun aneglur

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Iau.

 2. Oriel Urdd dydd Mercher

  Eisteddfod yr Urdd

  Gobeithio'ch bod chi gyd wedi cael diwrnod i'r brenin fel y gŵr yma yn Eisteddfod yr Urdd.

  Cofiwch am oriel luniau dydd Mercher sydd ar gael i'w weld nawr yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

  bwyd
 3. 'Noson ddigon cymylog'

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd a'r rhagolygon tywydd:

  "Y cawodydd i'w gweld mewn mannau yn y gogledd a'r dwyrain - ma'n bosib fydd na gawod ar faes y steddfod ym Mhencoed, ond ma nhw'n symud yn raddol tua'r gogledd-ddwyrain, lle ma hi di bod yn braf iawn yn ystod y dydd - yn enwedig mannau fel Prestatyn, Harlech a Glansantffraid Glyn Ceiriog.

  Fydd hi'n ddigon cymylog i lawer ohona ni heno, ond ma disgwyl mymryn o awyr las, wrth i'r cawodydd ddiflannu, a fydd hi'n dal yn ddigon clos, cyn troi'n oerach dan awyr glir dros nos.

  Yna fydd na rywfaint o gymylau'n cyrraedd yn yr oriau man, - a fydd hi'n dechra'n llwydaidd fory efo ambell ddiferyn o law ar y bryniau, cyn codi'n bnawn eitha braf i ni gyd."

 4. Dynes wedi marw ger Y Friog

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae'r Heddlu yn ymchwilio i amgylchiadau marwolaeth dynes ger Y Friog, yng Ngwynedd, ddydd Mercher.

  Fe hafod swyddogion a pharafeddygon eu galw i ardal Panteinion am 13:55 wedi adroddiadau fod dynes wedi disgyn i lyn y Blue Lagoon.

  Dywedodd DS Dafydd Curry o heddlu'r gogledd: "Rwy'n apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad trasig hwn i gysylltu â ni ar 101."

 5. FyManiffesto: Sian Davies eisiau rheoli mewnfudo

  Etholiad Cyffredinol 2017

  Mae Sian Davies eisiau mwy o reolau ar bwy all dod fewn i'r wlad. Beth fyddai yn eich maniffesto chi?

  Rhowch wybod i ni beth sy'n bwysig i chi yn yr etholiad hwn. E-bostwich: fymaniffesto@bbc.co.uk neu

  cysylltwch ar Twitter neu Facebook @bbccymrufyw

  Video content

  Video caption: Mae Sian Davies eisiau rheoli pwy all dod fewn i'r wlad
 6. Bargen?

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae angen bod yn ofalus gyda'r bargenion arbennig ar Faes yr Urdd!

  bARGEN
 7. Ffilm hyrwyddo cyfres Cegin Bryn yn ennill gwobr yn Slofenia

  Golwg 360

  Mae golwg yn adrodd fod y cogydd Bryn Williams wedi ennill gwobr deledu ryngwladol.

  Fideo hyrwyddo'r bumed gyfres o Cegin Bryn sydd wedi ennill gwobr arian yng Ngwobrau EBU Eurovision Connect a gynhaliwyd yn ddiweddar ym mhrifddinas Slofenia, Ljubljana.

 8. Carfan Cymru ar y copa

  Undeb Rygbi Cymru

  rygbi

  Mae Carfan Cymru wedi bod am dro i gopa'r Wyddfa heddiw - Rhan o'u paratoadau cyn y gêm yn erbyn RGC ddydd Gwener?

 9. Teyrngedau i Irfon Williams

  BBC Cymru Fyw

  Wrth roi teyrnged i'w gwr, dywedodd gwraig Irfon Williams, Rebecca, ei fod wedi "wynebu ei salwch gyda dewrder ag urddas."

  Ychwanegodd nad oedd byth yn cwyno am ei sefyllfa ac fe "ddefnyddiodd ei sefyllfa i fod o gymorth i eraill".

  "Gwthiodd ei gorff i'w ffiniau er mwyn derbyn unrhyw driniaeth fyddai'n prynu cymaint o amser ag oedd yn bosib," meddai.

  "Roedd pob eiliad yn cyfrif i Irfon oedd yn llawn bywyd ag i unrhyw un oedd yn ei adnabod roedd Irfon yn gymaint o hwyl pan roedd o gwmpas."

  teulu irfon wiliiams
  Image caption: Roedd Irfon yn briod â Rebecca, ac yn dad i bump o blant
 10. Gwerthfawrogi gwirfoddolwyr

  Eisteddfod yr Urdd

  Cyhoeddodd Prif Weithredwr yr Urdd y bydd y mudiad yn cynnal noson wobrwyo genedlaethol yn 2018 i gydnabod gwaith gwirfoddolwyr y mudiad.

  Dywedodd Sioned Hughes na fyddai'r Urdd yn gallu bodoli fel mudiad oni bai am eu cyfraniad gwerthfawr dros y blynyddoedd.

  Bydd y seremoni yn cael ei chynnal yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr 2018, a daeth y syniad yn sgil Sgwrs yr Urdd 2022 y mae'r prif weithredwr yn ei chynnal ar hyn o bryd.

  Elan a Niamh, o Ysgol Garth Olwg, Efailisaf: Dwy o wirfoddolwyr yr Urdd yn ystod yr Eisteddfod
  Image caption: Elan a Niamh, o Ysgol Garth Olwg, Efailisaf: Dwy o wirfoddolwyr yr Urdd yn ystod yr Eisteddfod
 11. Uwch Gynghrair Cymru'n 'fwy proffesiynol' wrth ddathlu'r 25?

  Chwaraeon BBC Cymru

  Nos Sadwrn bydd Caerdydd yn llwyfannu un o'r gemau mwyaf yng nghalendr pêl-droed y byd i goroni blwyddyn fythgofiadwy i'r gamp yng Nghymru.

  Mae llawer o sylw wedi cael ei roi i'r ffeinal rhwng Juventus a Real Madrid tra bod proffil y tîm cenedlaethol wedi cynyddu wedi pencampwriaeth Euro 2016.

  Un digwyddiad pwysig arall yn y byd pêl-droed yng Nghymru eleni yw pen-blwydd Uwch Gynghrair Cymru yn 25 oed.

  pel-droed
 12. Cyhoeddi enillydd y Fedal Ddrama

  Eisteddfod yr Urdd

  Mared Llywelyn Williams, sydd yn 24 oed ac yn wreiddiol o Forfa Nefyn, yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái yn 2017.

  Mae gwaith buddugol Mared ‘Lôn Terfyn’ o dan y ffug enw ‘Dwnad’, yn mynd i’r afael â byd sy’n llawn tensiynau bregus gwleidyddol.

  Mae Mared ar hyn o bryd yn gweithio i Wasanaeth Llyfrgelloedd Gwynedd yn Nefyn. Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd mewn Cymraeg ac Astudiaethau Theatr, cyn mynd ymlaen i wneud M.A Ysgrifennu Creadigol yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth.

  Llongyfarchiadau mawr iddi!

  mared
 13. Dedfrydu dyn am ladd cath

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn-gogydd wedi ei ddedfrydu am ladd cath wyllt mewn cegin gwesty yn Sir Conwy.

  Roedd Dylan Marcus Edwards, 50 oed o Lanrwst, eisoes wedi pledio'n euog i achosi dioddefaint diangen i'r anifail yng Ngwesty'r Royal Oak ym Metws-y-Coed. Clywodd y llys ei fod wedi rhoi'r gath mewn bag a'i tharo gyda darn o bren.

  Cafodd ddedfryd o 18 wythnos yn y carchar, wedi ei ohirio am ddwy flynedd.

  royal oak
 14. Edmygu gwaith y cystadleuwyr celf

  Eisteddfod yr Urdd

  Yng nghanol yr holl ganu, adrodd a dawnsio, mae'n hawdd weithiau anghofio'r gwaith celf sydd yn cael ei arddangos yn y babell Celf, Dylunio a Thechnoleg.

  Ond fel mae'r gŵr yma'n tystio, mae'r safon eleni yn eithriadol o uchel.

  celf
 15. Bwrdd Iechyd yn cofio Irfon Williams

  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

  Dywedodd Dr Peter Higson a Gary Doherty, cadeirydd a phrif weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Roedd Irfon Williams, oedd yn gweithio yn Ysbyty Gwynedd fel nyrs a rheolwr Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc, yn gydweithiwr gwerthfawr fydd yn cael ei gofio am ei ddewrder a'i agwedd benderfynol at fyw bywyd yn llawn.

  "Fe wnaeth Irfon gyfraniad anferth i gael cleifion i ymwneud mwy gyda'u triniaeth a hybu iechyd meddwl i bawb.

  irfon
 16. Thema Cydraddoldeb yn Neges Ewyllys Da yr Urdd 2017

  Eisteddfod yr Urdd

  Cydraddoldeb a hawliau Pobl Ifanc yw thema Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd eleni.

  Dyma'r tro cyntaf i'r neges gael ei chreu gan Fwrdd Syr IfanC, fforwm genedlaethol yr Urdd i aelodau rhwng 16 a 25.

  Bydd y neges yn cael ei chyflwyno gan Ethan Williams a Siwan Dafydd o'r Bwrdd ar brif lwyfan yr eisteddfod ym Mhen-y-bont am 14:35 heddiw.

  Neges
  Image caption: Ethan Williams o Fwrdd Syr IfanC
 17. Arwydd tairieithog?

  Twitter

  Wrth i ddinas Caerdydd baratoi at rowndiau terfynol Cynghrair y Pencampwyr yr wythnos yma, mae arwyddion wedi dechrau ymddangos i ddweud pa strydoedd a llwybrau fydd ar gau.

  Ond tybed ydy rhai o'r arwyddion angen golwg arall......??

  View more on twitter