a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr

  BBC Cymru Fyw

  Fe fyddwn ni yn ôl am 08:00 fory gyda'r diweddaraf o faes yr Eisteddfod a gweddill newyddion y dydd.

  Hwyl fawr

 2. Cyngor Conwy: Dim cabinet eto

  BBC Cymru Fyw

  Mae arweinydd Cyngor Conwy wedi dweud nad ydy o wedi llwyddo i benodi cabinet i redeg yr awdurdod eto.

  Does dim un plaid yn rheoli'r cyngor wedi canlyniad yr etholiadau llywodraeth leol.

  Heddiw mae'r cynghorydd Plaid Cymru, Gareth Jones, sydd wedi ei ddewis yn arweinydd y Cyngor, wedi apelio am y tro olaf i gynghorwyr annibynnol i fod yn rhan o'r cabinet.

 3. 'Profiad hyfryd' dod yn ôl medd enillydd y Gadair

  Eisteddfod yr Urdd

  Wedi'r seremoni dywedodd Gwynfor Dafydd ei fod yn falch ennill y gadair yn ei ardal leol: "O'dd e'n brofiad hyfryd cael bod yma yn fy ardal leol hefyd.

  "Mae'n anodd credu, roeddwn i yma rhyw flwyddyn a hanner yn ôl yn ysgrifennu'r cywydd croeso gyda Mererid Hopwood, a hi oedd yn cyrchu heddi."

  Dywedodd hefyd fod criw o Ysgol Uwchradd Llanhari, sef ei gyn ysgol, yno.

  "Maen nhw wedi gwneud yn wych.

  "Maen nhw wedi cael 23 o gystadlaethau trwyddo, sydd erioed wedi digwydd o'r blaen felly dwi'n falch iawn o gael eu cynrychioli nhw yn y steddfod."

  Gwynfor
 4. Ysbrydoli merched i chwarae pêl-droed

  BBC Cymru Fyw

  Mae rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr y merched gael ei chynnal yng Nghaerdydd heno.

  Gobaith Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru yw cael 20,000 o ferched i fod yn chwarae pêl-droed yng Nghymru erbyn 2024.

  Mae twf wedi bod ym mhoblogrwydd y gêm yn y blynyddoedd diwethaf gyda llwyddiant chwaraewyr fel Jess Fishlock yn codi proffil.

  Bydd y gic gyntaf rhwng Lyon a Paris Saint Germain am 19:45.

  Pel droed
 5. Menyw wedi marw ar ôl cael ei tharo gan drên

  BBC Cymru Fyw

  Mae menyw wedi marw ar ôl cael ei tharo gan drên yn Rhondda Cynon Taf. Dywedodd Heddlu Trafnidiaeth Prydain nad yw'r digwyddiad yn cael ei drin fel un amheus.

  Mae'r digwyddiad wedi golygu bod oedi ar y gwasanaethau trên rhwng canol Caerdydd a Phen-y-bont.

  Mae nifer o drenau yn cael eu ailgyfeirio trwy Fro Morgannwg.

 6. Gêm rygbi rhwng Tonga a Chymru yn fyw ar S4C

  S4C

  Bydd y gêm rygbi rhwng Tonga a Chymru yn cael ei darlledu yn fyw ar S4C.

  Gêm taith yr haf y tîm cenedlaethol yw hon ond bydd angen codi yn gynnar i'w gweld am y bydd yn cael ei dangos am 6.15 y bore 16 Mehefin.

  Bydd y gêm yn cael ei chynnal yn stadiwm Eden Park, Auckland, Seland Newydd.

 7. Galw am gynyddu addysg Gymraeg yn Sir Pen-y-bont

  BBC Cymru Fyw

  Dylai Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr weithredu ar frys i wella darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir, yn ôl Mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg.

  Gydag Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ymweld â'r ardal yr wythnos hon, mae'r mudiad yn dweud nad yw'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ddigon da, am nad oes ysgolion Cymraeg mewn rhannau o'r sir.

  Mae'r Cyngor yn dweud eu bod yn cynnal adolygiad o'r ddarpariaeth addysg ar draws y sir ar hyn o bryd.

  ysgol llangynwyd
  Image caption: Ysgol Gyfun Llangynwyd yw'r unig ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y sir
 8. Pôl piniwn: Awgrymu bod Llafur yn ymestyn eu mantais

  ITV Cymru

  Mae'r pôl piniwn diweddaraf gan gwmni YouGov yn awgrymu fod Llafur wedi ymestyn eu mantais ar y Ceidwadwyr yng Nghymru.

  Mae polau piniwn eraill wedi awgrymu bod y Ceidwadwyr ar y blaen ond mae'r un yma yn dangos fod cefnogaeth Llafur wedi cynyddu dau bwynt i 46%, gyda'r Ceidwadwyr un yn uwch ar 35%.

  Roedd Plaid Cymru ar 8%, y Democratiaid Rhyddfrydol ar 5%, ac UKIP hefyd ar 5%.

 9. Gwynfor Dafydd yn cipio'r Gadair eto

  Eisteddfod yr Urdd

  Enillydd seremoni'r Cadeirio yw Gwynfor Dafydd.

  Mae'n dod yn wreiddiol o Donyrefail ac mae'n cipio'r wobr am yr ail flwyddyn yn olynol.

  Mae'n fyfyriwr yng Ngholeg yr Iesu, Caergrawnt.

  Mae'r gadair yn cael ei chyflwyno i'r Prifardd am gyfansoddi cerdd gaeth neu rydd, heb fod dros 100 llinell ar y testun 'Yr Arwr' neu 'Yr Arwres'.

  Beirniaid y gystadleuaeth y tro yma oedd Aneirin Karadog a Rhys Iorwerth.

  Dywedodd Aneirin Karadog bod y gwaith yn "hoelio sylw" o'r cychwyn cyntaf ac wedi'i seilio ar y ffilm I, Daniel Blake.

  "..drwy ei allu i’n llorio â’i linellau ac i gynnal y safon o’r dechrau i’r diwedd, rydym yn argyhoeddedig fod hon yn gerdd sy’n sefyll ar ei thraed ei hun.

  “O ran aeddfedrwydd y dweud, roedd gwaith yr enillydd ben ac ysgwydd uwch ben pawb arall yn y gystadleuaeth.”

  Gwynfor Dafydd
 10. Mascot y rownd derfynol yn Gymro naw oed

  Wales Online

  Mae bachgen naw oed wedi cyffroi yn lân am y bydd yn fascot yn ystod y gêm bêl droed yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr ddydd Sadwrn.

  Ond mae'n cyfaddef ei fod yn edrych ymlaen at gyfarfod ei hoff chwaraewr Cristiano Ronaldo yn fwy na'r Cymro o Gaerdydd, Gareth Bale.

  Un o noddwyr y bencampwriaeth, Mastercard, sydd wedi rhoi'r wobr i Charlie Davies o Bort Talbot.

 11. Gêm gardiau newydd

  Eisteddfod yr Urdd

  Ym mhabell Llywodraeth Cymru heddiw, roedd sesiwn ryngweithiol gyda’r cartwnydd Huw Aaron, awdur a dylunydd gêm gardiau newydd ‘Cardiau Brwydro – Chwedlau Cymru’.

  Roedd cyfle i gwrdd â’r cymeriadau, brwydro yn erbyn chwaraewyr eraill a gweld Huw Aaron wrth ei waith.

  Huw Aaron
  Image caption: Huw Aaron
  Cardiau Brwydro – Chwedlau Cymr
  Image caption: Cardiau Brwydro – Chwedlau Cymru
 12. Cei Connah: Arestio ail berson ar amheuaeth o lofruddio

  BBC Cymru Fyw

  Mae ail berson wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddio wedi i ddyn ifanc farw ar ôl cael ei drywanu yn Sir y Fflint.

  Bu farw Matthew James Cassidy, 19 o Lannau Mersi, yn y digwyddiad yng Nghei Connah ddydd Llun.

  Mae Heddlu Gogledd Cymru nawr wedi arestio dyn 18 yng Nglannau Mersi ar amheuaeth o lofruddio ac mae'n cael ei holi yn Llanelwy.

  Arestio
 13. Darganfod ceffylau marw mewn ffos

  RSPCA Cymru

  Mae pump o geffylau marw wedi eu darganfod mewn ffos.

  Fe ddaeth swyddog yr heddlu o hyd iddyn nhw ym Mhentyrch, ger Caerdydd, ddydd Sadwrn gyda phâr o esgidiau rhedeg gerllaw.

  Mae'r RSPCA yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu gyda nhw.

 14. Cyhoeddi enillwyr Gwobr Tir na n-Og

  Cyngor Llyfrau Cymru

  Luned Aaron a Manon Steffan Ros yw enillwyr Gobrau Tir na n-Og 2017.

  Cafodd y ddwy eu gwobrwyo ar brif lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen-y-bont

  Dyma'r trydydd tro i Manon Steffan Ros gipio'r wobr, gyda'i nofel "Pluen" tra bod Luned Emyr yn ennill gyda'i llyfr "ABC Byd Natur" am y tro cyntaf.

  GWobr Tir na Nog
  Image caption: Luned Aaron
 15. Trafod Brexit ar y Maes

  Eisteddfod yr Urdd

  Yn tipi Syr Ifanc yn y Pentre' ar y Maes heddiw roedd trafodaeth fywiog am Brexit a'i effeithiau posib ar Gymru, gydag arbenigwyr a'r cyhoedd yn codi cwestiynnau trafod am effeithiau'r newidiadau fydd yn dod wedi Brexit.

  sgwrs
 16. Y Cymro cyntaf i ennill Cwpan Ewrop

  BBC Sport Wales

  Gyda'r holl drafod am orchestion Gareth Bale i Real Madrid ar benwythnos ffeinal Cynghrair y Pencampwyr, pwy sy'n cofio beth oedd enw'r Cymro cyntaf i guro Cwpan Ewrop fel yr oedd yn cael ei galw'n y gorffenol?

  Do - fe lwyddodd Joey Jones o Landudno guro'r gwpan ddwywaith gyda Lerpwl - ac mae'n hel atgofion am y profiad yn y fideo yma gan BBC Sport Wales.

  View more on twitter
 17. Plant yn wynebu gormod o straen yn yr ysgol medd Martyn Geraint

  Golwg 360

  Mae Llywydd y dydd, Martyn Geraint yn dweud bod plant Cymru dan ormod o bwysau yn yr ysgol.

  Dywedodd wrth Golwg 360 bod rhai efallai yn colli'r cyfle i gystadlu yn yr Urdd am eu bod yn canolbwyntio ar eu gwaith ysgol.

  Ond mae'n gobeithio bydd y cwricwlwm newydd yn cynnig mwy o gyfleoedd creadigol i ddisgyblion.

  Martyn
 18. Dyn wedi torri mewn i stadiwm rygbi

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae yna gyfyngiadau mynd a dod i mewn i Barc Y Scarlets heddiw ar ôl i ddyn 19 oed dorri mewn i'r stadiwm yn ystod oriau man y bore. Mae'r dyn yn y ddalfa.

  Yn ôl yr Heddlu fe fydd y cyfyngiadau yn eu lle nes bod swyddogion yn fodlon eu bod wedi cynnal ymchwiliad llawn o'r safle.

 19. Dynes wedi marw ger llyn yng Ngwynedd

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod dynes ifanc wedi marw yn y Friog yn ne Gwynedd brynhawn ddoe.

  Bu farw'r ddynes o Sir Stafford mewn damwain ger y Llyn Glas ac mae'r crwner wedi ei hysbysu am y farwolaeth.

  Dywedodd y Rhingyll Helen Gallop o Swyddfa Heddlu Dolgellau nad oedd y Llyn Glas yn lle diogel i nofio ynddo na chwarae o'i gwmpas ac roedd yr heddlu'n cynghori pobl i gadw draw.