a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
  3. Cwestiynau Amserol
  4. Dadl y Ceidwadwyr: tai
  5. Dadl Plaid Cymru: incwm ffermydd
  6. Dadl Plaid Cymru: y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd
  7. Dadl Fer: Datrys prinder tai Cymru