a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Mercher am 08:00.

 2. Datblygiad canol dinas Abertawe 'gam yn agosach'

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynlluniau gwerth miliynau o bunnoedd i drawsnewid canol Abertawe gam yn agosach medd cyngor y ddinas.

  Mae cais cynllunio amlinellol wedi ei gymeradwyo i ddatblygu ardal i'r gogledd a'r de o Ffordd Ystumllwynarth.

  Ymysg y cynlluniau mae adeiladu arena ddigidol a chanolfan gynhadledd i'r de o'r ffordd, yn ogystal â maes parcio aml lawr newydd a gwesty 13 llawr.

  Y bwriad yn yr ardal ogleddol yw agor rhagor o siopau, tai bwyta ac ardaloedd cyhoeddus newydd ar hen safle canolfan Dewi Sant.

 3. Undeb yn pryderu am swyddi ym Mhrifysgol Bangor

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn adrodd bod undeb gweithwyr yn dweud bod penaethiaid Prifysgol Bangor eisiau i staff ystyried toriad o 10% yn eu cyflog.

  Mae'r Daily Post hefyd yn adrodd bod y Brifysgol angen arbed £8.5m gyda 170 o swyddi dan fygythiad.

  Dywedodd Prifysgol Bangor wrth y Daily Post: Ers rai misoedd, mae Prifysgol Bangor wedi bod yn cynnal arolwg eang o'i gweithgareddau er mwyn ymateb i'r newidiadau a ddaw yn ystod y blynyddoedd nesaf, ac er mwyn delio â heriau ariannol sylweddol.

  Prifysgol Bangor
 4. Paul Corn yn symud i Sgandinafia

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae'r chwaraewr corn Paul Hughes, sy'n wyneb cyfarwydd yn ystod seremonïau'r Eisteddfod Genedlaethol, yn gadael Cymru am Norwy.

  Bu'n siarad am ei rwystredigaeth gyda'r diffyg cefnogaeth a pharch sydd 'na i fandiau pres yng Nghymru, ac am yr angen i ddenu mwy o bobl ifanc i ymgymryd â'r grefft.

  Paul Hughes
 5. Achub gwersyllwyr o afon yng Ngwynedd

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau bod dau wersyllwr wedi cael eu hachub ar lan afon yn y Waunfawr ger Caernarfon bore ma.

  Roedd y ddau berson yn gwersylla ar dir ar lan afon Glyn, cyn i'r ddau fynd i drafferthion wrth i lefel y dŵr godi oherwydd y glaw trwm.

  Fe gafodd y Gwasanaeth tan, Ambiwlans a'r Heddlu eu galw i'r digwyddiad. Ni chafodd neb ei hanafu yn ystod yr ymdrech achub.

 6. Gemau 'anghyfforddus' i Gymru

  BBC Sport Wales

  Yn ôl hyfforddwr taith Cymru'r haf hwn, Robin McBryde, bydd rhaid i'r chwaraewyr fod yn barod am "brawf anferth" yn eu dwy gêm.

  Mae adran chwaraeon y BBC yn adrodd ar sylwadau McBryde wrth i'r garfan baratoi am y gemau yn erbyn Tonga a Samoa.

  Robin McBryde
 7. Gwrthdrawiad Casnewydd: Cyhoeddi enw dynes fu farw

  BBC Cymru Fyw

  Mae Heddlu Gwent wedi cyhoeddi enw menyw 70 oed a fu farw yn dilyn gwrthdrawiad yng Nghasnewydd.

  Bu farw Christine Rowe o ardal Casnewydd ar ôl i ddau gerbyd fod mewn gwrthdrawiad am tua 19:00 neithiwr ar Heol Cas-gwent, ger Parc Beechwood.

  Cafodd dyn ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

 8. Papurau radical Aberdâr

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Gyda dyfodiad yr oes ddigidol a phroblemau diweddar bapur newydd Y Cymro, mae 'na bwysau ar y wasg Gymraeg a Chymreig i oroesi.

  Mae Cymru Fyw yn edrych ar ddylanwad rhai o bapurau Cymraeg y cymoedd fu'n allweddol yn sefydlu syniadau chwyldroadol a heriol, yn ogystal â hawliau gweithwyr adeg y chwyldro diwydiannol.

  Rhifyn o'r papur 'Tarian y Gweithiwr' o 1875
  Image caption: Rhifyn o'r papur 'Tarian y Gweithiwr' o 1875
 9. Ymchwilio i lygredd afon

  Cyfoeth Naturiol Cymru

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn credu eu bod wedi canfod tarddiad y llygredd yn ardal Llanbedr Pont Steffan.

  View more on twitter
 10. Radio Cymru'n cynorthwyo dysgwyr

  BBC Radio Cymru

  Mae gwefan Radio Cymru yn helpu dysgwyr Cymraeg gyda chasglaid o eirfa sydd wedi bod yn amlwg ar y tonfeddi dros yr wythnosau diwethaf.

  Yn y blog diweddaraf, mae'r geirfa yn dod o raglenni rhwng 20 a 26 Mai.

 11. Llangefni: Neges yr Heddlu wedi gweithio

  Daily Post

  Yn ôl y Daily Post fe wnaeth neges gan Heddlu'r Gogledd i bobl ifanc Llangefni i gadw i ffwrdd o ganol y dref yn dilyn adroddiadau o ymddygiad wrth gymdeithasol weithio.

  Nid oedd rhaid i'r Heddlu wneud gorchmynion gorfodol ar unrhyw un o'r bobl ifanc gan fod y neges gyhoeddus wedi gweithio a'r bobl ifanc wedi cadw draw yn dilyn y cyhoeddiad.

  Heddlu
 12. Lloegr yn gosod nod o 311

  Twitter

  Yng Nghaerdydd heddiw mae tîm criced Lloegr yn herio Seland Newydd ym Mhencampwriaeth Pencampwyr yr ICC.

  Lloegr oedd y cyntaf i fatio, ac mae'r batiad newydd ddod i ben ar 310 wedi 49.3 pelawd.

  View more on twitter
 13. Map boced newydd i bobl Port

  Cambrian News

  Yn ôl y Cambrian News, bydd ymwelwyr i Borthmadog yn derbyn map boced newydd er mwyn hwyluso eu profiad o fynd o amgylch y dref.

  Bydd aelodau o grwp partneriaeth can tref Porthmadog yn dosbarthu'r mapiau i fusnesau lleol er mwyn i ymwelwyr gael gafael arnyn nhw'n rhwydd.

  Porthmadog