a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Pryder am 'anhrefn traffig' yn Llanbedr Pont Steffan

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd fod masnachwyr yn Llanbedr Pont Steffan yn poeni y gallai eu busnesau ddioddef wedi i folardiau gael eu gosod ar Stryd y Coleg mewn ymdrech i atal pobl rhag parcio'n anghyfreithlon.

Mae Cyngor Ceredigion wedi amddiffyn y mesur, gan ddweud fod palmentydd Stryd y Coleg a Stryd y Bont yn cael eu difrodi gan gerbydau'n parcio arnyn nhw.

Ond mae perchnogion busnes yn dweud y bydd y pyst yn effeithio ar allu lorïau i ddod a nwyddau atyn nhw.

traffig Llanbedr Pont Steffan
Google

Merch wedi'i tharo gan gerbyd yng Nghaerdydd

Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu'n dweud bod merch wedi ei chymryd i'r ysbyty wedi iddi gael ei tharo gan gerbyd yng Nghaerdydd.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar Heol Ddwyreiniol y Bontfaen am tua 15:50 heddiw.

Mae'r ferch wedi'i chludo i'r ysbyty gydag anafiadau i'w phen, ac mae'r ffordd ynghau tra bo'r heddlu'n ymchwilio i'r digwyddiad.

Caerdydd
BBC

Cymru’n 'byw ar atgofion Euro 2016 yn rhy hir'

Golwg 360

Mae Malcolm Allen wedi bod yn siarad â gwefan Golwg 360 cyn y gêm rhwng Cymru a Serbia nos Sul.

Yn ôl cyn ymosodwr Cymru, mae'r tîm yn dal i chwilio am ganlyniad a pherfformiad a fydd yn ail-danio'r ymgyrch i gyrraedd Cwpan y Byd 2018 yn Rwsia.

Mae'n dweud hefyd bod Cymru "wedi bod yn byw ar atgofion Ewro 2016 yn rhy hir".

Uchafbwyntiau'r Llewod heno ar S4C

S4C

Colli o 22-16 wnaeth Y Llewod yn erbyn y Blues yn ail gêm eu taith yn Seland Newydd.

Os na lwyddoch chi i wylio'r gêm yn fyw y bore 'ma, mae cyfle i chi wylio'r uchafbwyntiau a'r isafbwyntiau ar S4C heno.

View more on twitter

Gwrthdrawiad angheuol: Dyn yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 34 oed wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o achosi marwolaeth dynes 70 oed mewn gwrthdrawiad yng Nghasnewydd.

Bu farw Christine Rowe yn y gwrthdrawiad rhwng car Vauxhall Zafira a fan nos Lun.

Mae Ryan Reardon wedi'i gyhuddo o achosi marwolaeth ac anafiadau difridol trwy yrru'n beryglus, ac o beidio stopio yn dilyn gwrthdrawiad.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa i ymddangos yn Llys y Goron Casnewydd fis nesaf.

Christine Rowe
Heddlu Gwent

Pupur a Halen yn ôl ar Radio Cymru

BBC Radio Cymru

Mae’r gyfres ddychan Pupur a Halen - un o glasuron Radio Cymru yn y 70au a’r 80au gyda sgetshis a chaneuon digri - yn dychwelyd i’r orsaf gyda dwy raglen arbennig fel rhan o ddathliadau’r orsaf yn 40 oed eleni.

Fe fydd cyfle i wrandawyr ail-gydio yn hanes Ifan Hendri “at your sevice”, Quintin a Myfanwy, a Doris a Glad, oedd yn edmygwyr mawr o Siarl “lovely boy”.

Bydd Pupur a Helen yn cael ei darlledu ddydd Gwener, Mehefin 16 a 23 am 12:30, ac yn ogystal â dau o’r actorion gwreiddiol, Falmai Jones a Dyfan Roberts, mae rhai o’r sgriptwyr a fu’n rhan o’r cyfresi cynnar wedi bod yn hogi eu pensiliau hefyd.

Ydych chi'n dal i ystyried dros bwy i bleidleisio?

BBC Cymru Fyw

Dim llawer o newid yn arolwg olaf ITV Cymru

Etholiad Cyffredinol 2017

Bale yn o'r sêr yn y Celtic Manor

South Wales Argus

Bydd Gareth Bale yn ymuno ag enwogion eraill yn nhwrnament golff y sêr yng ngwesty'r Celtic Manor ym mis Gorffennaf, medd y South Wales Argus.

Ag yntau newydd ennill Cynghrair y Pencampwyr gyda Real Madrid dros y penwythnos, bydd yn ymuno â Syr Gareth Edwards, y cyflwynydd Gethin Jones, y comedïwr Rob Brydon ac eraill ar gyfer y gystadleuaeth ar 1-2 Gorffennaf.

Bale
BBC

Y glaw yn lledu tua’r dwyrain

Tywydd, BBC Cymru

Gwennan Evans sydd â'r tywydd ar gyfer gweddill y prynhawn a dros nos: "Mae’r glaw wedi cyrraedd Sir Benfro erbyn hyn a bydd yn lledu tua’r dwyrain yn ystod gweddill y prynhawn, heno a dros nos.

"Bydd y gwynt yn codi hefyd. Y tymheredd uchaf yn 17C."

Jonathan Williams yn ymestyn ei gytundeb

BBC Camp Lawn

Achubiaeth am y tro i wasanaeth bws o'r gorllewin

Wales Online

Mae gwasanaeth bws sy'n cysylltu Ceredigion a Chaerfyrddin gyda dwy o'n dinasoedd wedi ei achub am y tro, medd Wales Online.

Roedd hi'n debygol y byddai gwasanaeth T1C Traws Cymru'n dod i ben ddiwedd y mis, wedi i First Cymru gyhoeddi y byddai'n dod i ben ar 3 Mehefin.

Nawr, mae'n ymddangos y bydd y gwasanaeth sy'n darparu cludiant i Abertawe a Caerdydd yn parhau am chwe mis arall o leiaf.

bws
BBC

Cwtsh i fabanod Caerdydd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae Hilary Johnston o Gaerdydd wedi treulio ei bywyd yn helpu eraill. Y flwyddyn ddiwetha' fe sefydlodd elusen, y cyntaf o'i math yng Nghymru, i helpu teuluoedd a'u babanod yng Nghaerdydd. Mae'n dweud ei hanes ar wefan Cylchgrawn BBC Cymru Fyw.

Basged baban
BBC

Arestio dyn wedi dau ladrad arfog yng Nghasnewydd

Heddlu Gwent

Mae dyn wedi ei arestio ar amheuaeth o ddau ladrad arfog yn dilyn digwyddiad yng Nghasnewydd.

Mae ardal o gwmpas Clos Amwythig yn y ddinas yn dal ynghau i'r cyhoeddi wedi i'r heddlu geisio cyfathrebu â dyn yn un o'r fflatiau yno.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu mai'r flaenoriaeth oedd cadw'r cyhoedd yn ddiogel: "Fe ymatebodd swyddogion yn gyflym ac yn effeithiol er mwyn dal y dyn a sicrhau nad oedd perygl i'r gymuned leol.

"Hoffwn ddiolch i'r cyhoedd am eu cefnogaeth a'u hamynedd tra bo swyddogion cynnal eu hymoliadau."

Casnewydd
BBC

Casnewydd yn arwyddo Matt Dolan

Clwb Pêl-droed Casnewydd

Mae Clwb Pêl-droed Casnewydd wedi arwyddo'r chwaraewr canol-cae, Matt Dolan o Yeovil ar gytundeb dwy flynedd.

Mae'r chwaraewr 24 oed wedi treulio'r ddwy flynedd ddiwethaf gyda'r clwb o dde Lloegr, gan ymddangos fwy na 70 o weithiau.

Dywedodd rheolwr Casnewydd, Mike Flynn ei fod yn "gyffrous iawn am gael Matty i mewn - roedd yn un o fy mhrif dargedau yr haf yma".

Matt Dolan
Rex Features

Heddlu Dyfed Powys 'yn bryderus' am les dyn

Heddlu Dyfed Powys

Mae heddlu Dyfed Powys yn dweud eu bod yn bryderus am les dyn 20 oed o Gil-maen yn Sir Benfro, gafodd ei weld ddiwethaf yn ardal The Green yn Noc Penfro am 17:15 ddoe.

Mae Jack John yn cael ei ddisgrifio fel dyn 6 troedfedd 4 modfedd o daldra, yn gwisgo crys-t glas, jins glas tywyll a sgidie Converse.

Fe ddylai unrhyw un sydd â gwybodaeth alw'r heddlu ar 101.

dyn ar goll
Heddlu Dyfed Powys

Cau lonydd ar yr M4 wedi i ddisel lifo i'r ffordd

Traffig Cymru

Mae dwy lôn o'r M4 i gyfeiriad y gorllewin wedi eu cau ger Casnewydd wedi i ddisel lifo i'r ffordd yn dilyn gwrthdrawiad.

Cafodd criwiau tân eu galw wedi'r gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd rhwng cyffyrdd 24 a 25 tua 12:40.

Mae'n ymddangos bod traffig yn symud yn araf wrth i wasanaethau ddelio â'r digwyddiad. .

View more on twitter
disel
Traffig Cymru

Ysgol Gatholig newydd i'r Rhyl 'gam yn agosach'

News North Wales

Mae cynlluniau i sefydlu ysgol 3-16 Gatholig newydd sbon yn y Rhyl 'gam yn achosach', medd News North Wales.

Cytunodd aelodau o gabinet Cyngor Sir Ddinbych i gau Ysgol gynradd Mair ac ysgol uwchradd Edwards Jones er mwyn sefydlu ysgol newydd ar 1 Medi 2019.

Bydd Nodyn Statuol ync ael ei gyhoeddi ar 20 Mehefin, a bydd gan bobl 28 diwrnod i leisio unrhyw wrthwynebiadau ffurfiol i'r cynllun.

Callum Paterson yn ymuno â'r Adar Gleision

BBC Camp Lawn

Luned Aaron a chefndir ei llyfr

Cyngor Llyfrau Cymru

Cyhoeddwyd yn Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont yr wythnos diwethaf mai Luned Aaron a Manon Steffan Ros oedd enillwyr Gwobrau Tir na-nOg 2017.

Yn y fideo yma, mae Luned Aaron yn disgrifio cefndir ei llyfr ABC Byd Natur.

View more on twitter

Manny Smith yn dychwelyd i'r Cae Ras

Clwb Pêl-droed Wrecsam

Mae Clwb Pêl-droed Wrecsam wedi cadarnhau eu bod wedi ailarwyddo Manny Smith ar gytundeb dwy flynedd wedi iddo gael ei ryddhau gan Gateshead.

Fe wnaeth yr amddiffynnwr 28 oed ymuno â Wrecsam gyntaf yn 2014, ac ef oedd chwaraewr y flwyddyn yn ei dymor cyntaf gyda'r clwb, ond fe ymunodd â Gateshead yr haf diwethaf ar ôl i'r clwb o Gymru beidio cynnig cytundeb newydd iddo.

Manny Smith
BBC

Tai ac amaeth ar agenda'r Cyfarfod Llawn

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Anghenion tai'r dyfodol a'r diwydiant amaeth wedi Brexit yw rhai o'r pynciau fydd dan sylw yn y Siambr yn ystod Cyfarfod Llawn y Cynulliad Cenedlaethol heddiw.

Gallwch gael y diweddara o'r cyfarfod ar lif Senedd Fyw o 13:30 ymlaen.

View more on twitter

Cymru 'angen arwr arall'

BBC Sport Wales

Mae cyn-seren Cymru Ian Rush wedi dweud bod angen i'r tîm cenedlaethol gael cynllun gwahanol i'r arfer i drechu Serbia, a hynny oherwydd absenoldeb Gareth Bale.

Mae carfan Chris Coleman yn wynebu'r tîm ar dop Grŵp D nos Sul heb Bale na'r amddiffynnwr Neil Taylor am eu bod wedi'u gwahardd.

Dywedodd Rush - prif sgoriwr Cymru erioed - bod angen "arwr arall" ar y Cymry yn Belgrade.

Gareth Bale
Huw Evans Picture Agency

Taro'r Post: Diwrnod ola'r ymgyrchu

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae Taro'r Post ar fin dechrau ar BBC Radio Cymru, ac mae Garry Owen yn gofyn am y pynciau sy'n bwysig i chi ddiwrnod cyn i'r gorsafoedd pleidleisio agor yn yr etholiad cyffredinol.

Taro'r Post rhwng 13:00 a 14:00

View more on twitter

Carfan Cymru'n ymarfer cyn herio Serbia

BBC Camp Lawn

Rhwng y wawr a'r machlud

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae Mwslimiaid ar draws Cymru wrthi'n cymryd rhan yn yr ŵyl Islamaidd, Ramadan. Fe fydd pobl yn ymprydio rhwng toriad gwawr a machlud haul, gan nodi'r adeg y cafodd llyfr y Qur'an ei ddatgelu i'r proffwyd Muhammad.

Mae adran gylchgrawn Cymru Fyw wedi bod yn siarad â dwy ferch ifanc o Gaerdydd, Arooj Kahn a Sara Yassine, am bwysigrwydd yr ŵyl.

Arooj Kahn a Sara Yassine
BBC

Teyrngedau i fab 'gofalgar, meddylgar a chariadus'

Daily Post

Mae'r Daily Post wedi cyhoeddi teyrnged i Matthew Cassidy, gafodd ei ladd yng Nghei Connah fis diwethaf.

Cafodd Mr Cassidy o Lerpwl ei drywannu ar 29 Mai ac mae'r ymchwiliad i'w farwolaeth yn parhau.

Dywedodd ei deulu bod hon yn "golled drasig a fydd yn aros yn ein calonnau a'n meddyliau".

"Roedd Matthew yn fab, brawd, ŵyr, nai a chefnder doniol, gofalgar, meddylgar a chariadus a fydd yn cael ei gofio fel rhywun a oedd yn ffyddlon i bawb oedd yn bwysig iddo."

Matthew Cassidy
BBC

Seremoni arbennig er cof am arwr y Rhyfel Mawr

BBC Cymru Fyw

Bydd tref Amlwch yn cynnal seremoni arbennig i gofnodi'r unig berson o'r dref i dderbyn medal Croes Fictoria.

Fe wnaeth y morwr, William Williams dderbyn y fedal am ei ran wrth suddo llong danfor Almaenig yn y Rhyfel Byd Cyntaf ar 7 Mehefin 1917.

Fe fydd cofeb yn cael ei dadorchuddio yn Amlwch, Ynys Môn, ddydd Mercher yn nodi 100 mlynedd ers y digwyddiad.

Croes Fictoria
Teulu William Williams

Y Theatr Genedlaethol yn gobeithio am lwyddiant

Theatr Genedlaethol Cymru

Mae Theatr Genedlaethol Cymru'n gobeithio am lwyddiant mewn seremoni yn Llundain am waith y tîm rheoli llwyfan yn eu cynhyrchiad diweddar o Macbeth.

View more on twitter

'Digwyddiad' Casnewydd yn parhau fel rhan o ymchwiliad lladradau

Heddlu Gwent

Mae swyddogion o Heddlu Gwent yn parhau i ddelio â digwyddiad yng Nghasnewydd fel rhan o ymchwiliad i ddau achos o ladrad yn ardal Malpas y bore 'ma.

Maen nhw'n ceisio siarad â dyn mewn adeilad yng Nghlos Amwythig, y maen nhw'n credu oedd yn gyfrifol am yr achosion.

Fe gerddodd dyn i mewn i ddwy siop yn gynharach gan fynnu arian. Chafodd dim arian ei ddwyn ond cafodd staff fân anafiadau, a chafodd cerdyn banc a ffôn unigolyn eu cymryd yn yr ail siop.

Casnewydd
BBC

Eddie Ladd a'r Cymry fydd yng ngŵyl y Fringe yng Nghaeredin

Golwg 360

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol a British Council Cymru wedi cyhoeddi y bydd wyth o berfformiadau o Gymru yn teithio i Gaeredin ym mis Awst i berfformio yn yr ŵyl ymylol yno, medd Golwg 360.

Yn eu plith, bydd Eddie Ladd, fydd yn perfformio ei dawns Caitlin, sy’n dilyn hanes gwraig Dylan Thomas sy’n ceisio camu o gysgod ei gŵr.

Eddie Ladd
BBC

Blog Vaughan: Mae'r amser wedi dod

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Yn ei flog diweddaraf i Cymru Fyw mae Vaughan Roderick yn darogan yr hyn allwn ni ddisgwyl yn yr etholiad yfory.

Mae'n cydnabod fod yr ystod o ganlyniadau posib ar lefel Prydain gyfan "llawer yn fwy nac arfer".

Blues 22-16 Llewod: Adroddiad o'r gêm

BBC Cymru Fyw

Fe wnaeth cais Ihaia West yn hwyr yn yr ail hanner sicrhau buddugoliaeth i'r Blues yn erbyn y Llewod yn Auckland.

Mae'n golygu fod y Llewod wedi colli am y tro cyntaf ar eu taith i Seland Newydd.

Hon oedd ail gêm y daith ar ôl i'r Llewod grafu buddugoliaeth yn eu gêm gyntaf yn erbyn y Barbariaid Taleithiol ddydd Sadwrn.

Gem Llewod
Getty Images

Swyddi ym Mhrifysgol Bangor yn y fantol 'oherwydd heriau cyllidol'

BBC Cymru Fyw

Fe allai hyd at 170 o swyddi fod yn y fantol ym Mhrifysgol Bangor fel rhan o ymdrechion i arbed £8.4m.

Mae'r brifysgol yn trafod nifer o gynlluniau gyda'r undebau, Unsain yn eu plith, sy'n cynnwys gwtogi wythnosau gwaith er mwyn osgoi diswyddiadau.

Dywedodd llefarydd ar ran y brifysgol fod adolygiad eang wedi ei gynnal dros gyfnod o fisoedd "er mwyn ymateb i'r newidiadau fydd yn codi dros y blynyddoedd nesaf i ddelio â heriau cyllidol sylweddol".

Prifysgol Bangor
DAVID STOWELL/GEOGRAPH

Heddlu Gwent 'yn ymateb i ddigwyddiad'

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn ymchwilio i ddau ladrad o siopau yn ardal Ffordd Malpas yng Nghasnewydd.

Fel rhan o'r ymchwiliad, mae swyddogion y tu allan i fflat yng Nghlos Amwythig, lle mae pryder am ddiogelwch dyn.

Mae'r heddlu'n credu fod y dyn ar ei ben ei hun yn yr adeilad ac mae swyddogion yn ceisio siarad ag e.

Mae'r ardal o gwmpas yr adeilad wedi ei chau i'r cyhoedd, a'r fflat islaw wedi ei gwagio.

digwyddiad
Paul Middleton

Taid a'i ŵyr wedi eu hachub o'r môr

RNLI

Fe gafodd taid a'i ŵyr pum mlwydd oed eu hachub o'u cwch oedd wedi mynd i drafferthion yn y môr ger Caergybi ddydd Mawrth.

Dywedodd yr RNLI eu bod wedi cael galwad gan aelod o'r cyhoedd tua 15:45 ddydd Mawrth, gan gerddwyr a welodd y cwch mewn trafferthion.

Llwyddodd taid y bachgen i'w drosglwyddo i'w gofal yn ddiogel cyn i griwiau achub lwyddo i symud y gwch a'r gwr i ddiogelwch.

Cwch
Brendan Maguire/Coastguard

Siom i'r Llewod

BBC Camp Lawn

Y Blues yn ôl ar y blaen gyda chais

BBC Camp Lawn