a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Cofiwch am ein llif byw arbennig o Etholiad 2017

  Etholiad Cyffredinol 2017

  Dyna'r cyfan am y tro ond cofiwch ymuno â'n llif byw arbennig Etholiad Cyffredinol 2017 sy'n dechrau am 21:55.

  Fe gewch y canlyniadau wrth iddynt gael eu cyhoeddi ag hefyd effaith hyn ar fap gwleidyddol Cymru a'r Deyrnas Unedig.

  Gorsaf Bleidleisio
 2. Dirwy o £36,000 i fferm laeth

  Mae'r cwmni sy'n gyfrifol am y fferm laeth fwyaf yng Nghymru wedi cael dirwy o £36,000 ar ôl i garthion anifeiliaid lifo i nant yn Sir Gaerfyrddin.

  Clywodd Ynadon Llanelli fod slyri wedi llifo o ffermydd oedd yn eiddo i gwmni Cwrt Malle,

  Yn ogystal â dirwy o £36,000 bydd yn rhaid i'r cwmni dalu costau'r erlyniad o £8,500.

  Mae fferm Cwrt Malle ger Caerfyrddin yn cadw 1,900 o wartheg godro.

 3. Mewn neu mas?

  BBC Radio Cymru

  Ar rhaglen Caryl Parry Jones ar BBC Radio Cymru, fe gafodd Alun Wyn Bevan dipyn o sialens i geisio esbonio rheolau criced i Caryl.

  Fyddwch chi ddim yn sicr os chi mewn neu mas!

 4. Y da a'r drwg

  Tywydd, BBC Cymru

  Llŷr Griffiths Davies sydd â rhagolygon tywydd heno ar ein cyfer:

  "Noson sych i ddechrau, ond nes 'mlaen bydd bandyn o gawodydd yn lledu o'r gorllewin, gan barhau tan bore fory. Y tymheredd isa'n rhyw 10C."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 5. Dychan yn hwyrach heno

  BBC Cymru Fyw

  Heno, wedi i'r blychau pleidleisio gau, bydd cyfle i chi glywed barn y digrifwr Steffan Alun am berfformiad y pleidiau yn ystod yr ymgyrch etholiadol.

  Bydd y fideo i'w weld ar dudalen Facebook ac ar wefan Cymru Fyw am 22:15

 6. Y Tuduriaid a Sir Fôn

  Blog

  Gyda llawer o sylw'n cael ei roi i'r cerflun o Harri'r seithfed sydd newydd ei osod heddiw ym Mhenfro, mae blog diweddaraf Rhys Mwyn yn tynnu sylw at gysylltiad y Tuduriaid â Sir Fôn.

 7. Cais i ddymchwel tafarn adnabyddus

  Golwg 360

  Mae cais wedi ei wneud i ddymchwel tafarn olaf Llanllyfni, y Quarryman’s Arms a'i droi yn fynedfa i dai.

  Mae'r dafarn wedi bod ar gau ers dros 5 mlynedd ac yn adeilad adnabyddus am ei fod yn destun un o ganeuon Bryn Fôn.

 8. Cyhuddo o droseddau cyffuriau

  Heddlu Dyfed Powys

  Dywed Heddlu Dyfed-Powys fod pump o ddynion o Lannau Mersi a Gogledd Cymru sydd eu cyhuddo o gynllwynio i gyflewni heroin a chyffuriau eraill wedi ymddangos ger Ynadon Aberystwyth ddydd Iau.

  Cafodd y pump eu harestio yn dilyn cyrchoedd yn sir Conwy ddydd Mawrth a dydd Mercher.

 9. Carcharu troseddwr rhyw

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 24 o Lannau Dyfrdwy wedi ei garcharu am ddosbarthu ffilm o ferch ifanc yn cael ei cham-drin yn rhywiol.

  Cafodd Daniel Patrick Marshall o Queensferry ei garcharu am 12 mis a chafodd ei enw ei roi ar y gofrestr troseddwyr rhyw am ddeg mlynedd.

  Llysoedd
 10. Sialens i'r Gweilch

  BBC Cymru Fyw

  Mae rhanbarthau rygbi Cymru wedi darganfod pwy fydd eu gwrthwynebwyr yng nghwpanau Ewrop y tymor nesaf.

  Mae'r manylion llawn yma.

  View more on twitter
 11. Canfod neges mewn potel

  ITV Cymru

  Mae menyw 52 oed, oedd yn cerdded ar hyd traeth yn Aberystwyth, wedi dod o hyd i neges mewn potel.

  Cafodd y neges ei hysgrifennu a'i hanfon gan Olivia sydd yn 9 oed ac yn byw yn Iwerddon.

  Mae Sara McAleese, 52, wedi bod mewn cysylltiad gyda theulu Olivia a dywedodd mam Olivia bod ei merch wrth ei bodd bod Sara wedi dod o hyd i'r neges.

 12. Pryder am gynlluniau i ehangu ffatri

  The Leader

  Dywed yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol eu bod yn bryderus am gynlluniau gan gwmni Kronospan i ehangu eu safle cynhyrchu deunydd pren yn Y Waun, ger Llangollen, meddai'r Evening Leader.

  Yn ôl yr Ymddiriedolaeth, sy'n berchen ar Gastell Y Waun, fe allai'r datblygiad gynyddu llygred ac effeithio ar ansawdd awyr yr ardal.

  Kronospan
 13. Llofruddiaeth Y Rhyl: Carcharu dynion

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn wedi cael carchar am oes am ladd tad i ddau o'r Rhyl.

  Cafodd Mark Mason ei drywanu mewn maes parcio yn y dref fis Hydref. Roedd yr ymosodiad yn ganlyniad i frwydr rhwng dau gang dros bwy oedd yn rheoli'r farchnad gyffuriau.

  Mae James Davies wedi cael carchar am oes am lofruddiaeth ac fe fydd yn treulio o leiaf 25 mlynedd dan glo.

  Mae Jake Melia wedi cael dedfryd o o leiaf 22 mlynedd a 6 mis hefyd am lofruddiaeth, tra bod Anthony Baines wedi cael dedfryd o 17 mlynedd am ddynladdiad a Mark Ennis 14 mlynedd am ddynladdiad.

  Mark
 14. Cyhuddo athro o gael rhyw gyda disgybl ar daith ysgol

  BBC Cymru Fyw

  Mae gwrandawiad wedi clywed fod athro wedi cael rhyw gyda disgybl tra'u bod nhw ar daith ysgol dramor.

  Mae'r athro yn sir Pen-y-bont yn gwadu cyhuddiadau iddo gael rhyw gyda'r ferch, a chaniatáu iddi yfed alcohol.

  Clywodd y gwrandawiad fod yr athro wedi dweud wrth gydweithiwr ei fod wedi cysgu gydag un o'r disgyblion ar y daith.

  Roedd y ferch yn hŷn nag oed cydsynio ar y pryd.

 15. Cerflun Harri VII yn cyrraedd Penfro

  BBC Cymru Fyw

  Mae tref hanesyddol yn Sir Benfro yn paratoi i ddadorchuddio cerflun efydd i ddathlu un o feibion enwocaf Penfro.

  Ganwyd Harri Tudur yng Nghastell Penfro yn 1457, yn fab i Margaret Beaufort ac Edmund Tudur ac ef oedd yr unig Gymro i fod yn frenin Lloegr a Chymru.

  Mae'r cerflun, sy'n mesur wyth troedfedd, yn cyrraedd Sir Benfro heddiw cyn cael ei ddadorchuddio mewn seremoni arbennig ddydd Sadwrn.

  cerflun
 16. Newid yn y gwynt?

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae gobaith iddi wella heddiw yn ôl Robin Owain Jones yn y Swyddfa Dywydd:

  "Yn sychach efo cyfnodau heulog pnawn 'ma, er y bydd ‘na rai cawodydd gwasgaredig. Awel gref o'r de-orllewin, a'r tymheredd yn 18C ar ei uchaf."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 17. Buddugoliaeth i Gymru

  BBC Sport Wales

  Ym Mhencampwriaeth Y Byd i dimau dan 20 yn Georgia, mae Cymru wedi osgoi colli eu tair gêm grŵp trwy guro Samoa o 54-20.

  Cymru'n falch o ennill wedi colli eu dwy gêm gyntaf yn y Bencampwriaeth
  Image caption: Cymru'n falch o ennill wedi colli eu dwy gêm gyntaf yn y Bencampwriaeth
 18. Dymchwel hen glwb nos

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r gwaith o ddymchwel yr hen glwb nos Oceana yn Abertawe yn mynd rhagddo meddai swyddogion.

  Roedd y gwaith wedi dechrau yn 2015 ond bu oedi ar ôl dod o hyd i asbestos.

  Mae disgwyl i'r adeilad gael ei ddymchwel yn llwyr erbyn mis nesaf.

  Bydd swyddfeydd newydd yn cael eu hadeiladu ar y safle.

  Oceana