a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
  3. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol
  4. Datganiadau 90 Eiliad
  5. Dadl yn ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Mesur Arfaethedig Aelod - Y Mesur Awtistiaeth (Cymru)
  6. Dadl gan Aelodau Unigol: Hepatitis C
  7. 'Y Darlun Mawr - Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru'
  8. Dadl Fer: Cymru yn y Byd – meithrin cysylltiadau rhyngwladol Cymru