a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna'r cyfan am heddi

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw, diolch am ddilyn. Byddwn yn ôl bore fory am 8.

 2. Gwobr chwaraeon i ysgol yn Sir y Fflint

  Sky Sports

  Mae Ysgol Uwchradd Argoed yn Sir y Fflint wedi ennill gwobr Sky Sports Living for Sport am brosiect chwaraeon y flwyddyn mewn seremoni arbennig yn stadiwm Twickenham yn Llundain.

  Cafodd yr ysgol y wobr am ei chynllun pêl-droed yn y noson sy'n dathlu gorchestion disgyblion, athrawon a mentoriaid chwaraeon sy'n ysbrydoli eraill. Rhoddwyd y wobr iddyn nhw gan y cyn-focsiwr Johnny Nelson.

  argoed
 3. Plaid Cymru 'ddim i gydweithio'n ffurfiol â'r Ceidwadwyr'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Plaid Cymru wedi cadarnhau na fydd y blaid yn cydweithio yn ffurfiol â'r Ceidwadwyr yn San Steffan.

  Fe ddywedodd llefarydd y byddai Plaid Cymru "yn ystyried pob pleidlais pan maen nhw'n codi."

  Fe ddaeth sylwadau Plaid Cymru ar ôl i'w ymgynghorydd polisi Eurfyl ap Gwilym ddweud wrth raglen Taro'r Post y gallai Plaid Cymru ystyried cydweithio ar ambell fater.

  Leanne Wood
 4. Cymru’n dathlu gwaddol cystadleuaeth griced fyd-eang

  Golwg 360

  Mae Golwg 360 yn rhoi sylw i'r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yng Nghaerdydd wrth i wythnos olaf Tlws Pencampwyr yr ICC ddechrau yn y ddinas.

  Mae Sri Lanca yn herio Pacistan heddiw am le yn y rownd gyn-derfynol yn y Swalec SSE ddydd Mercher yn erbyn Lloegr. Mae Bangladesh eisoes wedi curo Seland Newydd, a Lloegr wedi curo Seland Newydd yr wythnos ddiwethaf.

  Dywedodd Prif Weithredwr Clwb Criced Morgannwg, Hugh Morris fod y clwb yn gyffrous o gael cynnal pedair gêm yn y gystadleuaeth eleni.

 5. Cwestiynu crebwyll beirniaid Corbyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae un o gefnogwr Jeremy Corbyn yn dweud bod angen i nifer o'i feirniaid yng Nghymru "edrych yn ofalus" arnyn nhw eu hunain yn dilyn canlyniad yr etholiad cyffredinol.

  Dywedodd Darren Williams, sy'n aelod o bwyllgor gwaith cenedlaethol Llafur, fod angen cwestiynu eu crebwyll a'u teyrngarwch.

  Ers y canlyniad, mae nifer o aelodau blaenllaw, gan gynnwys yr Aelodau Seneddol Wayne David a Stephen Kinnock, wedi galw ar aelodau i uno y tu ol i'w harweinydd.

  Jeremy Corbyn
 6. Noson wlyb...eto

  Tywydd, BBC Cymru

  Llyr Griffiths Davies sydd yn yr ystafell dywydd erbyn hyn:

  "Heno bydd hi'n cymylu, 'da pheth glaw yn y gogledd-orllewin gan barhau tan bore fory. Y tymheredd isa'n rhyw 12C."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 7. Aelodau Seneddol newydd ar eu ffordd i San Steffan

  BBC Cymru Fyw

  Wrth i'r Prif Weinidog Theresa May wynebu ansicrwydd gwleidyddol, mae rhai wedi gwneud eu taith gyntaf fel Aelodau Seneddol i Lundain.

  Yn eu plith, Anna McMorrin a Tonia Antionazzi o'r Blaid Lafur, a Ben Lake o Blaid Cymru.

  ASau newydd
 8. Y diweddaraf ar y Post Prynhawn...

  Post Prynhawn

  BBC Radio Cymru

  Y diweddaraf ar y trafodaethau i sefydlu Llywodraeth yn San Steffan, gohirio Araith y Frenhines, a pham nad yw llawer o blant yn gwybod o ble mae'n bwyd ni'n dod - rhai o'r pynciau fydd yn cael sylw Dewi Llwyd ar y Post Prynhawn rhwng 17:00 a 18:00.

  Araith y Frenhines
 9. Cyngor Penfro i gyhoeddi dogfen troseddwr rhyw

  BBC Cymru Fyw

  Mae cabinet newydd Cyngor Sir Penfro wedi cytuno i gyhoeddi adroddiad cyfrinachol am y pidoffeil Mik Smith - gwr a fu'n gweithio i'r cyngor ar un adeg fel gweithiwr ieuenctid.

  Mae'r adroddiad yn dangos y bu ond y dim i Smith gael ei gyflogi fel gofalwr maeth gan banel yn nwy fil a deg.

  Dim ond trwy lwc y cafodd hynny ei rwystro. Roedd pryderon am ei ymddygiad wedi eu codi gan rai oddi mewn i'r cyngor cyn iddo golli ei swydd yn nwy fil a deuddeg.

  Mik Smith
 10. Dal lleidr wrth geisio gwerthu car i'r heddlu

  BBC Cymru Fyw

  Mae lleidr ddygodd gwerth dros £100,000 o geir moethus o'r tu allan i gartrefi pobl wedi cael gorchymun i dalu £7,095 yn ol.

  Cafodd Dean Cronin, 41 oed, ei garcharu ym mis Chwefror wedi iddo gael ei ddal yn ceisio gwerthu un o'r ceir i heddlu cudd.

  Ymddangosodd Cronin o flaen Llys y Goron Caerdydd drwy gyswllt fideo heddiw wrth i'r Barnwr Eleri Rees ei orchymun i dalu'r arian o fewn tri mis.

  Ceir
  Image caption: Rhai o'r ceir gafodd eu dwyn
 11. Plaid Cymru'n 'barod i ystyried cydweithio' â'r Ceidwadwyr

  Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Mae ymgynghorydd polisi Plaid Cymru wedi dweud y byddai'r blaid yn barod i ystyried cydweithio â'r Ceidwadwyr ar bynciau arbennig pe bae nhw'n cael rhywbeth yn ol am hynny.

  Wrth siarad ar raglen Taro'r Post dywedodd yr economegydd Dr Eurfyl ap Gwilym na fydde nhw'n cefnogi'r Ceidwadwyr yn gyffredinol.

  Ond dywedodd y byddai yn barod i ystyried taro bargen ar "ragor o fuddsoddi yn yr isadeiledd er enghraifft". "Dim cefnogi nhw'n gyffredinol ond ar bethau arbennig," meddai. Dywedodd ei fod yn gobeithio am drafodaeth agored ar Brexit a'r goblygiadau.

  Eurfyl
 12. Achub dyn yng Nghwm Afan

  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

  Fe gafodd dyn ei achub ar ôl syrthio wrth geisio achub ei gi yng Nghwm Afan.

  Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub y Gorllewin a'r Canolbarth eu galw i'r digwyddiad yng Nglyncorrwg am 14:19.

  Roedd y dyn mewn man "ansefydlog" uwchben afon Corrwg, medd y gwasanaeth, ond fe lwyddwyd i'w achub gan ddefnyddio rhaffau.

 13. Anfon Heddlu arfog i ddigwyddiad yn Nhreorci

  Wales Online

  Cafodd heddlu arfog eu hanfon i Dreorci yn Rhondda Cynon Taf ddoe, ar ôl i'r heddlu dderbyn adroddiadau fod dyn â gwn yn ei feddiant, medd Wales Online.

  Ddaeth swyddogion ddim o hyd i arf, ond mae dyn 53 oed wedi ei arestio, ac mae'n parhau yn y ddalfa.

 14. Dyn mewn cyflwr difrifol wedi gwrthdrawiad beic modur

  South Wales Argus

  Mae dyn mewn cyflwr difrifol ond sefydlog yn dilyn gwrthdrawiad beic modur ym Mhontypwl, medd y South Wales Argus.

  Dywedodd llefarydd ar ran heddlu Gwent iddyn nhw gael eu galw i Ffordd Newydd, Garndiffaith am 12:51. Aed â'r dyn 25 oed i'r ysbyty.

  Doedd neb arall yn rhan o'r digwyddiad.