a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
  3. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
  4. Cwestiynau Amserol
  5. Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar ei ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru
  6. Dadl Plaid Cymru: senedd genedlaethol Cymru
  7. Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: mewnfudo
  8. Dadl Fer: Yr heriau aml-ochrog sy'n deillio o dlodi yng Nghymru