a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Llun am 08:00.

 2. 'Noson drymedd'

  Tywydd, BBC Cymru

  Llyr Griffiths Davies sydd yn darogan noson drymedd i Gymru heno:

  "Heno'n noson drymedd, gyda'r tymheredd isa'n rhyw 14C a chymyle isel i rai, a niwl a tharth mewn manne, yn benna'n y de."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 3. Dau ddyn yn ddieuog o herwgipio

  Tenby Observer

  Yn ôl y Tenby Observer, mae dau ddyn o Hwlffordd wedi eu dyfarnu'n ddieuog o gyhuddiad o ymosod a herwgipio dyn arall.

  Roedd Samuel Riley-Poku, 39 oed, a King Osei-Wusu, 31, y ddau o Peregrine Close wedi eu cyhuddo o daflu Daniel Decku i fŵt car cyn ei ryddhau'n hanner noeth yn Arberth.

  Fe gafodd y ddau eu dyfarnu'n ddieuog wedi'r achos yn Llys y Goron Abertawe a'i rhyddhau yn syth.

  Llys y Goron Abertawe
 4. Carchar i droseddwr cyson o Gaernarfon

  News North Wales

  Mae News North Wales yn adrodd bod 'rhywun sy'n troseddu'n aml' yng Nghaernarfon wedi'i garcharu am dair blynedd.

  Fe gafodd John Adrian Riley ei garcharu am ymosod ar ddyn arall yng Nghaernarfon ym mis Mai eleni.

  Dywedodd y Ditectif Andy Davies o Heddlu'r Gogledd: "Mae carcharu Riley 'sy'n troseddu'n aml' yn gysur meddwl i'r gymuned gyfan yn ogystal â'r dioddefwr."

  John Adrian Riley
 5. Marwolaeth milwyr: Cyhoeddi enwau yn lleol

  BBC Cymru Fyw

  Mae dau o'r milwyr fu farw mewn digwyddiad yn ymwneud a thanc ar faes tanio'r fyddin wedi eu henwi'n lleol fel Matthew Hatfield o Wilshire a Darren Neilson.

  Bu farw'r ddau filwr wedi'r digwyddiad ar faes Castell Martin ddydd Iau.

  Mae dau filwr arall yn parhau yn yr ysbyty, un yn Nhreforys yn Abertawe, a'r llall yn Birmingham.

  Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn, Heddlu Dyfed Powys a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn cynnal ymchwiliad.

  Matthew Hatfield
  Image caption: Matthew Hatfield o Wilshire oedd un o'r milwyr fu farw mewn digwyddiad yn ymwneud a thanc.
 6. Cyfarwyddwr Artistig newydd Y Galeri

  Golwg 360

  Yn ôl gwefan Golwg 360, Y bardd a'r cynhyrchydd teledu Nici Beech yw Cyfarwyddwr Artistig newydd Y Galeri yng Nghaernarfon.

  Mae Nici yn gyn gomisiynydd gyda S4C ac yn un o drefnwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon a Gŵyl Arall yn y dref.

  Yn ei swydd newydd mi fydd Nici yn olynu Mari Emlyn, ac yn gyfrifol am raglen adloniant, celfyddyd a chymuned Galeri Caernarfon.

  Nici Beech
 7. Newydd dorriGwrthod cabinet Cyngor Conwy

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cadeirydd Plaid Cymru, Alun Ffred Jones, wedi dweud:

  "Mae Gweithgor Cenedlaethol Plaid Cymru wedi gwrthod cynnig i ffurfio cabinet gyda'r Ceidwadwyr ar Gyngor Conwy. Ni fydd Plaid Cymru'n ffurfio cabinet sy'n cynnwys Ceidwadwyr."

 8. Swyddgion ar safle achos o lygredd afon

  Cyfoeth Naturiol Cymru

  Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn delio gydag achos o lygredd biswail yn Afon Bach yn Nhremeirchion, Sir Ddinbych.

  Mae CNC wedi olrhain tarddiad y biswail i fferm yn yr ardal. Mae'r ffermwr wedi gweithredu i atal y gollyngiad.

  Mae swyddogion wedi cadarnhau bod rhai pysgod wedi cael eu lladd gan y llygredd, ac maen nhw wedi casglu samplau o'r afon am brofion pellach.

  llygredd
 9. Dathlu 80 mlynedd o briodas

  ITV News

  Mae ITV News yn adrodd bod y cwpl sydd wedi bod yn briod hiraf ym Mhrydain wedi cael dathlu 80 mlynedd efo'u gilydd wedi i un ohonynt dreulio amser yn yr ysbyty.

  Roedd Ken Harris, sy'n 102, a'i wraig Margaret, 99, yn cael dathlu gyda'u gilydd yn ne Cymru wedi i Ken ddychwelyd o'r ysbyty - roedd wedi torri ei glun.

  Doedd y cwpl heb fod ar wahan ers cyfnod Ken yn ymladd yn Burma yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

 10. Amddiffynwr Wrecsam yn symud i Blackpool

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn adrodd bod amddiffynwr Wrecsam, Curtis Tilt, am yn ymuno gyda Blackpool yn adran gyntaf Lloegr.

  Roedd Wrecsam yn awyddus i gadw Tilt, ond roedd ei berfformiadau cyson y tymor diwethaf wedi denu sylw gan dimau mwy.

  blackpool
  Image caption: Bloomfield Road, cartref newydd Curtis Tilt y tymor nesaf
 11. Galw am reolau llymach ar beiriannau treulio anaerobig

  BBC Cymru Fyw

  Mae Ymddiriedolaeth Afonydd Cymru yn galw am reolau llymach ar y defnydd o beirannau sy'n troi gwastraff organig yn ynni.

  Daw hyn yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau lle mae afonydd wedi cael eu llygru wrth i sylwedd tebyg i slyri ollwng o beiriannau treulio anaerobig.

  Mewn un achos y llynedd cafodd dros 1,000 o bysgod eu lladd yn ardal Tregaron.

  anaerobig
 12. Gwasnaeth Ambiwlans yn mynd i'r cyfeiriad cywir

  ITV News

  Yn ôl gwefan ITV News, Mae adroddiad gan arolygwyr gofal iechyd yn awgrymu bod Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn mynd i'r cyfeiriad cywir.

  Fe wnaeth arolygwr annibynnol wneud adolygiad o ofal iechyd yng Nghymru a pa mor effeithiol oedd yr ymddiriedolaeth o godi ymwybyddiaeth o ofal effeithiol a diogel.

  Roedd yr adroddiad yn dangos bod yr ymddiriedolaeth yn mabwysiadu 'diwylliant mwy agored a chefnogol' sy'n cael ei wireddu gan staff.

  Ambiwlans