a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Ymosodiad Mosg: Teulu mewn sioc
 2. Ffermydd Cymru i wynebu rheolau diciâu llymach
 3. Prosiect i geisio darganfod achos marwolaethau cocos

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw!

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Mercher am 08:00.

 2. Ffordd yn y cymoedd ar gau am sawl wythnos

  ITV Cymru

  Mae gwefan ITV Cymru yn adrodd bydd Ffordd Mynydd y Maerdy ar gau am sawl wythnos er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw.

  Cafodd y ffordd, sydd yn cysylltu Aberdâr a Y Maerdy, ei effeithio gan dirlithriad yn 2015 wedi glaw trwm yn yr ardal.

  Mae disgwyl i'r lôn ail agor ym mis Medi.

 3. Gall y tywydd poeth barhau?

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd yma gyda rhagolygon heno ac yfory:

  "Fydd hi'n noson drymaidd arall dros ran helaeth y wlad, y tymheredd dal yn 25C yng Nghaerdydd am ddeg o'r gloch heno!

  "Fydd hi'n ddiwrnod bendigedig arall fory ar Hirddydd Haf, yn sych, heulog a phoeth."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

  Traeth Y Bari'n orlawn...
  Image caption: Traeth Y Bari'n orlawn...
 4. Kirsty Williams wedi'i siomi gyda phennawd y Guardian

  BBC Cymru Fyw

  Mae Ysgrifennydd Addysg Cymru, Kirsty Williams AC wedi ymateb i erthygl yn y Guardian ynglŷn â addysg Gymraeg yn Sir Gar.

  Dywedodd Ms Williams: "Dw i wedi fy siomi yn fawr gan y pennawd camarweiniol a'r gwallau ffeithiol yn yr erthygl.

  "Mae'n camarwain yn llwyr yr hyn sydd yn digwydd yn y gymuned honno ac yn wir dyheadau Llywodraeth Cymru ynglŷn ag addysg Gymraeg."

  Kirsty Williams
 5. Gwrdrawiad A470: Tair dynes yn yr ysbyty

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn adrodd bod tair dynes wedi'i cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad ar ffordd yr A470 yn Sir Conwy.

  Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad rhwng BMW llwyd a Mini cooper ger troad Gerddi Bodnant yn Nyffryn Conwy tua 14:20 heddiw yn ôl y Daily Post.

  Mae'r ffordd bellach wedi ail agor yn llawn.

 6. Carwyn Jones: Targed PISA yn parhau

  BBC Cymru Fyw

  Mae Prif Weinidog Cymru wedi mynnu bod Llywodraeth Cymru'n cadw at darged i wella sgôr disgyblion Cymru ym mhrofion addysg rhyngwladol PISA.

  Daw hyn er i'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, ddweud yr wythnos ddiwethaf na fydd ysgolion Cymru yn anelu at gyrraedd eu targed blaenorol.

  Dywedodd Carwyn Jones bod gweinidogion yn dal eisiau cyrraedd sgôr o 500 ym mhob pwnc ym mhrofion PISA erbyn 2021.

  Roedd Ms Williams wedi dweud wrth bwyllgor o ACau yr wythnos ddiwethaf: "Nid dyma fy nharged i."

 7. Dim post drwy'r drws i rhai o bobl Rhisga

  Wales Online

  Mae gwefan Wales Online yn adrodd bod y Post Brenhinol wedi stopio dosbarthu post i Ffordd Holly yn Rhisga, Caerffili.

  Mae staff y Post Brenhinol wedi bod yn cael ei bygwth gan rhai pobl wrth ddosbarthu yn yr adal yn ôl Wales Online.

  Nawr mae rhaid i drigolion ffordd holly deithio pum milltir i dderbyn eu llythyrau.

  Post Brenhinol
 8. Cyfle i fyw ar ynys yn Eryri

  The Daily Mail

  Mae'r Daily Mail yn adrodd bod modd rhentu ynys yn Eryri am £500 y mis.

  Mae Ynys Gifftan yn lecyn 18 acer yng nghanol afon Dwyryd gyda golygfeydd o bentref Port Meirion.

  Er mai £500 y mis yw'r rhent, mae gofyn i'r sawl newydd wario dros £100,000 ar adnewyddu'r adeilad fferm sydd ar yr Ynys.

  Ynys Gifftan
 9. Gwerth miloedd o ddifrod i amgueddfa yn y Barri

  Wales Online

  Mae gwefan Wales Online yn disgrifio siom gwirfoddolwyr amgueddfa newydd yn Y Barri am na fydd yr amgueddfa yn agor eleni yn dilyn difrod gan droseddwyr.

  Roedd Barry at War yn fod i agor yn yr haf ond yn dilyn difrod i nifer o'r cerbydau ni fydd modd agor yr amgueddfa eleni yn ôl gwirfoddolwyr.

 10. Plaid yn gwrthod bod yn rhan o gabinet Cyngor Dinbych

  BBC Cymru Fyw

  Mae aelodau Plaid Cymru yng nghyngor Dinbych wedi pleidleisio o blaid gwrthod bod yn rhan o gabinet yr awdurdod.

  Cafodd y penderfyniad ei wneud yn dilyn cyfarfod gan arweinydd y blaid, Leanne Wood ddoe.

  Roedd Plaid Cymru wedi cael cynnig dau bortffolio yn y cabinet gan yr arweinydd, y Cynghorydd Huw Evans.

  Mae aelodau annibynnol a'r Ceidwadwyr wedi derbyn eu rôl nhw.

 11. A'r tymheredd erbyn hyn?

  Twitter

  Rhian Haf, â map defnyddiol i chi gael darganfod pa mor grasboeth yw hi yn eich ardal chi.

  View more on twitter
 12. Toiledau cyhoeddus Gwynedd dan fygythiad?

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn adrodd bod toiledau cyhoeddus mewn rhai o'r llefydd mwyaf poblogaidd gan dwristiaid yng Ngwynedd dan fygythiad.

  Yn ôl y papur mae aelodau o'r cyngor sir yn edrych am ffyrdd i arbed arian wrth i ddyfodol 20 o'r toiledau gael eu trafod.

  Mae pryder bydd cau rhai o'r toiledau yn bygwth statws baner las rhai o draethau Gwynedd.

  Toiledau
 13. Asesu newyddion ffug

  Prifysgol Caerdydd

  Bydd ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn asesu sut mae newyddion ffug yn lledaenu ar wefan cymdeithasol yn dilyn ymosodiad terfysgol.

  Bydd yr ymchwil newydd hefyd yn edrych ar yr hyn fydd yr heddlu yn gallu gwneud i reoli effaith y newyddion ffug ar ymddygiad y cyhoedd.

  Y bwriad yw bod yr heddlu yn gallu defnyddio'r casgliadau i wella'r ffordd maen nhw yn cyfathrebu ar y cyfryngau cymdeithasol a hynny er mwyn lleihau tensiynau wedi ymosodiad terfysgol.