a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Canlyniad: Seland Newydd 30-15 Y Llewod
  2. Ceisiau i Taylor ac Ioane (2) a 15 pwynt o droed Barrett i'r Crysau Duon
  3. Ceisiau O'Brien a Webb a phum pwynt i Farrell i'r Llewod
  4. Cliciwch uchod i wrando ar sylwebaeth Radio Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

Dyna ni am heddiw - ymdrech ddewr, ond canlyniad siomedig i'r Llewod wrth i'r Crysau Duon sicrhau buddugoliaeth gyfforddus yn Auckland.

Teg dweud mai diwrnod Seland Newydd oedd hi heddiw.

Bydd gennym adroddiad llawn o'r gêm ganol wythnos yn erbyn yr Hurricanes wrth i'r garfan geisio profi i Warren Gatland eu bod yn haeddu lle yn y tîm ar gyfer yr ail brawf.

Fe fydd ein llif byw arbennig 'nôl ar gyfer y gêm honno ymhen wythnos - byddwch yn siŵr o ymuno!

Seland Newydd
Getty Images

Gatland ddim yn edrych yn hapus!

Beth sydd angen newid i'r Llewod? Dyna fydd y dyn yma yn ceisio ei ddarganfod dros y dyddiau nesaf cyn iddo gyhoeddi'r tîm ddydd Mercher ar gyfer yr ail brawf.

Gatland
Getty Images

Ond mae prif hyfforddwr Seland Newydd, Steve Hansen, bendant yn hapus!

Hansen
Getty Images

Eisiau gweld y gêm eto?

Twitter

Cofiwch fod uchafbwyntiau'r gêm i'w gweld heno am 19:30 ar S4C... os fedrwch chi ddioddef mwy!

View more on twitter

Fe allai fod yn waeth!

Twitter

Y chwiban olaf! Seland Newydd 30-15 Y Llewod

Perfformiad clinigol gan y Crysau Duon, ac anodd gweld sut y gall Y Llewod wella digon mewn wythnos i fod yn fwy cystadleuol yn yr ail brawf.

Seland Newydd
Getty Images

Cais i'r Llewod! SN 30-15 Y Llewod

Pwysau da gan Y Llewod ar ddiwedd y gêm, a'r Cymro Rhys Webb yn sicrhau cais wedi i'r 80 munud ddod i ben.

Cic gywir gan Farrell i ddod a'r gêm i ben.

Webb
Getty Images

'Buddugoliaeth hawdd'

Twitter

Y Cymro olaf ymlaen

Leigh Halfpenny yn cymryd lle Liam Williams, sydd wedi cael gêm wych yn ymosodol, ond wedi ei ddal yn amddiffynnol ar gyfer cais diweddaraf Seland Newydd.

Cais i Seland Newydd! SN 30-8 Y Llewod

Pas lac gan Sexton wrth ymosod yn ildio'r meddiant, wedyn Liam Williams ddim yn gallu dod â chic uchel dan reolaeth.

Unwaith eto, Rieko Ioane sy'n buddio, gan rasio i ffwrdd o Elliot Daly yn hawdd.

Barrett unwaith eto yn gywir gyda'r gic.

Dau Gymro arall ymlaen

Dau Gymro arall yn dod oddi ar y fainc, gyda Rhys Webb a Ken Owens yn cymryd lle Conor Murray a Jamie George.

Cic gosb i Seland Newydd: SN 23-8 Y Llewod

Y Crysau Duon yn pwyso unwaith eto, gan ddenu trosedd gan amddiffyn Y Llewod.

Barrett yn sicrhau'r triphwynt, ond gwell nac ildio cais arall.

Gareth yn damcaniaethu

Twitter

Sexton ymlaen i'r Llewod

Nifer o newidiadau i'r ddau dîm bellach, gyda Jonathan Sexton ymlaen yn lle Ben Te-o i'r Llewod, gyda Farrell yn symud i chwarae fel canolwr.

Llewod
Getty Images

Cais i Seland Newydd! SN 20-8 Y Llewod

Sgrym y Crysau Duon yn chwalu'r Llewod, cyn i'r bêl gael ei lledu i'r asgell i Rieko Ioane groesi yn y gornel.

Y dyfarnwr cynorthwyol yn cael golwg arall arni, ond yn gweld dim o'i le.

Beauden Barrett yn ychwanegu cic wych o'r ystlys.

Rieko Ioane
Getty Images

Capten am gapten

Sam Warburton ar y cae, yn cymryd lle'r capten heddiw, Peter O'Mahony. All capten Taith Y Llewod wneud gwahaniaeth?

Peter O'Mahony
Getty Images

Bendant!

Twitter

Oedd Ben Te'o yn lwcus i beidio cael cerdyn am hon?

Tacl
Getty Images

Itoje ymlaen am Alun Wyn Jones

Alun Wyn Jones yn gadael y cae, gyda Maro Itoje yn cymryd ei le. Chwaraewr effeithiol iawn i gael oddi ar y fainc!

Dechrau gwych i'r Llewod

Dechrau addawol iawn i'r ail hanner i'r Llewod, gyda Liam Williams a Jonathan Davies yn gwneud yn wych unwaith eto.

Farrell yn penderfynu mynd i'r gornel yn hytrach na'r pyst wedi iddyn nhw ennill cic gosb, ond camgymeriad gan Conor Murray yn golygu bod y pwysau'n dod i ddim.

Williams
Getty Images

Hyd a lled y gêm...

Twitter

Dechrau'r ail hanner

Owen Farrell yn cicio tuag at y Crysau Duon, ac mae'r ail hanner wedi dechrau!

Meddwl bod Taylor wedi mwynhau ei gais!

Taylor
Getty Images

Liam Williams sy'n cael y clod!

Twitter

Bydd Warren Gatland yn falch iawn o weld bod ei benderfyniad annisgwyl i ddewis Liam Williams yn plesio!

View more on twitter
View more on twitter

Gwrandewch yn fyw ar ein llif byw!

Twitter

Hanner amser: Seland Newydd 13-8 Y Llewod

Diweddglo da iawn i'r hanner i'r Llewod, ac yn y diwedd mae Seland Newydd yn falch iawn o ddod a'r hanner cyntaf i ben.

Davies
Getty Images

Cais i'r Llewod! SN 13-8 Y Llewod

Cais gwych i'r Llewod wrth i Liam Williams redeg o'i 22 ei hun, gyda chefnogaeth gan Jonathan Davies ac Elliot Daly.

Y canolwr wedi yn dadlwytho i'r blaenasgellwr Sean O'Brien i sgorio cais cyntaf yr ymwelwyr.

Ond Farrell ddim yn llwyddiannus gyda'r pwyntiau ychwanegol.

O'Brien
Getty Images

Cic gosb i Seland Newydd: SN 13-3 Y Llewod

Y Crysau Duon yn ymosod yn syth yn dilyn cic Y Llewod, gyda'r canolwr Ryan Crotty yn torri trwy'r amddiffyn gan arwain at gic gosb.

Barrett yn sicrhau'r triphwynt, ond Seland Newydd yn cael eu gorfodi i wneud eu hail newid hyd yma, wedi i Crotty gael anaf ar ôl ei waith gwych.

Cic gosb i'r Llewod: SN 10-3 Y Llewod

Camgymeriad gan amddiffyn Seland Newydd yn arwain at gic gosb i'r Llewod, a'r maswr Owen Farrell yn sicrhau pwyntiau cyntaf yr ymwelwyr.

Farrell
Getty Images

Asesiad anaf i'r pen i'r Crysau Duon

Allai hyn fod yn hwb i'r Llewod? Y cefnwr Ben Smith yn cael ei orfodi oddi ar y cae am asesiad anaf i'r pen, sy'n golygu bod Aaron Cruden yn dod 'mlaen fel maswr a Barrett yn symud i chwarae fel rhif 15.

Cais i Seland Newydd! SN 10-0 Y Llewod

Mae'r Crysau Duon yn dechrau rheoli nawr, ac yn gweithio eu ffordd i 22 Y Llewod yn hawdd.

Aaron Smith yn cymryd cic gosb sydyn wedi trosedd gan y Llewod, mae'r bêl yn cael ei lledu i'r asgell, a pwy sydd yno i dirio yn y gornel yw'r bachwr, Codie Taylor!

Barrett yn llwyddo gyda'r gic anodd o'r gornel hefyd.

Taylor
Getty Images

Digon yw digon!

Twitter

Cic gosb i Seland Newydd: SN 3-0 Y Llewod

Tro Seland Newydd i ymosod, gyda'r bêl yn cael ei symud o un ochr i'r llall yn gyflym trwy ddwylo'r olwyr.

Ond y blaenwyr sy'n denu trosedd gan Y Llewod yn y diwedd, ac mae Beauden Barrett yn cicio pwyntiau cyntaf y gêm i'r tîm cartref.

Syniad da!

Twitter

Gwnewch y cyfan tra'n parhau i ddilyn ein llif byw!

View more on twitter

Dechrau nerfus i Seland Newydd

Dechrau nerfus i'r Crysau Duon, gydag ambell gamgymeriad yn rhoi amser i'r Llewod ymlacio ychydig ac ymosod.

Ond dyw'r ymwelwyr ddim wedi cymryd mantais o hynny eto, ac mae hi'n parhau'n ddi-sgôr.

Craff?

Twitter

Cyfle cynnar i'r Llewod

Jonathan Davies yn torri trwy'r amddiffyn i'r Llewod, ac yn ei phasio ymlaen i Conor Murray cyn i Elliot Daly geisio tirio yn y gornel, ond gwaith amddiffynnol gwych gan y Crysau Duon i'w atal rhag gwneud hynny.

Dechrau da iawn i'r Llewod!

Llewod
Getty Images

Y gic gyntaf

Beauden Barret yn cicio tuag at Y Llewod, ac mae'r prawf cyntaf wedi dechrau!

Dyna i chi olygfa!

Twitter

Gareth Charles sy'n sylwebu'n FYW nawr ar BBC Radio Cymru.

View more on twitter

Amser am yr Haka!

Mae'r chwaraewyr ar y cae ac anthem Seland Newydd wedi'i bloeddio. Dim ond un peth ar ôl cyn dechrau felly - yr Haka!

Cartŵn arwyddocaol?

Twitter

Mae pawb yn obeithiol taw nid fel hyn fydd hi wedi'r gêm.

Mwynhewch! Welwn ni chi'r pen arall.

View more on twitter