a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Canlyniad: Seland Newydd 30-15 Y Llewod
 2. Ceisiau i Taylor ac Ioane (2) a 15 pwynt o droed Barrett i'r Crysau Duon
 3. Ceisiau O'Brien a Webb a phum pwynt i Farrell i'r Llewod
 4. Cliciwch uchod i wrando ar sylwebaeth Radio Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  Dyna ni am heddiw - ymdrech ddewr, ond canlyniad siomedig i'r Llewod wrth i'r Crysau Duon sicrhau buddugoliaeth gyfforddus yn Auckland.

  Teg dweud mai diwrnod Seland Newydd oedd hi heddiw.

  Bydd gennym adroddiad llawn o'r gêm ganol wythnos yn erbyn yr Hurricanes wrth i'r garfan geisio profi i Warren Gatland eu bod yn haeddu lle yn y tîm ar gyfer yr ail brawf.

  Fe fydd ein llif byw arbennig 'nôl ar gyfer y gêm honno ymhen wythnos - byddwch yn siŵr o ymuno!

  Seland Newydd
 2. Gatland ddim yn edrych yn hapus!

  Beth sydd angen newid i'r Llewod? Dyna fydd y dyn yma yn ceisio ei ddarganfod dros y dyddiau nesaf cyn iddo gyhoeddi'r tîm ddydd Mercher ar gyfer yr ail brawf.

  Gatland

  Ond mae prif hyfforddwr Seland Newydd, Steve Hansen, bendant yn hapus!

  Hansen
 3. Eisiau gweld y gêm eto?

  Twitter

  Cofiwch fod uchafbwyntiau'r gêm i'w gweld heno am 19:30 ar S4C... os fedrwch chi ddioddef mwy!

  View more on twitter
 4. Y chwiban olaf! Seland Newydd 30-15 Y Llewod

  Perfformiad clinigol gan y Crysau Duon, ac anodd gweld sut y gall Y Llewod wella digon mewn wythnos i fod yn fwy cystadleuol yn yr ail brawf.

  Seland Newydd
 5. Cais i'r Llewod! SN 30-15 Y Llewod

  Pwysau da gan Y Llewod ar ddiwedd y gêm, a'r Cymro Rhys Webb yn sicrhau cais wedi i'r 80 munud ddod i ben.

  Cic gywir gan Farrell i ddod a'r gêm i ben.

  Webb
 6. Y Cymro olaf ymlaen

  Leigh Halfpenny yn cymryd lle Liam Williams, sydd wedi cael gêm wych yn ymosodol, ond wedi ei ddal yn amddiffynnol ar gyfer cais diweddaraf Seland Newydd.

 7. Cais i Seland Newydd! SN 30-8 Y Llewod

  Pas lac gan Sexton wrth ymosod yn ildio'r meddiant, wedyn Liam Williams ddim yn gallu dod â chic uchel dan reolaeth.

  Unwaith eto, Rieko Ioane sy'n buddio, gan rasio i ffwrdd o Elliot Daly yn hawdd.

  Barrett unwaith eto yn gywir gyda'r gic.

 8. Dau Gymro arall ymlaen

  Dau Gymro arall yn dod oddi ar y fainc, gyda Rhys Webb a Ken Owens yn cymryd lle Conor Murray a Jamie George.

 9. Cic gosb i Seland Newydd: SN 23-8 Y Llewod

  Y Crysau Duon yn pwyso unwaith eto, gan ddenu trosedd gan amddiffyn Y Llewod.

  Barrett yn sicrhau'r triphwynt, ond gwell nac ildio cais arall.

 10. Sexton ymlaen i'r Llewod

  Nifer o newidiadau i'r ddau dîm bellach, gyda Jonathan Sexton ymlaen yn lle Ben Te-o i'r Llewod, gyda Farrell yn symud i chwarae fel canolwr.

  Llewod
 11. Cais i Seland Newydd! SN 20-8 Y Llewod

  Sgrym y Crysau Duon yn chwalu'r Llewod, cyn i'r bêl gael ei lledu i'r asgell i Rieko Ioane groesi yn y gornel.

  Y dyfarnwr cynorthwyol yn cael golwg arall arni, ond yn gweld dim o'i le.

  Beauden Barrett yn ychwanegu cic wych o'r ystlys.

  Rieko Ioane
 12. Capten am gapten

  Sam Warburton ar y cae, yn cymryd lle'r capten heddiw, Peter O'Mahony. All capten Taith Y Llewod wneud gwahaniaeth?

  Peter O'Mahony
 13. Oedd Ben Te'o yn lwcus i beidio cael cerdyn am hon?

  Tacl
 14. Itoje ymlaen am Alun Wyn Jones

  Alun Wyn Jones yn gadael y cae, gyda Maro Itoje yn cymryd ei le. Chwaraewr effeithiol iawn i gael oddi ar y fainc!

 15. Dechrau gwych i'r Llewod

  Dechrau addawol iawn i'r ail hanner i'r Llewod, gyda Liam Williams a Jonathan Davies yn gwneud yn wych unwaith eto.

  Farrell yn penderfynu mynd i'r gornel yn hytrach na'r pyst wedi iddyn nhw ennill cic gosb, ond camgymeriad gan Conor Murray yn golygu bod y pwysau'n dod i ddim.

  Williams