a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cwest: Milwyr wedi marw wedi ffrwydrad tanc
 2. Rheolau newydd i ddiogelu ysgolion gwledig
 3. Neil McEvoy yn rhoi'r gorau i apêl tribiwnlys

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Llun am 08:00.

 2. Penwythnos sych ar y cyfan

  Tywydd, BBC Cymru

  "Mi fydd hi’n llwydaidd a thamp i lawer wrth iddi nosi, yn enwedig yn y gorllewin, efo awel gref yn chwythu o’r gogledd" yn ôl Robin Owain Jones.

  "Mwy o law man mewn mannau dros nos, cyn troi’n gawodydd mwy gwasgaredig yn ystod yr oriau man.

  "Y tymheredd yn 11 gradd celsiws ar ei isaf heno.

  Ambell gawod ynysig o law man yn parhau mewn mannau peth cynta bore fory, ond yn ddiwrnod sych fel arall.

  "Yn gymylog i gychwyn, ond mi fydd ‘na ysbeidiau heulog yn ystod y pnawn, ac er y bydd ‘na fwy o law dros nos, mi neith glirio yn ystod oriau man bore Sul, ac mi fydd hi’n ddiwrnod sych arall wedi hynny, efo rhai ysbeidiau heulog pellach".

  Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

 3. Ennill bywoliaeth fel 'dylanwadwr' ar Instagram

  Golwg 360

  Mae Golwg 360 yn rhoi portread o Alex Davies sy'n blogio am ffasiwn a theithio ar Instagram.

  Gyda'r dydd mae Alex Davies yn optegydd, ond gyda’r nos ac ar benwythnosau, mae’n cael ei thalu i hybu cynnyrch ar y we drwy ei blog ac yn un o frîd newydd o bobl sy’n gwneud bywoliaeth fel ‘dylanwadwyr’.

 4. Ydy addysg Gymraeg yn gallu troi lleiafrif yn fwyafrif?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Wedi i erthygl gan bapur newydd The Guardian gorddi'r dyfroedd yr wythnos ddiwethaf mae'r Athro Diarmait Mac Giolla Chríost yn egluro ei safbwynt wedi i'w ymchwil gael ei ddyfynnu yn yr erthygl.

  Yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost
 5. Digwyddiad Caerdydd: Un dyn yn dal Machete

  BBC Cymru Fyw

  Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau bod un o'r dynion gafodd ei arestio wedi digwyddiad yng nghanol Caerdydd gyda machete yn ei feddiant.

  Mae'r heddlu hefyd wedi cadarnhau nad oedd y digwyddiad yn gysylltiedig gyda chyngerdd Justin Bieber yn Stadiwm Principality heno.

  Digwyddiad Caerdydd
 6. Ail-ffurfio'r band Ffenestri

  Aled Hughes

  BBC Radio Cymru

  Cafodd Aled Hughes air heddiw gyda'r band electronig o'r 1980au, Ffenestri, sy'n ailffurfio ar gyfer Gŵyl Arall yng Nghaernarfon ar 6-9 Gorffennaf.

  "Dydyn ni ddim yn mynd i ail-greu'r crysau llachar felly byddwn yn diweddaru ambell i beth ac mae'n hyfryd cael cnewyllyn y grŵp yno sef fi a Martin, a dod a'r genhedlaeth newydd i mewn hefyd, sy'n bwysig dros ben," meddai Geraint James - un hanner y ddeuawd wreiddiol gyda Martin Geraint.

  Ffenestri
  Image caption: Bydd Bryn James a Sion Owen yn ymuno â Martin Geraint a Geraint James, yr aelodau gwreiddiol
 7. Cyffuriau wedi'u claddu yng Ngharno?

  Wales Online

  Mae gwefan Wales Online yn dweud bod Heddlu Dyfed Powys wedi cynyddu y patrôl yn ardal Carno ar ôl i dditectif sydd bellach wedi ymddeol ddatgelu bod casgliad mawr o gyffur LSD wedi'i gladdu mewn coedwig yn yr ardal ers y 1970au.

  Roedd Plas Llysyn yng Ngharno yn chwarae rôl allweddol mewn cynhyrchu'r cyffur LSD yn y 1970au ac roedd y safle yn dosbarthu 90% o'r LSD oedd yn cael ei ddefnyddio yn y DU yn ôl Wales Online.

  Yn ôl y ditectif mae LSD wedi'i gladdu mewn coedwig ger y plasty.

 8. Dau wedi'i arestio yn dilyn digwyddiad yng Nghaerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau bod dau yrrwr wedi cael eu harestio yn dilyn digwyddiad ar Ffordd Saunders yng Nghaerdydd yn gynharach heddiw.

  Mae dyn 27 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi ffrwgwd, a dyn 19 oed ar amheuaeth o ymddwyn mewn ffordd fygythiol.

  Roedd y ddau wedi eu harestio yng nghanol y ddinas, ond dywedodd yr heddlu nad oes cysylltiad gyda chyngerdd Justin Bieber heno yn Stadiwm Principality.

  Does neb wedi'i anafu yn dilyn y digwyddiad.

 9. Diwedd ar Astudiaethau Celtaidd yn Aber?

  Golwg 360

  Mae golwg360 yn dweud bod swyddi yn y fantol yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

  Ddoe fe gafodd dyfodol y swyddi eu trafod gydag Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Elizabeth Treasure, ac mae disgwyl penderfyniad ar eu tynged yn fuan, medd y wefan.

  Mae Golwg hefyd yn dweud bod tri o weithwyr sy’n darlithio ym meysydd y Gymraeg, y Wyddeleg a Llydaweg yn wynebu colli eu swyddi.

  Prifysgol Aberystwyth
 10. Trafod trethi newydd i Gymru

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Bydd aelodau'r Cynulliad yn ystyried yr achos dros gyflwyno trethi newydd i Gymru ar 4 Gorffennaf.

  Mae blog Pigion gwasanaeth ymchwil y Cynulliad yn rhoi gwybodaeth gefndir gan ateb cwestiynau fel 'O ble mae’r pwerau i Gymru gyflwyno ei threthi ei hun yn dod?' a 'Beth yw safbwynt Llywodraeth Cymru ar gyflwyno trethi newydd yng Nghymru?'

 11. 'Gwybod dim' am brofion cladin y llywodraeth

  BBC Wales News

  Mae cyngor sydd wedi cytuno i brofi cladin ar flociau o fflatiau yn dilyn trychineb Tŵr Grenfell yn dweud nad ydyn nhw'n gwybod pa brofion sy'n cael eu cynnal.

  Mae Cyngor Abertawe wedi cytuno i brofi cladin o bedwar bloc o fflatiau yn dilyn cais gan Lywodraeth Cymru.

  Dywedodd y cyngor hefyd eu bod yn bwriadu gosod systemau chwistrellu ym mhob un o'r 11 bloc y maen nhw'n gyfrifol amdanynt.

  Grenfell
 12. Ffyrdd ar gau am gyngerdd Justin Bieber

  Cyngor Caerdydd

  Bydd nifer o ffyrdd Caerdydd ar gau heno gyda disgwyl i 40,000 o bobl heidio i'r brifddinas ar gyfer cyngerdd Justin Bieber

  Fe fydd y canwr yn perfformio yn Stadiwm Principality, gyda'r giatiau’n agor am 17:30.

  Bydd ffyrdd ar gau ar adegau gwahanol rhwng 18:00 a 23:00, ac mae manylion pellach ar wefan y cyngor.

  Bieber
 13. Bywyd newydd yr actores Delyth Morgan yn Seland Newydd

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Yn yr 1980au roedd hi'n un o actorion ifanc mwyaf adnabyddus S4C, yn y 1990au roedd hi'n chwarae rygbi dros Gymru ac yn y 2000au fe ymfudodd i Seland Newydd i ddechrau bywyd newydd.

  Mae Delyth Morgan-Coghlan oedd yn actio yn y ffilm Y Dyn Wnaeth Ddwyn y Dolig a'r gyfres Dinas wedi bod yn siarad gyda Cymru Fyw am ei bywyd.

  Delyth Morgan
 14. 'Degawdau' i ostwng marwolaethau alcohol

  BBC Wales News

  Mae elusen yn rhybuddio y bydd hi'n cymryd degawdau i ostwng nifer y marwolaethau sy'n gysylltiedig ag alcohol.

  Fe ddaw'r rhybudd wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi adroddiad sy'n dangos fod nifer y marwolaethau wedi sefydlogi ar ôl cyfnod o gynnydd yn y degawd diwethaf.

  Bu 463 o farwolaethau yn 2015 o'i gymharu â 504 yn 2012, tra bo marwolaethau o glefyd yr afu neu'r iau wedi cynyddu 19.4% dros y pum mlynedd diwethaf.

  Alcohol
 15. Carchar am frathu trwyn dyn i ffwrdd

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Fangor wedi cael ei garcharu am ddwy flynedd wedi iddo frathu darn o drwyn dyn arall i ffwrdd mewn ymosodiad mewn tafarn.

  Cafwyd James Edwards, 38, yn euog yn Llys y Goron Caernarfon o achosi niwed corfforol difrifol, a dywedodd y barnwr ei fod wedi ymddwyn fel anifail.

  Roedd Edwards yn gwadu'r cyhuddiad, gan ddweud ei fod yn amddiffyn ei hun.